29.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Neviem, či Gutenberg vynašiel tlač z vnuknutia Božieho alebo diabolského: ja som stroskotal na bezbožnej knihe.

~Arthofer~

01.02.2006 - Miron
čítanosť1165 reakcie0
(Share 250 0)


Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

Homília

AI      Jednou z nepríjemných podôb počasia je hmla. Zvlášť motoristi ju nemajú radi. Musia so zapálenými svetlami pozorne sledovať cestu, aby z nej azda nezišli alebo nenarazili do iného auta. Jazda v hmle je veľmi únavná, pomalá a niekedy aj riskantná. Preto sa každý vodič poteší, keď vyjde z hmly do slnkom zaliatej krajiny.
      Tento obraz môžeme použiť na symbolické vyjadrenie stavu, ktorý panuje v mnohých ľudských dušiach. Hmla, ktorú spôsobuje nevedomosť o pravom zacielení života, pôsobenie nezriadených vášní a tolerancia hriechu v osobnom živote, vytvára veľmi nepriaznivé podmienky pre putovanie v pozemskom živote človeka.
KE      Je však jednoduché zmeniť klímu takéhoto duchovného stavu. Stačí len obrátiť sa ku Kristovi, o ktorom Simeon hovorí, že je „svetlom na osvietenie pohanov...“ (Lk 2, 32).
DI      Temnota a hmla omylov môže vládnuť v ľudských dušiach. V tejto temnote ducha žili ľudia pred narodením Ježiša Krista. Až na izraelský národ nepoznali pravého Boha. Neboli si istí, či je len jeden Boh alebo ich je viac; či sa o nich stará alebo nie. Nedokázali si vždy správne vysvetliť čo je správne a čo zlé, aj keď sa o to usilovali. Preto v dejinách nachádzame mnohé ukrutnosti ako otroctvo, zabíjanie slabších, prinášanie ľudských obetí, či týranie rôzneho druhu.
      Radostná zvesť, ktorú nám priniesol Ježiš Kristus, ľudstvo poučila, že Boh je len jeden, ale je v troch Osobách. Od Ježiša sa ľudstvo dozvedelo, že Boh je dobrotivý Otec, ktorý miluje ľudí a prijíma ich za svoje deti, čo znamená, že navzájom sme si bratia a sestry. Evanjelium nám dôsledne osvetľuje, čo je správne a čo je nesprávne a v tomto svetle môžeme bezpečne kráčať životom.
      Nie všetci ľudia prijímajú toto Božie svetlo poznania. Mnohí nasledujú praotca Adama, ktorý po spáchaní hriechu sa schovával pred Bohom v kríkoch. Sväté písmo nám hovorí o mnohých ľuďoch, ktorí konali podobne. Tento rad odmietačov svetla môže uzatvárať každý z nás, ktorý hoci pozná dobro, koná zlo. Zotrvávanie v duchovnej hmle, ktorá prichádza po hriechu ako odmietnutí Krista – Svetla, môže však spôsobiť mnohé ťažkosti ba dokonca nakoniec i stratu večného života.
PAR      Väčšina z nás však chce žiť s Kristom vo svetle jeho náuky. Túžime po tom, snažíme sa, no predsa niekedy v nás zavŕta červ pochybnosti, či to alebo ono konáme správne alebo nie.
      Aby sme túto pochybnosť odstránili, musíme dobre poznať Kristovo evanjelium. Čítať, študovať Božie slovo i dobré kresťanské knihy, ktoré ho vysvetľujú je prostriedkom na otvorenie sa pre Božie svetlo, v ktorom je všetko zrejme. Nemusí to byť však vždy príjemné. Božie slovo nás usvedčí z mnohých slabostí a previnení, ktoré sme si možno do tejto chvíli ani neuvedomili. No nenechá v nás v nepríjemnom rozpoložení. Vedie nás k nebeskému Otcovi a pozýva nás okúsiť z jeho nekonečného milosrdenstva a lásky. Kto sa nechá takto viesť Božím slovom určite zakrátko pocíti väčšie či menšie zmeny vo svojom správaní, pohľade na svet i vo vzťahu k druhým ľuďom. Takto premieňaný život sa bude stávať nielen kvalitnejším, ale aj príťažlivejším pre druhých.
MY      Svedčí o tom aj skúsenosť istého misionára, ktorý pôsobil v Číne. Jedného dňa ho navštívil Číňan, ktorého ešte predtým v misijnej stanici nevidel.
      „Počuli ste už niekedy evanjelium?“ spýtal sa ho.
      „To nie,“ odpovedal Číňan, „ale videl som ho. Poznám človeka, ktorý bol postrachom celého okolia. Bol náruživým fajčiarom ópia a bol nebezpečný ako divoká šelma. Ale vplyvom evanjelia sa úplne zmenil. Teraz je láskavý a dobrý a ópia sa celom vzdal.“
      Tento Číňan videl moc a silu evanjelia, ktorá sa prejavila na človeku, ktorého poznal. To ho pohlo k tomu, aby išiel k misionárovi a osobne sa s evanjeliom zoznámil. Najprv evanjelium „videl“, a potom prišiel, aby ho počul.
ADE      Odmietnime preto akýkoľvek náznak hmly, ktorá spôsobuje nevedomosť o pravom zacielení života, pôsobenie nezriadených vášní a tolerancia hriechu v osobnom živote. Vykročme za Kristom, ktorý je svetlom pre život každého človeka. A toto naše rozhodnutie nielenže skvalitní a skrášli náš život, ale môže sa pozitívne dotknúť i života ľudí okolo nás.

20.06.2003 | Čítanosť(3071)
Téma: Nový rok / Lk 2, 21
12.06.2003 | Čítanosť(2912)
Lk 2, 23-40
12.06.2003 | Čítanosť(2427)
Lk 2, 15-21
12.06.2003 | Čítanosť(2143)
Lk 2, 1-14


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet