20.september 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Túžba nášho anjela strážcu nám pomáhať je oveľa väčšia, než samotná pomoc, ktorú od neho prijímame.

~sv. Don Bosco~

20.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1370 reakcie0
(Share 622 0)


Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Jn 12,20-23 / Nedeľné ráno a hlas zvonov.

Homília

Predčasom som strávil nedeľu na českom pohraničí. Priateľ - kňaz si okrem svojich povinností robil kostolníka, upratovačku i zvonára. Na jednej peknej dedinke v nedeľu podvečer som mal mať svätú omšu. Väčšia časť obyvateľov tej dedinky boli chalupári z Prahy. Priateľ mi hovorí: „Poď, niečo ti ukážem." Vyšli sme v ten tichý podvečer na kostolnú vežu. Začal zvoniť. Keď skončil, hovorí: „Pozri sa von oknom." Vidím, ako z chalúp vyšlo viac mužov a žien. Počúvali hlas zvonov. Keď sme po svätej omši, na ktorej bolo pár starých babičiek, prechádzali okolo jednej chalupy, zakričal na nás jeden starší muž: „Bylo to hezké." - „Co bolo pekné?", pýtam sa priateľa, ktorý mi smutne odpovie: „Predsa hlas zvonov! Videl si, ako povychádzali z chalúp, keď počuli hlas zvonov? Pre nich je to len akýsi folklór či atrakcia."
Zažil som však aj oveľa radostnejšie chvíle. Je nedeľné ráno. Ulica je tichá. V tom sa ozve hlas zvonov. Po krátkej chvíli sa ulica mení. Už nie je tichá. Z domov vychádzajú ľudia. Starší o niečo skôr. Po nich mladší. Idú v skupinkách, vidieť i manželské páry a s viacerými idú aj deti. Pozdravujú sa a sú sviatočne oblečení. Z ich správania cítiť radostnú náladu. Prepáčte, to nie je folklór, zvyk či tradícia. To je prejav viery. Nejeden z nich vie povedať: - Pre mňa by to nebola nedeľa, keby som sa nezúčastnil na svätej omši.
Ján evanjelista v evanjeliu napísal, že za Filipom prišli niektorí Gréci s prosbou: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša" (Jn 12,21).
Títo Gréci, ktorí chcú vidieť Ježiša, boli obrátení pohania. Verili v pravého Boha a z príležitosti veľkonočných sviatkov prišli do Jeruzalema. Táto žiadosť Grékov je dojímavá. Z Grécka do Palestíny bolo ďaleko. V cudzine chce človek vidieť čo najviac, aby mal o čom doma rozprávať.
Aj dnes je veľa ľudí, ktorí by chceli Ježiša vidieť. Hľadajú ho mnohí neveriaci a pretože ho v nás nenašli, neveria. Dnes má Ježiš len jednu možnosť ukázať sa ľuďom, a to cez nás, kresťanov. Máme povinnosť Ježiša im ukázať. Uvidia ho? Mahatma Gándhi čítal evanjelium. Aj on chcel vidieť Ježiša. Božie slovo v ňom zanechalo hlboký dojem. Chcel sa stať kresťanom, ale pohľad na kresťanov a jeho skúsenosti s nimi ho doviedli k tomu, že zostal do smrti oddaným hinduistom. Kresťania sa rozchádzali v zhode medzi slovami a skutkami. Ten kto hovorí, že verí a hlási sa ku kresťanstvu, a neplní si príkaz zúčastniť sa na nedeľnom stretnutí v kostole, ten nemôže o sebe povedať, že je kresťan katolík, ale skôr pokrstený pohan. Aj elektrická žiarovka len vtedy svieti, keď je pripojená na zdroj. Nikde nie je napísané, že príkaz sa má plniť len na polovicu. To znamená, že tretí príkaz z Desatora: „Spomni si, aby si deň sviatočný svätil", plní na polovičku ten, kto síce v nedeľu nepracuje, ale nezúčastňuje sa ani na nedeľnej svätej omši. Povinnosť z krstu kresťanovi ukladá v nedeľu a tiež v prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej svätej omši.

Od účasti na svätej omši sú oslobodení:
1. Deti do siedmeho roku. Tu sa doporučuje rodičom, aby s deťmi zostávali zo začiatku na miestach, kde nedochádza k rušeniu slávnosti. Je dobré deti poučiť primerane ich veku. Vieme, že takéto deti vedia potom vydržať hodinu cez svätú omšu.
2. Rodičia, ktorí majú malé deti a nemajú ich pri komu nechať. Nie je správne, že ostávajú obidvaja rodičia doma. Neobstojí argument; manželka varí a ja som s deťmi. Cirkev doporučuje, aby keď je to možné, striedali sa rodičia a na ten účel sa slávia aj sväté omše s nedeľnou platnosťou v sobotu večer.
3. Keď je niekto chorý, prípadne je práceneschopný. Takýto prípad oslobodzuje od účasti na omši. Vieme, že chodia aj kontroly. Oslobodená je aj žena, keď jej je v tehotenstve zle. Rovnako tí, čo sa starajú o chorého. Potrebné je, aby sa striedali a neostával doma vždy ten istý.
4. Príliš vzdialení od kostola. Niektorí moralisti učia, že ak je to viac ako 4 kilometre a cesta by trvala viac ako hodinu peši. Tiež ak je zvlášť nepriaznivé počasie.
5. Keď musia si plniť povinnosti vyplývajúce z ich zamestnania a povolania. Napríklad vojaci v službe. Dnes už sa má umožniť v rámci osobného voľna účasť na svätej omši.
Kto si berie smeny v nedeľu kvôli odmene, nie je oslobodený.
6. Starí a tí, čo sa musia postarať o bezpečnosť. Napríklad na samotách, ďalej počas prírodných pohrôm a nešťastí.
7. Taktiež cestujúci, keď nemajú možnosť sa zúčastniť na svätej omši. Plánovať cestu tak, aby sme niekde omšu stihli.
8. V iných vážnych veciach môže vopred dišpenzovať farár či ordinár na svojom území a svojich farníkov aj inde.

Treba si uvedomiť, že zdravému a do predchádzajúcich bodov nespadajúcemu človeku, neplatí svätá omša z rozhlasu či televízie. Je smutné, že mnoho storočí zvony ohlasovali svätú omšu a dnes ich dokáže umlčať rozhlas či televízia. Je smutné, že kresťan je taký slaboch, že dá prednosť pohodliu a zvíťazí nad ním jeho lenivosť.
Pre nás veriacich Cirkev dala príkaz, že sa v nedeľu a v prikázaný sviatok máme zúčastniť na svätej omši. To znamená, že naša vedomá a dobrovoľná neúčasť sa hodnotí ako ťažký hriech.
Viackrát sme mohli vidieť v televízii, ako na svetlo majáka doplatili vtáci. Keď letia príliš dlho, sú už unavení a keď vidia svetlo, potešia sa mu a v túžbe odpočinúť si, narážajú na silné sklo a zabíjajú sa. Tak je to často aj s nami ľuďmi. Áno, máme mnoho povinností počas pracovného týždňa. Keď príde nedeľa, mnohí sa dajú oklamať tým, že si povedia: Aspoň si odpočiniem a vyspím sa. A mnohí si účasť na svätej omši takto ospravedlnia. Doobeda spia, alebo pozerajú televíziu a popoludní idú na futbal, prechádzku či návštevu. Takéto správanie nectí kresťana katolíka. Áno, je to v mnohých prípadoch veľká obeta ráno vstať a ísť na svätú omšu. Je to však len jedna hodina v kuse daná Pánu Bohu z celého týždňa.
Je krásne, keď sme ako tí, čo prichádzajú za Filipom, keď chcú vidieť Ježiša. Nedeľné stretnutie je často jediná posila, povzbudenie, balzam pre našu dušu. Stretnutie s Ježišom je teda ničím nenahraditeľné pre nás veriacich kresťanov katolíkov. Ježiš v evanjeliu rozpráva o pšeničnom zrne, ktoré keď sa zaseje, odumrie, ale v príhodnom čase prinesie úrodu. Tak môžeme sa dívať aj na našu účasť na nedeľnej svätej omši. Hodina, ktorú darujeme Bohu, stáva sa pre nás požehnaním pre ďalší týždeň. Nie je zriedkavé, že priam rukolapne celý týždeň cítime milosti zo svätej omše v nedeľu a najmä, keď sme zaťažení mnohými povinnosťami. Pán Ježiš nám neostane dlžníkom. On mnohým požehnaním odmení našu lásku k nemu.
Iste aj vy máte osobné skúsenosti; tak negatívne, ako aj pozitívne s hlasom nedeľných zvonov. Je správne; že sa negatívnych prípadov vyvarujeme a práve naopak, znova a znova čerpáme posilu tak pre dušu, ako i telo z nedeľnej svätej omše. Je krásne vidieť ísť rodičov s deťmi na svätú omšu. Je to aj po rokoch manželstva krásne, keď muž nastaví rameno svojej manželke a idú spolu do kostola tak, ako kedysi po prvý raz po sobáši z kostola. Aký je to nádherný príklad pre deti, keď vidia svojich rodičov pravidelne si plniť túto povinnosť kresťana katolíka. Vtedy ich nikto neposiela, nepodpláca, nesľubuje, že keď pôjdu na svätú omšu, že dostanú odmenu.
Aj takto prežitou nedeľou sa naša viera upevňuje a vzrastá. A nechápe sa ako zvyk. Aj takto dávame príklad ľahostajným kresťanom a životom učíme neveriacich a inoveriacich o svojom Bohu.


26.01.2010 | Čítanosť(1259)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka
12.06.2003 | Čítanosť(2560)
Jn 12, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2307)
Jn 12, 12-19
12.06.2003 | Čítanosť(2256)
Jn 12, 20-36


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet