20.september 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

     „Kedykoľvek vyjavujeme dajakú cudziu chybu, prezradzujeme tým iba svoju vlastnú.”

~sv. Ignác z Loyoly~

20.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1427 reakcie0
(Share 417 0)


Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Mk 10, 2-16 / Krása sa rokmi nestráca.

Homília

Počas svojich dovoleniek a cestovania vôbec obdivujeme krásu. Áno, zastavíme sa pri modernej architektúre, ale oveľa častejšie sa zastavíme pri krásnych historických pamiatkach.
Keby sa mal odborník rozhodnúť medzi moderným zlatým prsteňom a pekným historickým prsteňom zo zlata, istotne by nezaváhal a rozhodne by dal prednosť prsteňu, ktorý mu bude hovoriť o minulosti. Dnes by sme sa zastavili pri kráse a hodnote sviatosti manželstva a poukážeme si na jej krásu, význam a potrebu i v dnešnej modernej dobe.
Aj dnes platia slová Pána Ježiša: „Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje" (Mk 10,9).
Perikopa nám predstavuje náboženskú nenávisť vodcov voči Ježišovi. Možno čakajú od Ježiša menej prísny postoj k otázke manželského rozvodu. Protivníci si sľubujú, že Ježišova odpoveď v každom prípade vyznie v neprospech Ježiša.
Ježiš však siaha ďaleko za možnosti odpovede, akú očakávajú jeho nepriatelia. S odvolaním sa na Prvú knihu Mojžišovu (por. 1 Moj 2,24), celkom odmieta manželský rozvod na základe Božieho stvoriteľského poriadku, podľa ktorého je človek ako muž a žena stvorený pre nerozlučiteľné spoločenstvo v manželstve. Taká je vlastná Božia vôľa.
Ak sa dostatočne ukázala možnosť rozvodu, ako sa priznáva v Piatej knihe Mojžišovej (por. 5 Moj 24,1), použitím rozvodovej listiny, tak sa bral ohľad na núdzový stav vyplývajúci z ľudského hriechu, ktorý zničil pravé spolunažívanie. V nijakom prípade nemožno dať rozvod do súladu s vlastnou Božou vôľou. Keď sa aj objaví núdzový stav, za určitých okolností sa povoľuje, pretože ľudská vina môže vždy zničiť aj to najnerozlučnejšie spoločenstvo, totiž spoločenstvo manželstva.
Ježiš jasne dáva najavo, že druhé manželstvo, ktoré sa uzatvorí ešte za života jedného z rozvedených manželských partnerov, je v Božích očiach cudzoložstvom, pretože podľa Božej vôle má raz uzavreté manželstvo bezpodmienečnú platnosť.
Pre nás veriacich je vec jasná. Aj keď občiansky zákon povoľuje uzavrieť nové manželstvo, pre nás je smerodajná vôľa Božia, a teda u nás rozvod v žiadnom prípade nejestvuje. Sme svedkami, že i napriek tomuto je tento problém aktuálny a je časové o ňom hovoriť.
„Už nemôžeme spolu žiť!" - vyhlásia pred súdom po pár rokoch manželstva. Zovšedneli si. Keď si pred sobášom všetko darovali, už si nemajú čo dať. Ošúchala sa im láska, ktorá bola postavená na peknej postave, očiach, hlase... Prestali sa milovať. Cirkev v ich očiach je tyran, staromódna, pretože sa drží nejakých zásad, tisícročia starých. Takýto preto chcú reformovať Cirkev. Nechcú Cirkev počuť. Cirkev je stále mladá a krásna. Vždy je prvá v pokroku. Vyzýva, povzbudzuje, učí, aby sme boli šťastní. Teda reformuje cirkevné zákony. Nikdy však nebude reformovať Božie zákony.
Kto bol v Ríme, iste si všimol, že mesto bolo chránené hradbami. Tieto hradby uchránili Rím od mnohých nešťastí a pomohli im v čase vojen. Cirkev už dvetisíc rokov stráži okrem iného aj hradby kresťanského manželstva. Je však isté, že práve príkaz z dnešného evanjelia: „Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje" (Mk 10,9), stálo mnoho námahy, ale Cirkev zvíťazila nad nepriateľmi, ktorí chceli tento Boží príkaz odstrániť, čomu sa dnes právom tešíme. Boží príkaz je pre nás, čo sme uverili v Božstvo Krista -svätý.
V dejinách i v súčasnosti boli útoky proti tomuto Božiemu príkazu. Pápež nedal, nemohol dať súhlas kráľovi Anglicka Hendrichovi VIII. k novému manželstvu, pokiaľ mu žila ešte právoplatná manželka, hoci sa kráľ odtrhol od Ríma. Vrahom je ten, kto siahne na život. Zlodejom je ten, kto si privlastní, čo mu nepatrí. A ten, kto siahne na tento príkaz, je zradcom, lebo siahol na Božie, na to, čo spája človeka s človekom. Zradca ruší intímne a krásne, čo dal Boh mužovi a žene ako dar.
Manželstvo sa často prirovnáva ku hniezdu. Kto videl chlapcov hádzať kamene do hniezda, napríklad lastovičiek, iste pocítil bolesť nad týmito vtáčikmi. A koľkí cítia bolesť nad nešťastím vtákov, a necítia bolesť nad vlastnou rodinou, ktorú ničia svojím rozvodom! Počuť dnes hlasy: - Načo držať tie manželstvá spolu, kde niet lásky, kde vládne neúprimnosť, kde sa praktizuje nevera, kde sa zanedbávajú manželské a rodičovské povinnosti, kde trpia pre alkohol a podobne. Áno, sú to veci, ktoré vháňajú do očí slzy, ktoré zvierajú srdcia a spôsobujú nejednu bezsennú noc.
Cirkev však učí, prosí, volá, aby sa takýmto ťažkostiam predchádzalo. Neskoro je hasiť veľký oheň, potrebné je dať pozor a predísť požiaru. Prevencia je potrebná nielen v technike, pri telesnom zdraví, ale aj v manželstve.
Koľko je dnes v tejto oblasti zlomyseľnosti. Boží zákon sa tak degraduje, že o rozvode sa bežne rozpráva, z nevery smeje sa a žartuje, že to už pri vstupe do manželstva narúša krásu budúceho manželstva. Nie je to len egoizmus, ale aj žiarlivosť, nedostatočné poznanie sa, ekonomická oblasť, často, že sa musia brať a podobne. A to všetko spôsobuje krízu, spôsobuje rozpad a rozvrat rodinného šťastia.
Cirkev nie je tyran. Keď prídu spomínané ťažkosti a nedá sa nájsť porozumenie, náprava, je tu ešte jedna možnosť. Je to rozluka od stola a lôžka. Nevinná stránka môže so súhlasom kňaza po tomto opatrení siahnuť. Môžu sa odsťahovať, nemusí sa starať o spoločné veci, môže sa aj súdnou cestou domáhať toho, čo nevinným patrí: výživné, bývanie a podobne. Nemusí vinnej stránke materiálne pomáhať, ale nesmie siahnuť na to, čo Boh spojil.
Veď v prísahe každý vedome a dobrovoľne povedal: „V žiadnom protivenstve..., tak mi Pán Boh pomáhaj." Cirkev neprízvukuje zbytočne už tým, čo sa chystajú do manželstva, ako aj manželom, modlitbu navzájom za seba. Mnohým práve každodenná modlitba pomáha vytvárať skutočnú harmóniu medzi manželmi a celou rodinou.
Silu modlitby poznala iste i Poľka Katarína Jagelonská, keď bol jej manžel zajatý v období 30-ročnej vojny švédskym kráľom a odsúdený na doživotný žalár.
Prišla a prosila kráľa, aby so svojím manželom mohla zdieľať ťažkosti žalára. Vtedy krásnej a mladej Kataríny sa kráľ spýtal: „Vieš, že tvoj manžel nikdy neuvidí denné svetlo?" - „Viem!" - „Vieš, že sa s tvojím manželom bude zaobchádzať ako s ktorýmkoľvek väzňom?" - „Viem!" - „Rozmyslí si to. Si ešte mladá, pekná a zdravá," - pokračoval kráľ. Vtedy Katarína si dala z prsta dole prsteň a podala kráľovi so slovami: „Čítaj!"
Na prsteni bolo vyryté: „Mors sola" - „Jedine smrť". Katarína vedela, že jedine smrť ju môže odlúčiť od manžela... Kráľ dal súhlas, aby ju dali do cely manžela. Sedemnásť rokov títo dvaja museli znášať väzenie. Jeden druhého posilňovali. Keď po 17 rokoch kráľ zomrel, dostali slobodu.
Či to nie je na zamyslenie pre tú ženu, čo po prvej hádke, prvých ťažkostiach odíde k matke? Cítime, že veľa záleží od ženy. A práve preto je potrebné dnes zintenzívniť modlitbu.
Vy, čo sa pripravujete na prijatie sviatosti, ako aj vy v manželstve, modlite sa za svoju vernosť v láske. Rodičia, skôr ako dáte požehnanie mladým, modlite sa za nich! Všetci sa modlime za krízové manželstvá. Nikdy nedajme nejaký súhlas k porušeniu Božieho zákona.
Kto pozná históriu kresťanského manželstva a jeho hodnotu, ten nikdy nepovie, že Cirkev je nemoderná, zastaralá, práve naopak. I naším pričinením chceme, aby svet poznal, že katolícka Cirkev vidí vo sviatosti manželstva veľkú milosť, silu a požehnanie, ktoré iste vo večnosti odmení Boh.


26.01.2010 | Čítanosť(1259)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka
12.06.2003 | Čítanosť(2942)
Mk 10, 1-16
12.06.2003 | Čítanosť(2556)
Mk 10, 17-27
12.06.2003 | Čítanosť(2432)
Mk 10, 35-45


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet