20.september 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Boh je odpoveďou na otázku, ktorou je človek.

~Heinrich Fries~

02.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1341 reakcie0
(Share 374 0)


Téma: Úvod do Desatora. / Mk 13, 33-37 / Je Desatoro časové?

Homília

Začíname nový cirkevný rok. Je to veľká príležitosť začať aj nový život. Sami viete, že takáto chvíľa sa musí využiť. A tak skúsme sa v tomto roku zamyslieť nad morálnym zákonom Cirkvi, ktorý voláme Desatoro.
Mnohí si v tejto chvíli možno poviete: - Je Desatoro dnes ešte časové? - Iní si zasa môžete myslieť: - To bude čas moralizovania, napomínania! - A napokon do tretice iní si môžu povedať: - Aj keď viem mnoho z teórie i praxe Desatora, nie je na Škodu venovať týmto príkazom pozornosť.
Tieto názory môžeme prirovnať ku skupinke priateľov, ktorí prišli na rekreáciu do Vysokých Tatier. Už v Poprade na stanici sa rozhodli, že na druhý deň pôjdu na túru. Ráno sa však rozdelili. Prečo? Jedna skupina bola za to, aby sa vybrali po označenej ceste a druhá namietala, že to je zdĺhavé a radšej pôjdu priamo, veď nie sú malé deti. Tí, čo šli po označenej ceste, nenašli tých druhých na Teriho chate. „Už tu boli a bolo im dlho na nás čakať, šli ďalej," povedali si. Nenašli ich však ani doma na ubytovni. „Bolo im dlho čakať, a tak si urobili svoj program," povedali si znova. Aké bolo ich prekvapenie, keď ich pred polnocou priviezla horská služba vysilených s poznámkou: „Mali veľké šťastie. Hľadali sme celkom inú skupinu a náhodou našli sme aj ich. Ktovie, ako by sa bola skončila ich túra!" Aj náš život je takou túrou, na ktorej si nemôžeme počínať svojvoľne. Potrebujeme sa na nej orientovať, potrebujeme na nej mať aj značky, pomocou ktorých môžeme prísť do cieľa, to znamená k nášmu stretnutiu s Bohom v hodine smrti. Pán Boh nám dal vo svojej starostlivosti tiež značky, medzi ktoré patrí aj Desatoro. Ono nám ukazuje bezpečnú cestu do cieľa.
A na to nás Ježiš upozorňuje aj v dnešnom evanjeliu slovami: „A čo hovorím vám, hovorím všetkým: „Bdejte!" (Mk 13,37)
Sú to slová vysvetľujúce význam adventu, ktorý začíname znova prežívať. Proroci stáročia pripravovali vyvolený národ na príchod Mesiáša. Bol to historický advent. Mesiáš prišiel, a národ svojho Boha neprijal, teda nebdel.
Advent liturgický - to je tento čas a je druhým adventom, kedy sa pripravujeme na sviatky Narodenia Ježiša Krista. Môže sa stať, že keď si nedáme pozor, tak nás druhý advent nájde nepripravených. Aj dnes platia Ježišove slová: „Bdejte!"
Ježiš v evanjeliu nás učí o treťom advente, a to o našom životnom. Keď Ježiš spomína človeka, ktorý skôr ako odcestuje, odovzdá svojim sluhom moc a zverí dom, myslí na seba. Ježiš je Boh, ktorému Otec odovzdal moc pre zásluhy, ktoré urobil pre nás svojou smrťou. Povedal, že príde ešte raz na svet, ale už nie ako Spasiteľ či Vykupiteľ, ale ako Sudca. Pod slovom „vrátnik", ktorému prikázal bdieť, Ježiš myslí na Cirkev. Cirkev dostala moc, ale aj zodpovednosť, a to nie je ľahká vec. Čím viac rešpektujeme v závode a v škole vrátnika, tým viac máme si vážiť bdenie Cirkvi. Ježiš nás v evanjeliu nazýva sluhami. Každý z nás dostal určitú moc a pridelenú prácu. Ježiš právom bude od nás žiadať vyúčtovanie. A napokon Ježiš učí, že o tomto dni nikto nemá vedomosti, kedy ten deň nastane, a preto celý náš život sa má niesť v duchu bdenia.
Cítime, že tieto Ježišove slová nestrácajú na časovosti. Aj keď priamo v dnešnom evanjeliu Ježiš nespomína morálny zákon, je zrejmé, že k bdeniu patrí aj zachovávanie Desatora.
Keď vyvolený národ dostal slobodu z Egyptského zajatia, Boh sa postará, aby národ presne vedel, čo od neho vyžaduje Boh. Na hore Sinaj vodcovi národa - Mojžišovi - dáva Boh dve kamenné tabule, na ktorých je Desatoro. Boh dal Desatoro len pre tento jeden národ. Okolnosti, za akých sa to udialo, hovoria o tom, že tento Zákon zaväzuje všetkých ľudí na svete. Boh vtedy povedal: „Ak nebudeš poslušný na hlas Pána, Boha svojho, aby si zachovával a uskutočňoval všetky príkazy a ustanovenia jeho, ktoré ti dnes ukladám, doľahnú na teba tieto kliatby a dochytia ťa" (Dt 28,15). A Boh vymenuje tresty, ktoré za nedodržanie týchto príkazov postihnú človeka. Sú to choroby, nešťastia a tiež aj smrť. Boh však skôr, ako vyriekol tieto tvrdé slová, povedal: „Keď však budeš počúvať hlas Pána, Boha svojho, plniac a zachovávajúc príkazy jeho, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, Boh tvoj, povýši ťa nad všetky národy na zemi" (Dt 28,1). Či v týchto slovách necítime prízvuk Pána Ježiša, ktorý nám tak zdôraznil zachovávanie slov svojho Otca? Boh Otec vtedy povedal to isté, čo neskôr jeho Syn: „A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!" (Mk 13,37) Na tieto slová sa rozpamätáme, keď si spomenieme na bohatého mladého muža, ktorý sa pýtal Ježiša: „Čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?" Ježiš mu povedal: „Poznáš prikázania?" (por. Lk 18,18-27) A inde Ježiš povedal: „Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: „Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní" (Mt 5, 17-18).
Tieto slová Ježiš povedal na konci známej horskej reči, kde sa tiež zdôrazňuje zachovávanie príkazov a práca na našej kresťanskej dokonalosti.
Keď len trochu chceme, presvedčíme sa, že Desatoro je večné, časové, mladé a potrebné. Uvedomujeme si, že od nás nežiada nemožné. Keď nám Boh dal Desatoro, dal nám aj svoju pomoc, aby sme ich mohli zachovať. Je samozrejmé, že sú ťažké, veď sa máme osvedčiť, či skutočne chceme odmenu, večnú prítomnosť s Bohom. Ťažké sú však len pre toho, komu chýba láska. Kto má srdce naplnené láskou, kto skutočne miluje Boha, tomu príkazy nie sú ťažké.
Že nestačí príkazy len poznať, ale ich aj rešpektovať, môžeme pochopiť na takejto udalosti. Mladý chlapec sa túlal ulicami. Videl mnoho pekných automobilov. Obdivoval ich, nemal však peniaze, aby si auto mohol kúpiť. Od staršieho kamaráta, ktorý sa učil za automechanika, naučil sa auto naštartovať a zaradiť rýchlosť. Raz v noci rozbil na jednom aute sklo a naštartoval tak, ako mu to ukázal kamarát. Myslel si však, že už vie všetko. Vyšiel s autom z mesta von. Pridal plyn a vtedy nezvládol zákrutu. Prerazil zvodidlá, prevrátil sa do rieky a zabil sa. Tento chlapec na niečo zabudol. Vedel vedel zaradiť rýchlosť, ale zabudol rešpektovať dopravné značky. On pridal tam, kde značka hovorila znížiť rýchlosť a iná upozorňovala na nebezpečnú zákrutu. Nerešpektoval dopravné značky a zabil sa.
Náš život môžeme prirovnať k jazde autom v neznámej krajine. Keď sme sa narodili vtedy sme sa rozbehli svetom. Aby sme nezablúdili a šťastne prišli do cieľa, Pán Boh nám dal rôzne značky, príkazy, ktoré nám pomáhajú vyhnúť sa nebezpečným miestam, A viaceré z nich a pre naše dobro, nám aj niečo zakazujú. A tak Desatoro, hoci nie je nakreslené, ale napísané, je pre naše dobro. Vieme všetci Desatoro povedať? Ak áno, je to dobré znamenie. A ak Desatoro aj zachovávame, je to výborné. Vtedy sa totiž nikto z nás nemusí báť, že nepríde do cieľa. Tak si uvedomujeme, že bedliť je aj dnes časové a aktuálne. Keď sa vydávame na cesty, keď sadáme za volant, zvykneme si popriať šťastnú cestu.
Keď začíname nový cirkevný rok a zároveň úvahu o Desatore, poprosme v modlitbe o dary Ducha Svätého, aby sme si nielen známe veci pripomenuli a oživili, ale aby sme aj viac milostí získali a v živote Desatoro aj zachovali.
Modlime sa: Láskavý Bože, nech nám prijaté sviatostné dary pomáhajú, aby sme ustavične planuli tým Duchom Svätým, ktorým si zázračne naplnil na hore Sinaj Mojžiša.


26.01.2010 | Čítanosť(1259)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet