20.september 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Kristus trpel, my umierame hriechu. Kristus vstal z mŕtvych, my žijeme pre Boha. Kristus vystúpil z tohto sveta k Otcovi; ani naše srdce sa nemá pripútať k svetu, ale má nasledovať veci nebeské. On vzkriesi i telá mŕtvych. V tele určenom na premenu sa usilujme získavať si zásluhy zmenou zmýšľania.

~SV. AUGUSTÍN~

20.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1656 reakcie0
(Share 402 0)


Téma: Desatoro / 4. prikázanie / Jn 15,26-27; 16,12-15 / Vydávať svedectvo.

Homília

Videli ste už dúhu? Prečo sa na to pýtam? Aj dieťa vie, že dúha sa skladá zo základných farieb. A vieme aj to, že sa objavuje na oblohe, ale nedá sa chytiť. pohľad na dúhu vždy poteší, vyvolá v nás záujem a radosť.
Dnes máme sviatok Ducha Svätého - Turice. Už dvetisíc rokov oslavujeme tretiu Božskú osobu, vieme o nej viac ako apoštoli, vieme o daroch Ducha Svätého a v nás veriacich dnešný sviatok vyvoláva záujem a radosť. Ale Duch Svätý sa nedá chytiť. Uvažujeme o príkaze „Cti otca svojho i matku svoju". Vieme, že tento príkaz zaväzuje rodičov i deti. Pohľad na rodinu, kde sa žije láska, vie osloviť, potešiť, a práve v tom sa dnes máme posilniť a obohatiť naše rodiny. Dá sa láska chytiť?
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku" (Jn 15,26-27).
Tieto slová Pána Ježiša sú veľkým svedectvom lásky. Ježiš ich hovorí apoštolom niekoľko hodín pred svojou smrťou. Vieme, že ísť za niekoho zomrieť je prejav veľkej lásky. Pán Ježiš to urobil za nás a nielenže zomrel za nás, ale tým, čo uveria v jeho slová, bude prosiť Otca, aby tento Duch pravdy vydal svedectvo. Pán Ježiš vie, že nemôže navždy zostať v podobe človeka medzi nami a vo svojej láske k nám sa postará o posilu pre nás. Pán Ježiš Ducha Svätého nazval „Tešiteľom". Pre nás je to prejav lásky. Duch Svätý vychádza od Otca a prichádza medzi nás, aby nám vydal svedectvo o tom, čo chce od nás Pán Ježiš. Vieme, že tri roky Pán Ježiš učil o tom, čo máme robiť, aby sme boli spasení. Duch Svätý, ktorý zostúpil na apoštolov vo večeradle, je aj dnes posilou pre nás na ceste k spáse.
Vzťah k Duchu Svätému z našej strany je rôzny. My sme boli vďaka našim rodičom pokrstení a vychovávaní vo viere, ktorú učil Pán Ježiš. Rodičia si často neuvedomujú, že ich slová, skutky a myšlienky riadi Duch Svätý. Keď rodičia milujú svoje dieťa a robia všetko pre dieťa z lásky, to Duch Svätý ich napĺňa pravdou. Neveriaci rodičia, keď sú úprimne neveriaci, to znamená, keď sa im nedostalo viery tak ako nám, sú tiež pri výchove zodpovední za deti i seba pred Bohom. Boh ich bude súdiť podľa ich vedomia a svedomia. Boh vidí a vie, či mohli prijať svedectvo o Bohu. Cirkev preto nezatracuje takých, čo neveria. Súd prenecháva Bohu. Tí však, čo vedome a dobrovoľne neprijímajú Boha, popierajú Boha, aj tých Duch Svätý vedie. Boh je láska. Aj za nich Pán Ježiš zomrel. Preto ich vedie Duch Svätý, aby sa raz nemohli vyhovárať pri súde na nespravodlivosť Boha. Boh aj svojim nepriateľom na zemi dáva svoje dary. Aj neveriaci sú obdarovaní múdrosťou, rozumnosťou, sú osobnosťami medzi ľuďmi, sú obdarovaní aj mnohými darmi umenia, ale neprijímajú dary nábožnosti a bázne Božej. Niektorí neveriaci zachovávajú aj druhý príkaz z Desatora: „Nevezmeš meno Božie nadarmo". Často sú veriacim v tomto príkaze aj vzorom. Ba často veriacim aj povedia: „Veríš v Boha, a urážaš ho!" Je to pre veriaceho smutná výčitka z úst neveriaceho. Ježiš však zomrel za naše hriechy. A Duch Svätý nás pobáda, aby sme sa chránili hriechu a spolupracovali s ním na spáse svojej duše.
Je pre veriacich rodičov záväzné, hovorí to sám Pán Ježiš v evanjeliu, že sú povinní vydávať o ňom svedectvo.
Ako vydávať svedectvo v spolupráci s Duchom Svätým v rodine? Vieme, že Duch Svätý vychádza od Otca, ále Otec Ducha Svätého nám posiela na prosbu Syna. Pán Ježiš nás miloval, a tak Duch Svätý je láska. Ježišove pomenovanie Ducha Svätého „Tešiteľ" znamená, že Duch Svätý nás v láske chce pobádať ku takému konaniu, správaniu, postojom a zásadám, ktoré sa budú niesť v duchu lásky. Kde sa deje život v tomto duchu lásky, tam sa žije tak, že človek sa neuspokojí len so životom na zemi, ale po tomto pozemskom živote túži získať nový, večný život v Božom kráľovstve. Tento nový život si máme pomáhať získať v našich rodinách, a to vydávaním svedectva lásky. Ježiš to vedel, že aj keď zomrel za naše hriechy, vykúpil a spasil nás, že náš rozum po prvom hriechu je často neschopný rozoznať dobro od zla a vôľa je oslabnutá voliť si vždy dobro. Preto si máme pomáhať. Rodičia svojím príkladom, modlitbami, podávaním náuky o svojej viere sú v Duchu Svätom svedkami. To im bude od Boha odmenou, a to i napriek tomu, či túto ich činnosť ich deti prijmú, alebo nie. Rodičia tak splnia vôľu Božiu a spasia si svoje duše. A keď deti prijmú ich pomoc, aj oni splnia svoje poslanie, získajú spásu. Keď však deti odmietnu to, čo im v láske k Bohu rodičia dávali, volia si život bez Boha, vedome a dobrovoľne zriekajú sa toho, čo im cez rodičov ponúkal Boh. Duch Svätý, ktorý je láska, ktorá vychádza od Syna a od Otca, nemôže nikoho z nás prinútiť žiť lásku k Bohu. Tak si človek sám volí svoju spásu alebo zatratenie i napriek činnosti Ducha Svätého.
V našich rodinách sa dejú víťazstvá i tragédie. Strojcami šťastia a nešťastia sme si každý sám. Keď rodičia zanedbávajú spoluprácu s Duchom Svätým pri svojej spáse a spáse detí, volajú po večnom treste. Deti i napriek nevere svojich rodičov môžu prísť k spáse, keď pri získaní rozumu a slobodnej vôli prijmú Ducha Svätého.
Naša viera nás zaväzuje aj pri štvrtom príkaze vydávať svedectvo o Bohu svojím kresťanským životom.
Bolo to v Južnej Amerike pri rieke Amazonke. Misionár kázal o Duchu Svätom. Malý chlapec Martinko si vytvoril vlastnú predstavu o Duchu Svätom. Bolo to v predvečer sviatku.
Chlapec si povedal, že keď sa Duch Svätý zjaví v podobe holubice, že. ho chytí. Ráno, keď vstával, pýta sa ho otec: „Kam ideš?" - „Idem chytiť Ducha Svätého. Otec misionár sa bude čudovať, keď sa s ním vrátim." Otec sa zasmial: „Syn môj, zle si predstavuješ Ducha Svätého. Ten sa veru nedá chytiť. Tak ako sa nedá chytiť vietor či slnko." - „Ja chytím do siete slnko, vietor i dážď," vzdorovito odpovedal otcovi. Za ranného svitu sa slnko odrážalo vo vode ako v zrkadle. „Aha," povedal si, „teraz chytím slnko." Šikovne, ako skúsený rybár, hodil sieť na slnko a tešil sa zo svojho úlovku. Ale zrkadlo hladiny sa rozbilo na tisíce malých častí. Keď vytiahol sieť, tak do lodičky mu kvapkala len voda. „Ale vietor chytím," povedal si v duchu. Počkal si na kraji pralesa. Keď začal vietor fúkať, hodil sieť, ale tá zostala prázdna a vietor si fúkal ďalej. Chlapcovi sa zdalo, akoby mu hovoril: „Nedám sa chytiť!" - „Skúsim to s dažďom." Predpoludním začalo pršať. Martinko natiahol sieť, aby chytil dážď. Ale jeho pokus bol márny. Sieť ostala prázdna. Ako tak dumal, zasvietil prudký blesk a zahrmelo.
„Žeby takto prichádzal Duch Svätý? Žeby Duch Svätý bol prudké a jasné svetlo prenikajúce do našej duše? Žeby bol dobrou myšlienkou a láskavým citom v nás?" dumal a dumal Martinko. Cítil väčšiu radosť, spokojnosť v srdci a potom si povedal: „Slnko, vietor a dážď sa nedajú chytiť do siete. Ani Duch Svätý sa nedá chytiť do siete, a to preto, že Ducha Svätého mám v sebe." - „Tak čo, chytil si Ducha Svätého?" spýtal sa otec. Martinko neodpovedal. Šiel za misionárom a tomu sa zveril so svojím poznaním: „Otče, teraz viem, že Duch Svätý sa nedá chytiť. Nosíme ho v sebe, vo svojich myšlienkach, vo svojom srdci, vo svojom konaní." Cítime aj my, ako správne Martinko rozmýšľal?
Aj my v našich rodinách nosíme Ducha Svätého a práve preto, keď zachovávame štvrtý príkaz, nechávame pôsobiť Ducha Svätého so svojimi darmi tak na seba, ako aj na najdrahších.
Ako farby dúhy sa nedajú chytiť a vidíme ich, tak aj dary Ducha Svätého sa nedajú chytiť, ale ich cítime vo svojom živote. Práve preto o ne chceme prosiť aj dnes.


05.02.2010 | Čítanosť(2971)
Téma: Kresťanstvo / Svedectvo /
26.01.2010 | Čítanosť(1259)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka
12.06.2003 | Čítanosť(2805)
Jn 15, 12-27
12.06.2003 | Čítanosť(2542)
Jn 15, 1-11


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet