22.september 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Všetko, čo konáme, je iba prostriedkom na dosiahnutie cieľa. Jedine láska je cieľom sama osebe, lebo Boh je Láska.”

~sv. Edita Steinová ~

23.02.2006 - Miron
čítanosť1273 reakcie0
(Share 346 0)


Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

Homília

AI      V starovekej mytológií sa hovorí o vtákovi Fénixovi, ktorý v istom okamihu života starostlivo stavia hniezdo, posadí sa do neho. V tom okamihu sa objavia plamene a spália Fénixa na popol. A z tohto popola sa rodí nový Fénix, ktorý je tak nádherný, že ho možno prirovnať kráse slnka. Tento vták vie, že musí zomrieť, aby sa narodil nový vták. Vie, že musí zhorieť na popol, aby z popola sa zdvihol k nebesiam nový Fénix.
KE      Túto báj spomínam preto, lebo je dobrou ilustráciou toho, čo sa má v nadchádzajúcom Veľkom pôste odohrať v našom živote. Odumrieť starému, aby sa mohlo zrodiť niečo nové.
DI      Evanjelium dnešnej nedele nám hovorí o „plameňoch“, ktoré v nás môžu spáliť všetko, čo bráni zrodu nového človeka – dokonalejšieho a svätejšieho.
      Tým prvým plameňom je výzva k odpusteniu. Dobre vieme, aké je ťažké odpustiť človeku, ktorý nám ublížil. Vieme aj to, že je ťažké prísť k blížnemu a poprosiť o odpustenie. Ježiš Kristus nám však pripomína dôležitosť odpustenia. „Ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy“ (Mt 6, 14-15). Odpustiť a prosiť o odpustenie teda len naplnenie Božej vôle, ale aj ohňom, ktorý v nás spáli všetko, čo nám doteraz bránilo v odpustení – pýchu, hnev, nenávisť, zlé myšlienky.
      Druhým plameňom je úprimná zbožnosť očistená od pokrytectva a povrchnosti. Ježiš Kristus berie za príklad telesný pôst, ktorí niektorí využívali len na vonkajšiu prezentáciu svojej zbožnosti. Opravdivá zbožnosť, ktorá nedáva akcent na vonkajšie prejavy, ale na vnútornú podstatu jednotlivých úkonov, je tak isto ohňom, ktorý v nás spáli formalizmus, ľahostajnosť, pokrytectvo...
      A tretím plameňom je správny vzťah k materiálnym veciam. Ak použijeme kritérium Ježiša Krista: „kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ (Mt 6, 21), ľahko spoznáme v ktorých prípadoch sme zviazaní s týmto svetom natoľko, že nám to bráni zhromažďovať si poklad v nebi. Úsilie o správny vzťah k tomuto svetu a úsilie o nadobudnutie si pokladu v nebi je tak isto ohňom, ktorý v nás spáli chamtivosť, lakomstvo, nežičlivosť a neochotu k dávaniu.
      Tieto „plamene“ spália na popol všetko, čo bráni nášmu prerodu v nového človeka – dokonalejšieho a svätejšieho.
PAR      Túto nádhernú premenu počas Veľkého pôstu však môže prekaziť nedostatok našej bdelosti. Nikto z nás sa totiž nevyhne útoku diabla, ktorý voči nám použije jednu zo svojich najlepších zbraní. Je ukrytá v slove „zajtra“.
      Zlí duchovia v pekle súťažili, kto príde s najlepšou metódou, ako sa zmocniť ľudskej duše. Jeden povedal: „Povedzme mu, že Boh nejestvuje.“ Iný zasa: „Povedzme mu, že Sväté písmo nie je pravdivé.“ Pridali sa aj ďalší so svojimi nápadmi. No súťaž vyhral ten, ktorý nakoniec prišiel s takouto metódou: „Povedzme mu, že Boh jestvuje. Povedzme mu, že jestvuje nebo i peklo. Povedzme mu aj to, že je dôležité zanechať skutky tmy a nasledovať Ježiša Krista. No dodajme, že dnes ešte má čas. Stačí začať zajtra.“
      Otcovia púšte rozprávajú o jednom starcovi, ktorému prišla takáto myšlienka: „Odpočiň si dnes a zajtra budeš robiť pokánie.“ Starec na túto myšlienku zareagoval takto: „Nie! Dnes budem robiť pokánie a zajtra nech sa deje Božia vôľa.“ (CONIARIS, A. M.: This is My Beloved Son, Vol. I. Minneapolis, Minesota : Light and Life Publishing CO., 1988, s. 26.)
MY      Bratia a sestry! Osvojme si bdelosť tohto starca, aby sme nadchádzajúce dni Veľkého pôstu prežili čo najlepšie a pre dobro našich duší. Je to veľmi dôležité. Svedčí o tom ja výzva sv. apoštola Pavla, ktorá zaznela v dnešnom čítaní: „Však viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla“ (Rim 13, 11-12).
ADE      Nuž už dnes dovoľme, aby ten pomyslený oheň spálil všetko, čo nám bráni odpustiť i poprosiť o odpustenie, čo nám bráni k opravdivej zbožnosti a správnemu vzťahu k tomuto svetu. Amen.

      Inšpirácie: Mt 6, 16-24
      Archív: Syropôstna nedeľa

12.06.2003 | Čítanosť(6364)
Mt 6, 25-34
12.06.2003 | Čítanosť(4185)
Mt 6, 16-24
12.06.2003 | Čítanosť(4061)
Mt 6, 9-15


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet