21.október 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Usiluj sa urobiť z každodennej modlitby osobnú modlitbu, v ktorej prichádzaš z nepokoja okolo teba a v tebe k samému sebe, zo vzrušeného chvatu k pokoju, z tiesne do sveta širokých priestorov viery a od seba k Bohu.”

~KARL RAHNER ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť2615 reakcie0
(Share 453 0)


Téma: Apoštolát / Cirkev / Peniaze / Mk 6, 7-13

Myšlienky... 242/2001

      Hovoriť v Cirkvi o peniazoch je pre každého kazateľa tak trochu rizikom, že príde o svojich poslucháčov. Teda aspoň o tých, ktorí kráčajú s Cirkvou len dovtedy, kým sa to netýka ich peňaženky.
      Sväté písmo však na mnohých miestach hovorí o peniazoch, alebo lepšie povedané o materiálnom zabezpečení Cirkvi. Jedným takýmto miestom je úryvok z evanjelia, kde sv. Marek rozpráva o vyslaní Dvanástich na misijnú cestu (Mk 6, 7-13). Kristus začal posielať apoštolov po dvoch. Okrem toho, že ich vyzbrojil duchovnou mocou, dal im aj jasné inštrukcie, ako si počínať v praktických záležitostiach. Prvou vecou bolo, že na cestu sa majú vydať veľmi naľahko: bez chleba, bez kapsy, bez peňazí, bez náhradných šiat (porov. Mk 6, 8-9). Mali sa teda úplne oddať tajomnej Božej prozreteľnosti.
      Druhá inštrukcia sa týkala toho miesta, teda ľudí, ktorí ich príjmu. Majú u nich zostať dovtedy, kým nepôjdu ďalej.
      Tretia inštrukcia sa týkala tých, ktorí ich neprijmú a ani nevypočujú. Apoštoli sa tam nemajú zdržiavať a majú ísť ďalej.
      Materiálne zabezpečenie tejto misie malo teda ležať na pleciach tých, ktorí prijali apoštolov. Predstavte si, že by zrazu do vášho domu zavítali dvaja chlapi, aby vám zvestovali evanjelium. Vy by ste ich prijali. Boli by vašimi hosťami... a vy by sa mali o nich postarať ako o hostí. A postarať sa o hostí, to teda ide do peňaženky... A zvlášť finančne náročné to muselo byť pre tých, ktorí vtedy prijali apoštolov. Veď východná pohostinnosť je známa svojou štedrosťou. Ale táto materiálna obeta im priniesla veľký osoh, ktorý by za tie peniaze nikdy nedostali. Apoštoli totiž referovali Ježišovi, čo robili na miestach, kde ich prijali: „Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.“ (Mk 6, 13) Bola to teda dobrá investícia. Finančníci by azda povedali, že išlo o „super dobrú investíciu“:
      Tí, ktorí apoštolov neprijali, nemali žiadne výdavky. Ale na druhej strane v ich dome nikto nezažil oslobodenie z moci zlého ducha, nikto nebol uzdravený...
       „Misia“ Cirkvi dneška tiež potrebuje materiálne zabezpečenie. A to znovu leží na pleciach tých, ktorí ju prijímajú. Táto úloha je vložená do cirkevného prikázania – podporovať cirkevné ustanovizne. A znovu ide o investície, ktoré sú „super dobré“. Sú farnosti, kde vďaka týmto investíciám majú dobrú farskú knižnicu prístupnú pre všetkých alebo dokážu „sponzorovať“ pobyt mládeže na rôznych duchovných stretnutiach alebo môžu odštartovať rôzne evanjelizačné a charitatívne projekty alebo... Kňazi v týchto farnostiach by mohli rozprávať celé hodiny nádherné skúsenosti o tom, ako sa Boh skrze tieto projekty dotýka ľudských duší, aby ich uzdravil a pozdvihol. Sú však aj farnosti, kde tieto investície chýbajú... a vo farnosti je akosi mŕtvo... Azda asi tak, ako bolo v domoch tých, ktorí neprijali apoštolov.
      Vzťah k Bohu sa neodohráva len v duchovnej rovine, ale odráža sa aj v rovine materiálnej. Trefne to vyjadril istý francúzsky kardinál, keď povedal: „Každý si môže veľmi jednoducho zistiť, aký je jeho vzťah k Bohu. A to podľa toho, ako naširoko pred ním otvárame svoju peňaženku.“
      Tak ako je to s týmto druhom našich investícií?
18.03.2005 | Čítanosť(2446)
Téma: Apoštolát / Mt 4, 12-23
27.06.2003 | Čítanosť(2184)
Apoštolát
18.01.2010 | Čítanosť(1294)
Cirkev


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet