29.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Vlažnej duši nikdy nenapadne, aby vyšla zo svojej vlažnosti, pretože si myslí, že dobrý Boh je s ňou spokojný.

~SV. JÁN MÁRIA VIANNEY~

07.02.2006 - Mgr. Roman Šemrák
čítanosť1549 reakcie0
(Share 453 0)


Téma: Kresťan a modlitba / Modlitba dokáže uzdravovať / Mk 1,29-39

Homília

AI: Bratia a sestry! Čo vám hovorí slovo modlitba? Viete, čo znamená pre veriaceho kresťana slovo dialóg? Keď si všimneme samotné slovo dialóg tak znamená určitú komunikáciu s druhým človekom. Dokážem aj v mojom živote viesť ten správny dialóg s mojimi blížnymi a s mojim nebeským Otcom? Je modlitba pre každého jedného z nás ozajstným dialógom s našim nebeským Otcom?

KE: Aj v dnešnom evanjeliu vidíme ako Ježiš pre plnenie Otcovej vôle čerpal z modlitby: „Včas ráno hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli , povedali mu: „ všetci ťa hľadajú.“ (Mk 1,35-38)

DI: Ježiš nám chce ponúknuť ten správny návod ako môže človek v modlitbe nájsť posilu a aj riešenie pri rozhodovaní vážnych a dôležitých otázok. Avšak človek dnešnej doby vníma, že modlitba nie je potrebná. Mnohí ľudia si chcú svoje životné problémy riešiť bez modlitby. V dnešnom modernom svete by sme sa mali k Bohu obracať vo forme modlitby čo najviac, lebo pri dnešnom trende života na človeka doliehajú mnohé ťažkosti a pokušenia, ktorým môžeme odolať len spojení s Bohom. Modlitba je najvzácnejšia činnosť nášho kresťanského života, ktorou najlepšie poslúžime nie Bohu, ale sebe a ľuďom. Práve preto nám diabol zaslepuje oči, ohlušuje náš sluch a skúša nás všelijakými prostriedkami, aby nám bránil zamestnávať sa otázkou modlitby. Cieľom jeho snahy je brániť nám v modlitbe. Modlitba je akoby náš duchovný mobil, keď máme problém môžeme mu ho povedať a on nás vypočuje. Mnoho krát pri modlitbe hovoríme veľa. Tu si treba uvedomiť, že nezáleží na kvantite modlitby, ale na kvalite. Boh nie je účtovník, nepočíta slová, ale pozerá, či tie naše slová vychádzajú z nášho vnútra. Neskúma koľko hovoríme, ale ako to hovoríme. Ježiš nás sám pobáda k úprimnej modlitbe: „Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.“ (Mt 6,6-8)

Naša modlitba musí byť pokorná. Príklad správnej pokornej modlitby nám podáva Kniha Sirachovec slovami:“ „Kto sa korí Bohu, bude láskavo prijatý a jeho prosba vystúpi k oblakom. Modlitba pokorného prenikne oblaky a nebude spokojná, kým tam nedôjde.“ Sirachovec nám teda zdôrazňuje pokoru v modlitbe. Pokorný človek v modlitbe značí, že dôveruje úplne Bohu a ďakuje mu za všetky jeho dobrodenia a dary. O tom, že naozaj je pokora potrebná nás chce povzbudiť aj Katechizmus Katolíckej Cirkvi slovami:„Ježiš nám svojou poníženosťou dal príklad, ktorý máme nasledovať.“ (Porov.: Katechizmus Katolíckej Cirkvi 520.) Každý človek musí teda poznať tú pravú hodnotu v modlitbe a ňou je jedine pokora. O tom , že naozaj tak nás môžu tiež presvedčiť slova apoštola Pavla Filipanom: „On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.(Flp 2,6-7)
Je veľmi dôležité nájsť si správny čas na modlitbu.       Giovanni Albaness v knihe „nový kvas“ píše: „ Keď sa chceš modliť, odpútaj sa od všetkého a predovšetkým od seba, zbav sa všetkého, ale najmä seba, zabudni na všetko a nemysli na seba. Vytvor si v sebe púšť, tak ti nebude nič prekážať ísť k nemu, a tak na svojej ceste stretneš iba Jeho.

PAR: Bratia a sestry! Z uvedených myšlienok prichádzame ku konštatovaniu, ako vyzerá moja modlitba. Je moja modlitba naplnená pokorou? Nie je naplnená pýchou? Uvedomujem si aj hodnotu slov počas modlitby? Ako je to so mnou? Aká je tá moja modlitba? Uvedomujem si, že moje vnútro je niekedy naplnené pýchou? Uvedomujem, že niekedy mám byť aj ponížený, skromný? Ja sa mám snažiť nie vynikať pred ľuďmi ale sa mám snažiť ponížiť. Dokázal by som to?

MY: O tom nás azda môže presvedčiť aj tento povzbudivý príklad. Misionár pôsobiaci v Papui v Novej Guinei si všimol ako Kanako jeden z jeho nových kresťanov, hrdý náčelník kmeňa vždy na konci svätej omše ide pred svätostánok a stojí tam veľmi dlho upriamený ako palma. Kanako bol veľmi jednoduchý človek ktorý sa ešte nenaučil čítať z Biblie. Raz sa však stalo, že misionár podľahol zvedavosti a spýtal sa Kanaka, čo robí, keď tak nehybne stojí pred svätostánkom. Kanako sa usmial a povedal: „ Posilňujem si tu svoju hriešnu dušu, a prosím Pána Ježia aby sa zmiloval nado mnou..“

Vidíte bratia a sestry, ako ten chlapec Kanako sa pokorne modlil a prosil Boha o odpustenie svojich hriechov. Nebojme sa tiež tak pokorne modliť. Lebo keď naša modlitba je naplnená pokorou poctíme radosť z Božej prítomnosti. Dôverujeme Bohu, lebo nás všetkých naozaj miluje.

ADE:. Bratia a sestry, usilujme sa všetci podľa dnešného evanjelia, odmietať pýchu a zamilovať si pokoru. Tak to žiada od nás Pán Ježiš, ktorý nám chce dobre. Pokora nás vedie do vrúcnej blízkosti s Bohom, do láskyplnej blízkosti s ľuďmi a do večnej blaženosti v nebi. Amen.

12.06.2003 | Čítanosť(3294)
Mk 1, 14-20
12.06.2003 | Čítanosť(3079)
Mk 1, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2552)
Mk 1, 9-13


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet