20.september 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Dobro potrebuje čas, aby sa zrodilo, a zlo, aby zomrelo.”

~JEAN PAUL~

20.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1648 reakcie0
(Share 448 0)


Téma: Desatoro / 4. prikázanie / Jn 15,9-17 / Rodina bez lásky.

Homília

Keď sa pýtali sv. Dezidera ako si predstavuje peklo, tak povedal: „Je to rodina bez lásky, je to spoločenstvo bez lásky, sú to ľudia bez lásky." A keď sa len trochu nad jeho slovami zamyslíme, máme motív na dnešné uvažovanie o štvrtom príkaze z Desatora: „Cti otca svojho i matku svoju" v súvise so slovami dnešného evanjelia.
„Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske" (Jn 15,10).
Najdokonalejšiu a najkrajšiu definíciu lásky napísal sv. Ján evanjelista: „Boh je láska" (1 Jn 4,8). Voláme ho apoštolom lásky. Slová dnešného evanjelia povie Pán Ježiš krátko pred svojím uskutočnením poslania, prečo prišiel na svet. Ježišove slová: „Ostaňte v mojej láske" (Jn 15,10), znamenajú aj: „Chráňte sa hriechu!" A hriechu sa nedopúšťa ten, kto zachováva jeho prikázania. A medzi vážne prikázania patrí aj štvrtý príkaz z Desatora.
Ježiš tu nehovorí: - Rodičia, zachovávajte moje prikázania. A nehovorí: — Deti, zachovávajte moje prikázania. Ježiš hovorí: „Ak budete zachovávať moje prikázania" (Jn 15,10). Ježiš oslovuje každého, kto však nepočúva jeho slová, neostáva v jeho láske, a teda nemá pravú lásku. Pravá láska je taká, ktorá sa vie obetovať, zriekať, ovládať, kontrolovať a druhému chce dobro. Láska buduje, a nerúca. Láska upevňuje, a neničí. Láska spája, a nerozdeľuje.
Je správne, keď každý člen rodiny sa snaží dať svojej rodine to, čo od neho rodina žiada. Príkaz: „Cti svojho otca a svoju matku" túto požiadavku sleduje. Vieme z prísloví, že stačí jedno nakazené jablko a ohrozené sú všetky ostatné v jeho okolí. Keď v rodine len jeden člen sa nesnaží o pravú lásku, rodina je ohrozená. Je mnoho škodcov, ktorí ničia rodinu. Spomeňme si aspoň niektorých:
Egoizmus: keď niekto využíva lásku iných a sám myslí len na seba a neopätuje lásku svojou láskou. Je to nepekná škodlivá vypočítavosť.
Lakomstvo: ako dieťa egoizmu spôsobuje v rodine časté nezhody, nedorozumenia a napätia. Čo najskôr ho treba odstrániť.
Smilstvo: je hrubý a nevychovaný nepriateľ lásky. Kto pácha smilstvo, ten nemôže hovoriť o láske. Svojím hriechom vráža nôž do srdca, ktoré je symbolom lásky. Tento hriech v základe je nástroj diabla proti láske. Týmto hriechom stráca v manželstve nárok na lásku vôbec od druhého partnera. Tento hriech je dostatočný motív na roz-luku od lôžka i od stola.
Závisť: je nedostatok rovnosti. V rodine podľa veku, potreby, okolnosti každý má dostať to, čo mu patrí. Ten, kto sa dopúšťa hriechu závisti, už nemá v srdci lásku.
Obžerstvo: v mnohých rodinách jednotlivcami podceňuje lásku. Najčastejšie sa ho dopúšťa muž alebo syn. Kto sa pravidelne opíja, ten opúšťa lásku. Opilec je často i žiarlivý. Muž na ženu a brat na niektorého súrodenca. Často si násilím, rečami, ale aj skutkami vynucujú lásku. Takáto vynútená láska nie je pravá. Opilec si musí čo najskôr uvedomiť, že je nešťastím pre tých, ktorí ho majú radi a najmä je nešťastím svojej lásky. Iste, môže to byť dobrý človek, keď je triezvy. Svojím hriechom si však ničí lásku v srdciach detí, manželky, súrodencov a celej rodiny. Alkohol je metla lásky. Ničí lásku.
Hnev: už sám o sebe hovorí, že stojí na druhej strane lásky. Pán Ježiš o hneve hovorí: „No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: Hlupák, pôjde pred veľradu. A kto mu povie: Ty bohapustý blázon, pôjde do pekelného ohňa" (Mt 5,22). A Jakub apoštol radí: „Každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do hnevu, lebo v hneve človek nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom" (Jak 1,19-20). A apoštol Pavol radí: „Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom" (Ef 4,27). Všetko sú vážne napomenutia, ktoré chránia lásku a pokoj.
Lenivosť: svojou malou angažovanosťou okráda. Neprináša do spoločenstva hodnoty, ktoré sa od nej právom očakávajú.
Hriech v akejkoľvek podobe je nepriateľ lásky. A to znamená aj vtedy, keď ho priamo nepáchame, ale nezaujímame k nemu správny postoj. Sú to najmä 9 cudzie hriechy.
Koľko zla a škôd tieto hriechy v našich rodinách spôsobujú! A tak je potrebné zamyslieť sa rodičom, súrodencom i manželom, či sami nie sú svojím nesprávnym postojom príčinou, že v ich rodine vymiera láska.
1. Dať iným radu k hriechu znamená ničiť lásku tak svoju, ako aj toho, komu k hriechu radíme. Ak radíme, tak raďme len dobre!
2. Popudzovať iných k hriechu je snaha správaním v iných ničiť lásku. Kto popudzuje k hriechu, nesmie čakať lásku.
3. Kázať iným hriech páchať je prejav krádeže lásky. Ten, čo káže hriech páchať, je zlodej lásky u seba i u iných.
4. Privoliť k hriechu iných znamená vedome a dobrovoľne sa lásky zriekať. A teda prijímať aj absenciu lásky, čiže trest.
5. Poskytnúť pomoc k hriechu iných je vražda lásky. Kto miluje, ten nikdy nič nepod nikne proti láske ani u seba a tiež u iných. Kto miluje, ten pomoc zlému neposkytne.
6. Mlčať pri hriechu iných chápeme ako falošný prejav lásky. Mlčať v tomto prípade znamená nemilovať.
7. Zastávať hriech iných je podlé. Škodí tak láske na oboch stranách. Chráňme sa takejto nerozumnosti. Je to útok na lásku.
8. Netrestať hriechy iných je vedomé šliapanie po hodnote, ktorú dáva láska. Tento hriech je proti spravodlivosti.
9. Chváliť hriechy iných je hlúposť, ktorá vraždí lásku. Je to zvrátenosť, ktorá volá po treste.
Rodina je malá bunka lásky. Kde sa páchajú tieto hriechy, tam sa vedome a dobrovoľne seje rakovina, ktorá ničí šťastie pohodu a zdravie tohto spoločenstva. A vieme, že stačí jedna rakovinová bunka a pomerne rýchlo sa nakazí celé telo. Stačí, keď v rodine jeden člen je takouto rakovinovou bunkou a môže byť ohrozený každý člen rodiny. Preto sa volá po ozdravovaní, prevencii, boji proti hriechu.
Prežívame mesiac máj. Panne Márii dávame aj titul „Svätá Božia Rodička". Na Pannu Máriu s týmto titulom sa vzťahujú aj slová žalmu: „Otvoril skalu, vytryskli vody a valili sa púšťou ako rieka" (Ž 104,41). Uvedomujeme si, čo spôsobuje hriech. Je to púšť lásky. Preto Pannu Máriu prijímame ako dar od Boha, ktorý nám sprostredkúva vlahu milostí.
Vieme, že jej „fiat" obohacuje aj nás, pretože nielen Máriu, ale cez ňu aj nás Duch Svätý napĺňa „živou vodou" (Jn 4,11). Titul „Božia rodička" jej dali biskupi r. 431 na sneme v Efeze.
Mária je nepochybne Matkou Boha, Ježiša Krista. Jej láska k Bohu je aj pre každú našu rodinu mementom. Láska Panny Márie - Bohorodičky je naším vzorom, aby aj v našich rodinách znova a znova sa mohla rodiť pravá láska.
24. apríla 1994 na námestí sv. Petra v Ríme, Svätý Otec Ján Pavol II. blahorečil Giannu Beretty Molly z Milána, ktorá zomrela 28. apríla 1962 pri pôrode štvrtého dieťaťa, keď mala 39 rokov. Na blahorečení bol prítomný jej manžel - Pietro Molia a jej už dospelé deti; Pierluigi, Emanuela a Lauretta. Keď čakala štvrté dieťa, lekári jej dôrazne radili potrat, lebo môže zomrieť. Gianna ako lekárka dobre vedela, aké veľké riziko podstupuje, akú má malú šancu na prežitie. Mala sa rozhodnúť: Buď život dieťaťa - alebo svoj život. Gianna Beretta Molia sa obetovala... „Nikdy som si neuvedomil, že žijem vedľa svätice," povedal Giannin manžel v knihe, ktorá opisuje život novej blahoslavenej, ktorú vydalo nakladateľstvo Paoline v Taliansku. „Moja žena bola normálna, obyčajná žena. Rada cestovala, lyžovala, rada sa pekne obliekala, mala rada hory, kvety, hudbu, všetko, čo Boh stvoril. Milovala svoju rodinu, mala rada svoj dom i svoje povolanie. Mala nekonečnú dôveru v Božiu prozreteľnosť. Bola plná radosti zo života. Bola to obyčajná, jednoduchá žena. Zomrela, aby žilo jej dieťa."
Nie je to v praxi žité slovo Pána Ježiša? Iste. Ježiš aj nás dnes oslovil. Cítime, že sú to vážne a potrebné slová. Tým viac cítime potrebu realizovať tieto slová v našich podmienkach.
Ak rodine niečo patrí, tak je to láska. Láska žitá v rodine, robí z rodiny predsieň neba. Láska je iste to, o čo sa máme všetci usilovať.


26.01.2010 | Čítanosť(1259)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka
25.06.2003 | Čítanosť(1240)
Téma: Rodičia / Rodina
25.06.2003 | Čítanosť(1174)
Téma: Rodičia / Rodina
12.06.2003 | Čítanosť(2805)
Jn 15, 12-27
12.06.2003 | Čítanosť(2542)
Jn 15, 1-11


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet