3.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Keď nenávidíme svojich nepriateľov, dávame im moc nad nami – moc nad našim spánkom, apetítom a šťastím. Nepriatelia budú tancovať od radosti, keď spoznajú, ako veľmi nás znepokojujú. Nenávisť nezraňuje nepriateľov, ale nás.

~Dale Carnegie ~

22.11.2006 -
čítanosť903 reakcie0
(Share 241 0)


Téma: Večný život

Archív

Príhovor Benedikta XVI. pred modlitbou Anjel Pána na sviatok Všetkých svätých (TK KBS, RV ls; pz)

Vatikán (1. novembra, RV) - Napoludnie sa Svätý Otec pomodlil spolu s veriacimi zhromaždenými na námestí sv. Petra vo Vatikáne mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa im prihovoril týmito slovami:
„Drahí bratia a sestry, Slávime dnes sviatok Všetkých svätých a zajtra spomienku na Všetkých verných zosnulých. Obidva tieto liturgické sviatky sa nás hlboko dotýkajú a vytvárajú jedinečnú príležitosť k meditácii o večnom živote. Očakáva ešte moderný človek večný život, alebo ho považuje za už prekonanú mytológiu? V našich časoch, oveľa viac ako v minulosti, je človek tak veľmi pohltený vecami pozemského života, že niekedy len veľmi ťažko je schopný vnímať Boha ako protagonistu dejín a vlastného života. Ľudské bytie je však, z hľadiska svojej prirodzenosti, nasmerované na niečo väčšie, čo ho presahuje. V skutku túžba človeka po spravodlivosti, pravde a plnom šťastí je v ňom nepotlačiteľná. V konfrontácii s tajomstvom smrti,v mnohých ľuďoch ožíva túžba a nádej po stretnutí so svojimi blízkymi na inom svete. Podobne ako aj silné presvedčenie o poslednom súde, ktorý obnoví spravodlivosť a každému bude dané to, čo si zaslúži.
„Večný život, pre nás kresťanov nie je označením iba pre život, ktorý trvána vždy, ale poukazuje aj na novú kvalitu existencie, plne ponorenú do Božej lásky, ktorá oslobodzuje od zla a smrti a uvádza nás do bezhraničného spoločenstva so všetkými bratmi a sestrami, čo sú účastní tej istej lásky. Večnosť teda môže byť prítomná už uprostred pozemského a dočasného života, keď duša človeka je spojená prostredníctvom milosti s Bohom, ako svojim posledným základom. Všetko pomíňa, iba Boh sa nemení. V žalme sa hovorí: „Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý” (Ž 72/73,26). Všetci kresťania pozvaní k svätosti, sú mužia ženy, čo žijú pevne zakotvení na “skale”, čiže, s nohami na zemi, ale so srdcom už v nebi, ktoré je definitívnym domovom božích priateľov.
Drahí bratia a sestry, uvažujeme o týchto skutočnostiach s dušou upretou k nášmu poslednému a definitívnemu cieľu, ktorý dáva zmysel všetkým každodenným situáciám. Radujme sa zo spoločenstva svätých a nechajme sa nimi pritiahnuť k méte našej existencie: k stretnutiu s Bohom tvárou v tvár. Modlime sa, aby toto bolo dedičstvom všetkých verných zosnulých, nie iba našich drahých, ale všetkých duší, najmä tých zabudnutých, ktoré potrebujú božie milosrdenstvo. Kiež nás vedie Panna Mária, Kráľovná všetkých svätých tak, aby sme si vedeli v každom okamihu zvoliť život večný, ako to vyslovujeme v Kréde. Život, ktorý je už ustanovený Kristovým zmŕtvychvstaním, a ktorý môžeme netrpezlivo očakávať prostredníctvom nášh oúprimného obrátenia a skutkov milosrdnej lásky.“

25.06.2003 | Čítanosť(761)
Téma: Večný život
25.06.2003 | Čítanosť(629)
Téma: Večný život


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet