20.september 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Svet je plný hlasov. Medzi nimi môže mladý človek, ktorý cíti povolanie, rozoznať a začuť hlas zvláštneho dôrazu, záhadný, ktorí si nemožno pomýliť so žiadnym iným. Hlas prísny a zároveň príjemný, mocný a lahodný. Hlas jednoduchý ako vzdych a hlboký ako dráma: hlas Kristov.

~Pavol VI.~

20.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1309 reakcie0
(Share 355 0)


Téma: Desatoro / 6. a 9. prikázanie / Jn 6,41-51 / Nesomri a ovládaj sa!

Homília

Je známe, že človek dokáže ovládať ťažké stroje. Lieta do vesmíru, stavia gigantické stavby, ale často nedokáže ovládať sám seba. Už v staroveku Cicero povedal: „Najväčším víťazstvom je zvíťaziť nad sebou."
Tým viac si tento problém sebaovládania uvedomujeme pri šiestom a deviatom príkaze z Desatora. Veď každý zdravý muž i žena, po pude sebazáchovy, musí zviesť boj aj so sebou samým v oblasti najintímnejšej.
Keď hrozí nebezpečenstvo, že sa voda dostane z koryta, budujeme hrádze. Proti požiarom robíme ochranné pásma. Vo vojnách sa stavajú ochranné valy. Poznáme však nebezpečenstvá hmotné, ale aj duchovné. Poznáme nebezpečenstvá materiálne i duševné. A tak, keď chceme úspešne zvládnuť šiesty a deviaty príkaz, je na mieste poukázať na vážnu vec, a to na sebaovládanie.
Židia šomrali na Ježiša, lebo povedal: „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba" (Jn 6,41).
Zástup, ktorý sa bez námahy nasýtil na púšti z piatich jačmenných chlebov a dvoch rýb, hľadá Ježiša len preto, aby si znova nasýtili svoj žalúdok. Ježiš neprišiel na svet, aby bez námahy nasýtil ľudí, ale aby zomrel za naše hriechy a ukázal nám cestu späť do stavu, ktorý sme si hriechom zničili. Evanjelium hovorí o Eucharistii, ktorá sa má stať pre nás posilou, povzbudením, obohatením pre náš pozemský život, aby sme získali večný život. Zástup šomre. Nerozumie, čo Ježiš hovorí: „Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky" (Jn 6,51). Dnes sme však presvedčení o tom, že práve tento dar je pre nás aj v oblasti zachovania čistoty a vernosti dôležitý.
Niet sa čo čudovať, že aj dnes na Boha, Cirkev a tiež kňazov v oblasti čistoty mnohí šomrú. Nechápu, nechcú pochopiť a prijať, že keď sa niečo zakazuje, ako v prípade „Nezosmilníš", nejedná sa o ujmu, škodu pre človeka, ale o jeho prospech. Kto si toto len trochu uvedomí, pozná a uzná, že tu nemá miesto šomranie, ale sebaovládanie. My veriaci vieme, čo od nás chce Boh v tomto príkaze. Silácke slová ako sú: - Mne sa to nemôže stať, ja sa poznám, ja viem, čo si môžem dovoliť, ja za seba ručím a podobne, sú často len slová, ale „skutek utek".
Už ste možno zistili, že nestačí sa riadiť iba vlastným úsudkom svedomia. Dnes sa nemôžeme ani čudovať, že svedomie mnohých je zlé vychované. Nesprávna je náuka Russoa, že človek je od prírody dobrý a len zlé prostredie ho dokáže pokaziť.
Každý z nás, čo sme sa narodili, priniesli sme si so sebou aj následky prvého hriechu. Rozum sa nám zatemnil a vôľa oslabla. V každom z nás je určitá slabosť, ktorú musíme sa snažiť ovládať, alebo zničiť. Keď to neurobíme, môžeme poznať následky na celý život, na celú večnosť. Preto nám Ježiš zanechal svoje Telo a Krv -Eucharistiu, ako posilu v boji proti následkom dedičného hriechu. „Zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé" (1 Moj 8,21). „Hriech číha pri dverách a jeho žiadostivosť ťa sleduje, a predsa ty ju máš ovládať" (1 Moj 4,7). Tu sa nám ponúka Eucharistia. Aby sme mohli zvíťaziť nad pokušením, je potrebné uvedomiť si niekoľko vecí.
Ako sa máme cvičiť v sebaovládaní:
1. Nevyhľadávaj príležitosť k hriechu! Sú veci, ľudia, udalosti, miesta, citové rozpoloženie, ktoré sa stávajú pre nás kritickými a ktoré môžu končiť hriechom. Tu platia slová: „Kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom." Boh dáva vo svedomí varovné signály. Je na každom rozumnom človeku, aby neodmietal tieto signály.
2. Nepreceňuj svoje sily! Nikde Ježiš, a ani Cirkev neučí, že Boh stvoril niečo zlé. Hriech však spôsobuje zlo. Ani táto oblasť života nie je zlá, hriešna, keď ju človek užíva podľa príkazov. Následok hriechu je citeľný aj v tejto oblasti. V každom zdravom človeku sú akési spodné temné pudy, ktoré sa ozvú v najneočakávanejšej chvíli. Apoštol národov sv. Pavol píše: „Kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol" (1 Kor 10,12).
3. Nepodceňuj príležitosť! Často veci, na prvý pohľad nevinné a neškodné, keď sľubovali len zábavu či žart, sa rýchlo zmenia a len s ťažkosťami môže sa človek z nich potom dostať. Cirkev nám vo večernej modlitbe v utorok večer dáva čítať slová apoštola Petra: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu pevní vo viere" (1 Pt 5,8-9a).
Vážnou skúsenosťou u mnohých sa stalo, že človek chcel oklamať sám seba. To znamená, že na jednej strane aj má chuť žiť podľa Božích noriem, ale na druhej by sa veci dopustil tak, aby za to pred Bohom nebol zodpovedný, aby azda ani nevedel, že urobil zle. Pán Ježiš povedal: „Vaša reč nech je „áno-áno" a „nie-nie" (Mt 5,37). A to platí aj o skutkoch. Človek pri plnom vedomí a slobode koná buď dobre alebo zle. Nemôže tá istá vec byť pre človeka v tom istom okamihu aj zlá a aj dobrá. Môže sa stať, že jedna vec za určitých okolností môže byť zlá a inokedy zasa dobrá. Nemravný skutok vykonaný počas spánku, nemôže byť hriechom. Ten istý skutok vedome a dobrovoľne vykonaný v bdelom stave je hriech. Musíme počítať aj s tým, že pri všetkej dobrej vôli, snahe a predsavzatiach, pokušenie človeka nejako zaskočí, nájde človeka nepripraveného. Vieme, že Boh je dobrý. Nemusíme stratiť hlavu. Je však potrebné čo najskôr si dať svoj vzťah k Bohu do poriadku. Boh nikoho neskúša nad jeho sily. Svätý Pavol poúča Korinťanov: „Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať" (1 Kor 10,13).
Na tento problém sa už nechceme dívať so strachom a bez nádeje. Práve naopak. Uvedomujeme si príklad Pána Ježiša, keď sám bol pokúšaný diablom na púšti. Jeho rázne správanie: „Odíď, satan" (Mt 4,10), je mementom pre každého z nás.
Príslovie hovorí: „S krčahom sa chodí po vodu dovtedy, pokiaľ sa nerozbije". Pre nás slovo „sebaovládanie" nesmie znieť cudzo, zastaralo a nepríjemne. Presviedčame sa sami u seba, že keď dokážeme zvíťaziť nad niečím nízkym, nad hriechom, že sa cítime spokojnejší. Skôr nám viac imponujú takí ľudia, ktorí si vedia rozkázať, ovládať sa, ako takí, o ktorých hovorí príslovie: „Kde vietor - tam plášť". Nie je to nič nové pod slnkom. Nemoralizujme iných! Nikým neopovrhujme! Nepohoršujme sa na iných! Každý sa raz sám bude zodpovedať pred Bohom. Modlime sa radšej za seba, aby sme sa vedeli ovládať, a to potrebuje každý. Nemusíme sa hanbiť, keď sa vieme začervenať. Hanbi sa, že sa už nevieš hanbiť a začervenať!
Mohli sme čítať o udalosti, ktorá sa odohrala pri oslave maturity. Už sa cítili dospelí. Dopomohol k tomu alkohol. Jedna z nich nesúhlasila s hrou, ktorú začali hrať medzi sebou. Keď sa jej chcel spolužiak nemravné dotknúť, povedala „nie". To podnapitých spolužiakov nahnevalo. Dievča stálo na svojom. Chcela odísť. Bránili jej. Cítili sa dospelí a silní. Povedala im, že ak sa jej niekto tak bude chcieť dotknúť, že vyskočí z okna. Bolo to na ôsmom poschodí. Neverili jej slovám. Jeden z nich to predsa skúsil. Ona otvorila okno a vyskočila. Áno, zabila sa.
Príkladom v sebaovládaní sú nám mnohí svätí a sväté: svätá Mária Goretti, Dominik Savio, Laura, Margita Kortonská, Imrich, Agneška, Cecília, František a mnohí iní. A ich príklad je pre nás vzpruhou neodísť z boja porazení, ale po náležitej príprave podobne ako víťazi.
Je hodné obdivu postaviť grandiózne dielo, pristať na mesiaci a podobne. Stojí za to, aby raz nás mohol Boh odmeniť za najkrajšie dielo, za náš život.


26.01.2010 | Čítanosť(1259)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka
12.06.2003 | Čítanosť(9799)
Jn 6, 22-65
12.06.2003 | Čítanosť(3017)
Jn 6, 1-15
12.06.2003 | Čítanosť(2849)
Jn 6, 16-21


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet