5.február 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Kresťanstvo, ktoré siaha len po kostolné dvere, príliš neosoží. Malo by byť viditeľné v celom našom živote. Ako kresťanov by nás mali vidieť všade – podľa toho, ako sa prejavujeme k iným. I podľa toho, ako športujeme, ako riadime auto, ako sa vyjadrujeme, alebo podľa toho, čo čítame. Veď Ježiš nepovedal: Vy ste svetlom kostola – ale svetlom sveta.

~William Barclay ~

20.06.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1885 reakcie0
(Share 410 0)


Téma: Bohatstvo / Duchovný život / Lk 12, 16-21

Myšlienky... 336/2001

      Ježiš Kristus bol všeobecne pokladaný za učiteľa a znalca Zákona. Preto istý človek zo zástupu obrátil sa na neho, aby mu pomohol podeliť sa s bratom o dedičstvo. A Spasiteľ využil túto príležitosť, odpovedal mu na jeho prosbu a pritom pomocou podobenstva dal všeobecné poučenie jemu i svojim učeníkom, že pozemský majetok nepovažuje za dostatočný prostriedok k zaisteniu večného života.
       „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: „Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.“ (Lk 12, 16-17) Zámožný človek, ktorému prinieslo pole hojnú úrodu, hovorí sám so sebou, bez ohľadu na iných. Vyjadruje svoj životný ideál – po ktorom azda už oddávna túžil: hojnosť – „Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!“ (Lk 12, 19); dlhý život – „Máš veľké zásoby na mnohé roky.“ (Lk 12, 19) Teda on sám, jeho život, jeho pohodlie, sú jeho životným cieľom. A takýto postoj Spasiteľ odsudzuje. V podobenstve to vyjadril slovami k tomuto bohatému človekovi: „Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?“ (Lk 12, 20)
      Predstavme si, ako bolo tomuto človekovi, keď mu Boh oznámil svoje rozhodnutie. Musel sa zhroziť, keď všetky jeho plány do budúcnosti, skrížil Boh náhlou smrťou. A „tak je to s tým,“ končí Spasiteľ, „kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“(Lk 12, 21)
      Naozaj nerozumný je človek, ak si namýšľa, že istota a zabezpečenie jeho života spočíva v jeho rukách, alebo v jeho bohatstve. Kto sa spolieha na svoje „sýpky“, na to, čo má, čo pevne drží v ruke, ten nepotrebuje vieru, nepotrebuje nádej, pretože si myslí, že má viac, že má istotu. V tom je bláznovstvo, pretože skončí s prázdnymi rukami... Kto nepočíta s Bohom vo svojich životných plánoch, ten sa ho prakticky zrieka. Smrťou prichádza človeka o všetko svoje hmotné bohatstvo. Iba ten si zachráni život i teraz i v budúcnosti, kto je „bohatý pred Bohom“, pre ktorého Boh je najväčším bohatstvom.
      Sv. Honorát, arelatský biskup (+429), bol prv pohanom, ale keď poznal kresťanstvo, dal sa pokrstiť. Viedol dokonalý život. Jeho otec ho chcel odvrátiť od takéhoto života lovom, divadlami, hrami – avšak statočný mládenec povedal: „Taký život síce baví, ale tiež klame.“
      V podobenstve Spasiteľ neodsudzuje dobrá tohto sveta, ale rozhodne odsudzuje ich zlé používanie, so súčasným zabúdaním na Boha a človeka. Dobrá tohto sveta sú prostriedkom a nie cieľom. Jedenie, pitie, užívanie si – nikdy úplne nenaplnia ľudský život, ale naopak, vedú k egoizmu, k zabúdaniu na Boha a človeka. Spomeňme si napr. na bohatého človeka z podobenstva o boháčovi a Lazárovi, ktorý „každodenne skvostne hodoval“ (Lk 16, 19). Kde bola jeho starosť o dušu?
      O Epaminondasovi Thébskom čítame, že keď jeho sluha prijal zlato od zajatých, dal si ho zavolať a povedal: „Daj mi štít a kúp si hostinec, pretože odteraz, keď si bohatý, k boju sa viac nehodíš.“
      Bohatý človek ľahko zabúda, čo je v jeho živote primárne. Ľahko sa preto stane, že zabudne na svoj cieľ, pre ktorý je stvorený. Preto aj Spasiteľ upozorňuje: „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!“ (Mt 16, 26)
      Tento človek z podobenstva neveril, že má dušu. Preto sa o ňu nestaral, ani o svoj budúci život vo večnosti – to vidieť z jeho počínania. Staral sa iba o pozemské veci – jesť, piť, veseliť sa a odpočívať – ktoré sa pominú. A keď nadišla jeho hodina, keď mu Boh oznámil, že jeho dušu odvolá z tohto sveta, bol úplne stratený. „A čo si si nahonobil, čie bude?“ (Lk 12, 20) A preto podľa slov Spasiteľa, tak bude s každým, „kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý“(Lk 12, 21).
25.06.2003 | Čítanosť(1851)
Téma: Bohatstvo / Povolanie
25.06.2003 | Čítanosť(1564)
Téma: Bohatstvo
25.06.2003 | Čítanosť(1296)
Téma: Bohatstvo / Chamtivosť
27.06.2003 | Čítanosť(3617)
Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(3224)
Lk 12, 49-59
26.06.2003 | Čítanosť(2014)
Bohatstvo


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet