28.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Vy, ktorí ste zvyknutí zúčastňovať sa aktívne Božích sviatostí, keď dostávate telo Pánovo, chránite ho so všetkou starostlivosťou a uctievate si ho, dávajúc veľký pozor, aby z neho nespadla na zem ani omrvinka, aby sa nič nestratilo z posvätného daru. A skutočne, vaše presvedčenie, že by bolo hriechom, ak by pre vašu nepozornosť omrvinka spadla, je správne. Keď však pre uchovanie tela, ste tak pozornými, aj je správne, že takými ste, prečo potom myslíte, že je menšou vinou, keď sa nedbalo stratí Božie slovo namiesto jeho tela?

~Origenes ~

30.03.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť677 reakcie0
(Share 383 0)


Téma: 23. júl sv. Brigita Švédska / Mt 13,24-30

Homília

Aj keď to naše ústa nevyrieknu, aj keď si to často neuvedomujeme, všetko nám pripomína odchod z tohto sveta, smrť.
To isté cítime pri slovách Pána Ježiša: „Nechajte oboje rásť až do žatvy“ (Mt 13,30).
Jedine Matúš uvádza podobenstvo o kúkoli medzi pšenicou. Podobenstvo poukazuje na ohrozenosť Božieho kráľovstva nielen vnútorným postojom sŕdc, ale aj nebezpečenstvom zvonka. Cirkev vždy bola v nebezpečenstve. Nebezpečenstvo zvonka a postoj Cirkvi oproti nemu opisuje Pán Ježiš práve v tomto podobenstve.
Výklad tohto podobenstva Pán Ježiš podá až po podobenstvách o horčičnom semene a o kvase. „Kde sa teda vzal kúkoľ?“ (Mt 13,27). Táto otázka je zvláštna, veď ju hovoria sluhovia, a tí pracujú na poli a vedia, že kúkoľ rastie sám od seba. Tu ide o zvláštny prípad. Vidieť to aj z činnosti, keď sluhovia, ktorí vyčistili pole od kúkoľa, ktorý v minulých rokoch tam nerástol a teraz sa objavil! Kde sa vzal? To je naša slabosť, zmenšená ostražitosť a podobne. Ďalšia otázka znie: Odkiaľ vie majiteľ pozemku s takou istotou, že kým všetci spali, zlý nepriateľ v noci zasial kúkoľ? Odpoveď môžeme povedať aj takto: Gazda dobre pozná svojho nepriateľa i to, v akom množstve zasial kúkoľ. Iná otázka môže znieť: Nemôže nepriateľ uškodiť svojmu susedovi pohodlnejším spôsobom? Kúkoľ rástol so pšenicou, a to preto, lebo pri jeho likvidácii bol totiž mocnejší v koreňoch ako pšenica, bolo by došlo k väčším škodám na pšenici. Páliť kúkoľ je prastará tradícia.
Celé podobenstvo o kúkoli jasne poukazuje na ťažisko, a to je žatva, čiže koniec súčasného sveta. To treba mať na pamäti pri výklade tohto podobenstva od samého začiatku, pretože iba z tohto stanoviska sa dajú vysvetliť niektoré otázky, ktoré by zostali nezodpovedané, keby sa nebral ohľad na toto ťažisko.
Pre nás je to skutočne vec, ktorá nás oslovuje v spojitosti s naším odchodom z tohto sveta. Pre nás smrť je skutočne znamením. Nikdy ju nechceme podceniť, preto s ňou počítame v mladosti i v zdraví, ale neklesáme na duchu, robíme všetko preto, aby náš život bol bohatý na úrodu. Čiže nechávame vedľa seba rásť pšenicu s kúkoľom, pretože na konci kúkoľ bude spálený, to znamená, že sa chránime každého hriechu. Kúkoľ - hriech bude zničený.
Je známe, že človek, ktorý spoznal boj dobra a zla, ktorý si uvedomuje útoky proti spáse duše zvonka, či zvnútra, volí tú istú taktiku boja ako hospodár v podobenstve. Nám je to vítaná pomoc a uistenie, že keď konáme podobne, počíname si správne.
To môžeme sledovať aj na príklade sv. Brigity Švédskej.
Po smrti manžela Ulfa Gudmarssona, s ktorým má osem detí, a medzi nimi aj sv. Katarínu Švédsku, postará sa o zaopatrenie detí a pri jazere Vättern v južnom Švédsku zakladá rehoľné spoločenstvá, kde sa venuje hlbokému duchovnému životu. Práve tu, v poznaní boja o dušu, dostáva sa jej zjavení a napíše niekoľko významných diel z mystickej oblasti. Jej život je v mnohom podobný podobenstvu o kúkoli na roli. Brigita totiž pochopila, že Boha možno zraniť iba hriechom. A tak nasleduje slová apoštola Pavla, ktorý hovorí: „ S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus „ (Gal 2,20). Zomrela v Ríme.
Myslieť na smrť neznamená pestovať u seba strach. Práve naopak, sú to myšlienky dávajúce silu, odvahu i radosť.
Amen.

14.06.2010 | Čítanosť(3136)
Téma: Mt 13, 36
12.06.2003 | Čítanosť(4048)
Mt 13, 1-23
12.06.2003 | Čítanosť(3469)
Mt 13, 44-52
12.06.2003 | Čítanosť(3178)
Mt 13, 24-30


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet