20.september 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nestačí len počúvať s otvorenosťou, treba sa aj s pevnou vôľou zdisciplinovať a urobiť, čo nám hovorí Boží hlas.

~GEORGE A. MALONEY ~

20.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1601 reakcie0
(Share 379 2)


Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Lk 2,41-51a / Sv. Jozef a práca.

Homília

Cirkev svätému Jozefovi v litániách udeľuje dvadsaťštyri titulov. Medzi tieto tituly patria: Jozef najmúdrejší, Jozef najposlušnejší či Jozef najvernejší. Vieme, že svätému Jozefovi bola zverená starosť o Božieho Syna a o Pannu Máriu. Jozef pred svetom je životný partner Márie a otec Ježiša. Vieme, že Jozef bol len pestúnom Pána Ježiša a veríme aj to, že s Pannou Máriou nemal dieťa. Hoci v evanjeliách nemáme ani jednu vetu, ani jedno slovo, ktoré by povedal svätý Jozef, predsa Cirkev mu prejavuje veľkú úctu. Okrem iného si svätého Jozefa uctievali rozliční remeselníci, ktorí pracovali s drevom: tesári, stolári, debnári, rezbári, výrobcovia nábytku, hudobných nástrojov a podobne. Pápež Pius XI. ho v roku 1937 ustanovil za nebeského ochrancu pracujúcich. Pápež Pius XII. roku 1955 zasvätil svätému Jozefovi prvý máj ako deň sv. Jozefa robotníka. Cirkev tým chce zdôrazniť aj dôležitosť práce pre časný a večný život človeka. Svätá Terézia z Avily napísala: „Nenašla som lepšieho učiteľa a ochrancu vnútorného života a pomocníka v každej potrebe, nad svätého Jozefa."
Svätý Jozef má čo povedať aj nám dnes, keď sa zamýšľame nad tretím príkazom z Desatora: „Spomni si, aby si deň sviatočný svätil".
Keď na tretí deň hľadania našli Jozef s Máriou dieťa Ježiša v chráme, Mária Ježišovi vtedy vyčítala, čo im to urobil. Na to Ježiš odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?" (Lk 2, 49)
Lukáš evanjelista poznamenáva: „Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril" (Lk 2,50). Ježiš nás prišiel nielen vykúpiť a spasiť, zmieriť s Otcom, ale prišiel nám dať aj príklad, ako si máme počínať, aby sme pri jeho druhom príchode, keď príde už ako náš Sudca, obdržali od neho odmenu. Už ako dieťa nás učí, že máme zachovať aj príkaz z Desatora týkajúci sa siedmeho dňa, ktorý „Pán požehnal a zasvätil" (Ex 20,11). Pán Ježiš zachovával Zákon. Na sviatky putoval do Jeruzalema a zúčastňoval sa stretnutí v synagóge. Sám sa vyslovil: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť" (Mt 5,17). Aj keď sa dostal do sporu s farizejmi a zákonníkmi ohľadom slávenia soboty, vyjadruje sa jasne; „Syn človeka je pánom aj nad sobotou" (Mt 12,8; Mk 2,28; Lk 6,5).
Môžeme preto povedať, že pre nás kresťanov katolíkov je nedeľa deň sviatočný, a teda je našou povinnosťou venovať jej pozornosť.
Nedeľa je iný deň než ostatné. Nie je síce ani dlhšia, ani kratšia, nevyhradila si ani slnko, ani dážď, a predsa v nedeľu si máme zariadiť iný program ako v ostatné dni týždňa. Tento deň sa má odlišovať od všedných pracovných dní. Možno sa pýtať: -Prečo? Áno, sviatočný deň nezávisí od toho, že nepracujeme, ani od sviatočných šiat, ani od vyholenej tváre, ani od stretnutia s rodinou či priateľmi, ani od lepšieho obeda, ani od odpoludňajšieho spánku a podobne. Tieto veci ešte nie sú tie pravé, čo robia nedeľu nedeľou. Prečo máme sláviť nedeľu a čo robí nedeľu nedeľou, nenájdeme v našom okolí, ale v Písme svätom. Boh si praje, aby sme siedmy deň zasvätili (por. Gn 2,3). Nedeľa sa u nás veriacich má chápať ako Pánov deň. Iba toto robí nedeľu nedeľou, dňom sviatočným a krásnym, iba toto jej dáva nevšednú veľkosť, príťažlivosť, kúzlo, náladu a hodnotu.
Na toto by mali myslieť najmä hlavy rodín, otcovia. Dnes, na sviatok svätého Jozefa, by si mal uvedomiť každý muž, v čom je svätý Jozef veľký. Plní vôľu Božiu. Vyplní každý príkaz, ktorým ho oslovuje Boh cez anjela (por. Mt 2,13). Vieme o ňom z evanjelia: „Urobil, ako mu prikázal Pánov anjel" (Mt 1,24).
Dnes sme svedkami, že zlý príklad nedávajú cudzí, ale vlastní. V nejednej rodine privoláva trest za nesvätenie nedele práve ten, ktorý by mal zvolávať požehnanie: otec, manžel, hlava rodiny. Naša doba sa ocitla v ošiali túžby čo najviac vlastniť, mať či dokázať. Je chvályhodné, keď si čestným prístupom nadobúdame pozemský majetok pre náš spokojnejší a radostnejší život.
Môže však človeka tešiť, keď pre získanie majetku prestúpil Boží príkaz? Môže človeka tešiť, keď znesväcuje nedeľu? Môže Boh žehnať, keď jeho deti prestupujú jeho príkaz? Rozhodne nie.
Podnikanie dnes mnohí nesprávne chápu, a tak im nepribúda radosti, spokojnosti a šťastia, ale práve naopak. Namiesto toho, aby si aspoň v jeden deň týždňa našiel otec, manžel, čas na svoju rodinu, odchádza za obchodom, akciami a podobne. Už dnes sme svedkami, že majú, vlastnia, obhospodarujú viac a viac ako iní, a nie sú šťastní. Nezvládnutie tohto príkazu robí pomerne často detí sirotami. Nepoznajú teplo rodiny. To im nenahradí moderná hračka, televízia či video. Už keď takto zmýšľajúci rodičia sa nedajú presvedčiť, že aspoň jeden deň v týždni ich potrebujú deti, nech sa zamyslia nad svojím zdravím. Žijeme v zhone, napätí, stresoch, hluku, nazvyme to „v hlase našej doby". Obdivujeme človeka, ktorý v ruke drží telefón a zároveň druhou rukou si robí poznámky, a pritom sa ešte s vami rozpráva, a dokonca ešte pije aj kávu, pretože nemá čas... Na niekoľko rokov telesná a duševná sila v takomto zhone vystačí. A či sme si my dali život, keď si ho nesprávnym spôsobom životosprávy skracujeme? Čudujeme sa, keď znova a znova počúvame o mŕtvičkách, infarktoch, náhlych úmrtiach...? Chcete, otcovia, aby vaše ženy boli mladými vdovami, deti - skôr ako budú dospelé - sirotami? A ani spoločnosť si neželá, aby národ prišiel o otcov.
Keď už nepozeráme na tento príkaz ako na Boží zákon, tak si všimnime prírodu. Aj príroda potrebuje si oddýchnuť. Strom nerodí každý deň. Sejeme obilie každý rok do tej istej zeme? Boh nás aj cez prírodu oslovuje. Šetriť sa, neznamená byť lenivý. Odborníci vedia, že aj vysoká pec s nepretržitou prevádzkou potrebuje prestávku. To sú mŕtve veci. Tie nemajú krvný obeh, srdiečko, tráviaci trakt, a predsa rozumný človek im z času na čas dá oddýchnuť, aby si prekontroloval ich stav. Mnohí z nás sa stali otrokmi dnešnej doby. Dostali sme sa do takého nepríjemného kolotoča, že nevieme často z neho vyskočiť.
Goethe vo svojom „Faustovi" rozpráva o učňovi, ktorý sa od svojho majstra naučil formulku, ako sa vyvolávajú duchovia. Keď majster odišiel, použil ju a vyvolal duchov. Lenže zabudol, ako tých duchov ovládal. A títo duchovia ho znepokojujú, necíti už šťastie, a tak si zúfa. To, čo napísal Goethe vo „Faustovi", to sa vlastne uskutočňuje dnes u mnohých podnikateľov. Vyvolali kolobeh financií, transakcií, dostali sa do ošiaľu mať čo najviac. Vidíme, že to, čo chceli, už aj majú. Zastavia sa? Uspokoja? Nie! Úspech ich ženie vpred. Vidina nového úspechu im nedovolí oddýchnuť. Takýto sa stávajú slepými, hluchými a bezcitnými. Deti rastú, dospievajú, a vlastný otec to nevidí. Je to vôbec život?! Vidíme svätého Jozefa, ktorý sa neuspokojí, kým s Máriou nenájdu Ježiša. Koľkí otcovia nie sú ako svätý Jozef!
Dnes si chceme pripomenúť len jedno. Sviatočný ráz nedele je nenahraditeľná súčasť ľudského života. Nedeľa je zdroj sily a energie. Vieme, že keď sa ocitol vyvolený národ v Babylone, nemal chrám, žili v otroctve. Čo držalo národ pri sile? Bol to sviatočný deň. Jeden deň v týždni ich držal pri vedomí, že ich život má aj iný zmysel a cieľ, ako je len práca tu na zemi. Nesmieme pripustiť, aby sa človek stal otrokom svojej roboty. Je známe, že v baniach sa na ťažkú prácu využívali kone a mulice. Tam v podzemí mali aj svoje stajne. Nevyvádzali ich na svetlo, pašu. Obrok mali bohatý a slnko im nahradili umelým svetlom. Tieto zvieratá v podzemí oslepli.
To je memento pre nás, keď sa nebudeme držať príkladu sv. Jozefa.
Svätý Jozef, ochráň nás pred naším vlastným zotročením!


26.01.2010 | Čítanosť(1259)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka
12.06.2003 | Čítanosť(3069)
Lk 2, 23-40
12.06.2003 | Čítanosť(2505)
Lk 2, 15-21
12.06.2003 | Čítanosť(2208)
Lk 2, 1-14


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet