20.september 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    A keď dve veci človek znenávidí, môže byť skutočne slobodný od tohto sveta. A tie dve veci: telesná vášeň a slávybažnosť.

~sv. Pimen Veľký, + 440~

20.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1692 reakcie0
(Share 356 0)


Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Kvetná nedeľa / Mk 14,1-15,47 / Hosanna a ukrižuj ho!

Homília

Kto z nás veriacich by nevedel, čo je dnes za nedeľa. Veď sme na začiatku svätili ratolesti. Áno, slávime Kvetnú nedeľu. Slávnostný vstup do kostola s ratolesťami v rukách nám pripomína začiatok utrpenia Pána Ježiša, ako sme to počuli aj v dnešných pašiách.
Zástup, ktorý na Kvetnú nedeľu prevolával Ježišovi na slávu, ten zástup, ktorý chcel Ježiša po zázračnom rozmnožení chlebov na púšti urobiť kráľom, ten zástup na nádvorí u Piláta volá: „Ukrižuj ho!" (Mk 15,13;14)
Udalosti okolo Poslednej večere, zajatia, odsúdenia a smrti, ktoré tradične na túto nedeľu zbor spieva, sú nám dôverne známe. Nepotrebujú zvláštny komentár.
A predsa, keď si rozoberáme tretí príkaz z Desatora, pripomeňme si v spojitosti s ním jednu udalosť z dnešného evanjelia. Vieme, že účasť na svätej omši nás zaväzuje. Povedali sme si, že svätá omša je platná od prežehnania do prežehnania. Dnes si pripomeňme spojenie veriacich s oltárom. Veriaci kresťania majú mať kontakt s oltárom. Najlepšie je, keď každý účastník svätej omše vidí na oltár. Keď to nie je možné fyzicky, ak je napríklad malý kostol, alebo veľa veriacich, tak veriaci aj vtedy majú byť aspoň duchovne spojení s oltárom, aj keď stoja na mieste,-odkiaľ ho dobre nevidia. Ak niekomu býva v kostole, kde je veľa ľudí, špatné, alebo keď rodičia majú malé deti a ostávajú s nimi vonku, tiež aj títo majú urobiť všetko preto, aj keď nevidia na oltár, aby sa tiež duchovne spojili s dianím na oltári. Takýto veriaci majú platnú svätú omšu. Veď majú na to vážnu príčinu, ktorú cirkevný predpis a tiež aj rozum rešpektuje.
Je však smutné, ako sa správajú niektorí veriaci. Prichádzajú síce k Ježišovi, ale namiesto spojenia s ním, obracajú sa mu chrbtom. Jednoducho svojím správaním ho urážajú. Toto správanie naznačuje, že síce idú za Ježišom, ale len pre ľudské ohľady, pretože potom ostávajú mimo spojenia s oltárom. O týchto cirkevný zákon hovorí jasne, že im svätá omša neplatí. Tí, čo sa zdržujú mimo kostola a neurobia pre spojenie s oltárom potrebné, tí neprijímajú milosti, ale naopak, urážajú Boha hriechom. Takým svätá omša je neplatná. Ba čo viac, svojím správaním sa dopúšťajú ďalších urážok Boha, ako je pohoršenie, keď ich vidia iní chodiť napríklad po cintoríne Či poza ohradu, alebo rozprávať a fajčiť. Toto ich správanie je možné prirovnať k tým zvedeným na Pilátovom nádvorí. Prednedávnom volali Kristovi: „Hosanna!" a potom „Ukrižuj ho!"
Tvoríme všetci jednu rodinu. Iste nám všetkým ide o to, aby sme si navzájom pomáhali na ceste k spáse. Obraciam sa na vás, ktorým viera nie je ľahostajná. Neurážajte, prosím, Boha nedôstojným správaním okolo kostola! Keď už ste prinútení ostať vonku, urobte všetko, aby ste boli spojení aspoň cez hlas kňaza od oltára. Zapojte sa spevom, odpoveďami s nami v kostole. Vyvarujte sa urážať Boha rozprávaním, smiechom, chodením a ďalšími nedôstojnými vecami, ako je postávanie ďaleko od kostola či fajčenie.
Verím, že všetkým nám záleží na duši. Pripomínam takzvané cudzie hriechy, ktoré zaväzujú každého z nás, a teda nie sú toto len moje slová a nemôže to byť len moja záležitosť, že toto hovorím. Medzi tieto hriechy patrí aj nemlčať pri hriechu iných. Kto mlčí, keď vie, vidí, že niekto pácha hriech, sám sa zaťažuje týmto hriechom. A keď nám všetkým ide o dôstojnú účasť na svätej omši, nesmie nikto z nás mlčať pri pohoršení, nedôstojnom správaní v kostole i mimo neho.
Rodičia, je to výzva zvlášť pre vás! Rovnako krstných, ako aj birmovných rodičov, ale aj ostatných veriacich. Prosím, napomeňte, povzbuďte, poučte! Keď to nezaberie, prosím, neposielajte do kostola takých, čo ostávajú mimo neho, keď na to nemajú dôvod.
Boh predsa všetkým nám vidí do srdca. A ak ma ešte teraz z nich niekto počuje, prosím ich ako kňaz, ktorému záleží viac, ako im samým na ich duši; Spamätajte sa! A keď nie, čakajte, že Boh vám odmietne dať svoje požehnanie, keď oň budete prosiť. Takýmto veriacim pohanom je lepšie, keď otvorene ostanú doma. Veď Pán Ježiš hovorí: „Kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, lepšie by mu bolo, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili do mora" (Mk 9,42). Ja verím, že každý, komu záleží na svojej duši, pochopil. A keď nie, spomeňme si na slová Pána Ježiša: „A keby ani Cirkev nechcel poslúchnuť, nech si je ako pohan a mýtnik" (Mt 18,17). Iste si všetci uvedomujeme, že sú to vážne slová Pána Ježiša. Viem, že najmä mladí muži, keď nie sú už ani chlapci a ešte nie sú ani muži, nevedia si nájsť miesto v kostole. Pomôžte im vy, starší muži, otcovia, krstní a birmovní otcovia. Hoci dnes je obzvlášť slávnostný deň, keď správne pochopíme spomenuté slová Pána Ježiša, môžeme sa všetci pričiniť o to, že od Veľkonočnej nedele už nebude takých v našej farnosti, ktorí by takýmto správaním urazili Boha. A to iste bude na chválu celej farnosti. Veď prichádzajú medzi nás aj cudzí a takéto správanie bude dobrou vizitkou nás všetkých, keď nás uvidia všetkých aktívne zapojených do svätej omše.
A vtedy bude znieť Kristovi naše „áno-hosana" a nikdy nie „smrť-ukrižuj ho!"


26.01.2010 | Čítanosť(1259)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka
12.06.2003 | Čítanosť(2211)
Mk 14, 26-42
12.06.2003 | Čítanosť(2135)
Mk 14, 66-72
12.06.2003 | Čítanosť(2116)
Mk 14, 43-65


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet