5.február 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Pomáhaj mi, Pane, aby som nepremárnil prítomnú chvíľu v márnom očakávaní na veľké chvíle.”

~Ján XIII. ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1548 reakcie0
(Share 350 1)


Téma: Duchovný život / Ekonomika / Lk 12, 16-21

Myšlienky... 303/2001

AI       Už sme si zvykli, že Boh cez svoje slovo usmerňuje každú činnosť človeka. A to len preto, že mu záleží na ľudskom šťastí.
KE       Dnes nám Ježiš hovorí: „ Dajte si pozor a chráňte sa každého lakomstva. Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí na jeho majetku.“
DI       Nikto nepopiera, že lakomstvo je veľmi nebezpečné pre človeka. Je to túžby po čo najväčšom vlastníctve. Lakomstvo je nenásytné. Čím viac toho človek má, tým viac túži ešte po väčšom majetku.
      Ježiš nám radí, aby sme si dali pozor pred každým druhom lakomstva. Vie, že človeku neprinesie šťastie. Aj na to upozornil v podobenstve o boháčovi. Všimnite si, že neodsudzuje snahu o veľkú úrodu. Odsudzuje však boháčovo lakomstvo, ktoré ho robí egoistickým. Myslí len a len na seba. Hovorí: „ Duša, máš veľké zásoby na dlhé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj.“
      Tento postoj je nezlúčiteľný s Ježišovou náukou. Boh nám pripomína, že to, čo máme, máme len z jeho dobroty. Z toho vyplýva povinnosť rozdeliť sa s tým, čo máme navyše. Svedčia o tom slová Ježiša Krista: „ Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.“ (Lk 6,30) A na inom mieste: „ Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, vrchovatú, vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ (Lk 6,38) v týchto slovách je ukrytý Ježišov liek na lakomstvo.
PAR       A je potrebné zaviesť túto liečbu. Veď pozrite sa, aké škody narobilo lakomstvo.
      Keď sa hovorí, že každú minútu v rozvojových krajinách zomiera jeden človek od hladu, ako príčina sa uvádza veľká ziskuchtivosť bohatých firiem vyspelého sveta. Oni sa totiž snažia vyťažiť čo najväčší zisk z týchto krajín. Metódy sú rôzne, ale výsledkom je zlá ekonomická situácia týchto krajín a neschopnosť zabezpečiť základné životné potreby pre svojich ľudí. A tak jedna strana bohatne a tá druhá klesá stále do hlbšej biedy.
      Tieto problémy sa riešia na pôde OSN a iných medzinárodných združení. Výsledkom týchto rokovaní až na nejakú tú potravinovú pomoc je nula. Ani socializmus, ani kapitalizmus nedokázal vyriešiť tento problém. A nevyrieši ani žiadne iný politický alebo ekonomický smer, kým nebude vychádzať zo slov evanjelia o sociálnych problémoch. Iba tak sa zabezpečí dôstojný život pre všetkých ľudí zeme.
MY       Poviete si, že je to utópia. Ale takáto utópia na zemi neexistuje. Jej základ je v tzv. ekonomike spoločenstva. Táto ekonomika, ktorá je založená na slovách Ježiša Krista, vyšla z hnutia Focoláre. Členovia tohto hnutia, ktorí žili v Brazílii a bolestivo sa ich dotýkala bieda tamojšieho obyvateľstva, začali ako prví uskutočňovať tento nový ekonomický systém. Spočíva v tom, že ľudia, ktorí si zvolili Boha za svoj ideál, sa dali dokopy. Vytvorili rozličné malé prevádzky a venujú sa aj poľnohospodárskej výrobe. Čistý zisk sa delí na tri čiastky. Prvá ide na modernizáciu a rozvoj firmy, druhá na podporu chudobných a tretia na sponzorovanie akcií, ktoré pomáhajú človekovi na ceste k Bohu. Táto nová ekonomika sa ukázala ako veľmi úspešná. V priebehu niekoľkých rokov pomohla vyriešiť problém chudoby v kraji. Ministri ekonomiky Brazílie i ostatných latinsko-amerických krajín prichádzajú do tohto kraja, aby tu našli východiská pre neutešenú ekonomickú situáciu vo svojich krajinách.
      Túto ekonomiku spoločenstva si osvojilo veľa ľudí v mnohých krajinách sveta. Dokonca aj na Slovensku je už veľa firiem, ktoré sa riadia touto ekonomikou. Jeden z takýchto kresťanských podnikateľov povedal: „Minuloročný zisk mojej firmy išiel na tri účely: prvá čiastka na modernizáciu firmy, druhou čiastkou podporujeme štyri rodiny, kde otec i matka sú bez zamestnania a treťou sme podporili stretnutie mladých ľudí na Genfeste v Brne.“
      Cítite, ako môže ekonomika, ktorá vyrastá zo slov evanjelia pomôcť tomuto svetu?
ADE       Nedovoľme teda, aby sa nás zmocnilo niekedy lakomstvo. Bojujme proti nemu svojou štedrosťou. Ak sa dokážeme oslobodiť od lakomstva, budeme môcť objavovať tie Božie plány, ktoré vedú k spoločnému šťastiu a prospechu.
27.05.2011 | Čítanosť(5125)
Téma: Človek / Duchovný život
27.06.2003 | Čítanosť(3617)
Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(3224)
Lk 12, 49-59
12.06.2003 | Čítanosť(3020)
Lk 12, 32-48


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet