27.september 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Kňazi, ktorí prebývajú medzi ľuďmi, majú byť svätejšími a čestnejšími ako tí, ktorí odišli do hôr a púšte, lebo kňazi sa starajú o seba i o ľudí, a tí, čo odišli do púšte, starajú sa iba o seba. Na život kňazov, ktorí sú medzi ľuďmi, sa všetci pozerajú a nasledujú ich, a tí, ktorí sedia v jaskyniach a v púšti, tí svoje rany liečia alebo vence sami sebe pletú.

~sv. Izidor Peluzský, + 4. st. ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť2232 reakcie0
(Share 393 0)


Téma: Maličkosti / Vernosť / Kresťanstvo / Lk 16, 10-15

Myšlienky... 340/2001

      Život nás mnohokrát poučuje, akú dôležitosť má niekedy na prvý pohľad maličkosť. Istá rodinka sa vybrala na výlet do lesa. Po náročnej túre sa na obed prihlásil silný hlad. Rozbalili batoh, vytiahli chlieb a konzervy. Ale beda! Otvárač ostal doma. Taká maličkosť! No bez tejto maličkosti si nepomohli. Hlad si museli zahnať iba suchým chlebom.
      Takéto situácie nás učia pamätať na maličkosti v každodennom živote.
      V evanjeliu nás Spasiteľ tiež poučuje o dôležitosti maličkostí: „Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom.“(Lk 16, 10)
      Tieto slová nás upozorňujú, že Boh očakáva našu vernosť i v malých veciach. Cnosť vernosti znamená byť pripravený a stály pri plnení prevzatých záväzkov. Je preto potrebné neustále hľadať, čo je Božou vôľou a potom chcieť túto Božiu vôľu plniť. Toto je celoživotnou úlohou kresťana. Je to výzva k prekonávaniu vášní, rôznych nálad a egoizmu, aby naše správanie bolo neustálou bohoslužbou podľa slov „buď tvoja vôľa“(Mt 6, 10).
      Žiaľ, nedá sa povedať, že by takéto konanie, takáto vernosť Bohu bola pravidlom. Nezriedka nás zahanbujú príslušníci iných náboženstiev.
      Pozrite sa. V polovici mája roku 1994 boli na našom území dočasne umiestnené jednotky OSN z Pakistanu. Redaktor televíznych Aktualít ako kuriozitu uviedol, že naša strana sa musela zaviazať splnením určitých podmienok, ktoré vychádzali z faktu, že príslušníci týchto jednotiek boli vyznávači islamu. Jednou z podmienok bola kontrola prípravy jedla pakistanským kuchárom, aby nedošlo k porušeniu prikázania ich náboženstva.
      Čím to je, že európske kresťanstvo prestalo byť rovnako dôsledné? Odpoveď nám môže dať táto príhoda. Istá grófka hľadala pre svojho šesťročného syna vychovávateľa. Pozvala pána Kristiána F. Gellerta, ktorý bol známy veľkým vzdelaním a zdravou, úprimnou zbožnosťou. Ponúkla mu vysoký plat a iné príjemné výhody. Nakoniec mu povedala: „Máte tú najlepšiu povesť. Ale prosím, neurobte mi zo syna nejakého učeného pedanta. Nežiadam viac, ako len taký ľahký „náter“ z cudzích rečí, zemepisu, matematiky, dejepisu a tak ďalej. Ste známy aj svojou zbožnosťou. Prosím vás však, aby ste mi zo syna neurobili nejakého stále sa modliaceho kresťana. Úplne mi stačí, keď ho naučíte desať Božích prikázaní a aby v nedeľu išiel do chrámu. Chápte ma správne: zo všetkého chcel len akýsi... náter.“
      Tu sa ozval Gellert: „Ak je tomu tak, potom by som vám dal skromnú radu: Zamestnajte nejakého natierača. Vyjde vás to lacnejšie.“ (Světlo 18/1994, s. 11)
      Neraz naša nedôslednosť vo vzťahu k Bohu vychádza z toho, že sa uspokojujeme – podobne ako tá grófka – iba s „náterom“ nábožnosti. Neideme do hĺbky. Preto je možné aj to, že mnohí pokrstení sa stotožňujú i s nesprávnymi názormi a súhlasia s mnohými nemorálnymi skutkami.
      Sme však Božie deti. Prijali sme mnohé dary a mali by sme byť svetlom a soľou pre tento svet. Je to naša úloha.
      Skúsme teda ísť vo svojej viere do hĺbky. Spoznávajme Božiu dobrotu, milosrdenstvo. Hľadajme Božiu vôľu a verne ju uskutočňujme v tých maličkostiach, ktoré sa objavujú v každodennom živote.
29.11.2010 | Čítanosť(1946)
Téma: Mt 6, 25-26
26.08.2003 | Čítanosť(2207)
Téma: Hriech / Maličkosti
25.06.2003 | Čítanosť(738)
Téma: Maličkosti
25.06.2003 | Čítanosť(699)
Téma: Maličkosti
12.06.2003 | Čítanosť(3279)
Lk 16, 1-15
12.06.2003 | Čítanosť(2763)
Lk 16, 19-31
18.01.2010 | Čítanosť(1892)
Kresťanstvo


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet