4.jún 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Učiť je možno slovami, vychovávať iba príkladom.

~Eiruyre ~

28.10.2005 - Miron
čítanosť1263 reakcie0
(Share 278 0)


Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

Homília

AI      Zaiste každý z nás pocítil túžbu preniesť sa v čase a dostať sa aspoň na okamih do Ježišovej doby. Aké úžasné by to bolo. Vidieť ho... počúvať ho... dať sa ním uzdraviť... Cestovanie v čase je však utópiou. No stretnúť sa s Ježišom, dotknúť sa ho, to však utópiou nie je.
KE      Ako sa teda môžeme Ježiša dotknúť dnes?
DI      Môžeme sa ho dotknúť cez modlitbu. Čo je modlitba ak nie dotýkanie sa Ježiša Krista, rozhovorom s ním a pozvaním do nášho života? Chorá žena sa dotkla Ježiša veľmi jednoduchým spôsobom a dosiahla všetko, čo si priala. „Dotknutie“ sa Ježiša dnes, nie je žiaden komplex ťažkých úkonov. Je to rovnako jednoduché. Stačí len dotyk modlitby.
      Je pravdou, že ak chceme, aby náš dotyk bol rovnako účinný, ako dotyk chorej ženy, musíme si uvedomiť, že modlitba nesmie byť akýmsi rituálnym bezcenným opakovaním prázdnych slov. Modlitba má vychádzať zo srdca. Vyrastá z ťažkostí a z radostí, ktoré srdce prežíva. A vždy musí byť sprevádzaná vierou. Mnohí ľudia zo zástupu sa dotkli Ježiša, ale iba jeden dotyk bol odmenený uzdravujúcou silou. Bol to dotyk viery. I dnes zástupy ľudí sa modlia; zástupy ľudí chodia do chrámu... Ale len tí sa skutočne dotknú Ježiša, ktorí sa modlia s vierou. Evanjelium to zreteľne pripomína: bola to viera, ktorá žene umožnila kontakt s Ježišom Kristom: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!“ (Lk 8, 48)
      Ježiša sa môžeme dotknúť skrze Sväté písmo a sväté prijímanie. Keď čítame jeho slová vo Svätom písme, načúvame mu. V tej chvíli nehovorí niekomu spred dve tisíc rokov, ale práve nám. Je to chvíľa dotyku – kontaktu. A keď prijímame sväté prijímanie, dotýkame sa Ježiša ešte intímnejšie. Chorá žena sa dotkla iba jeho odevu. Ježiš k nám prichádza v Eucharistii a robí si v nás príbytok. „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn 6, 56)
      Ale aj Kristus sa nás chce dotknúť. Dotýka sa nás skrze druhých ľudí. Jeho dotyk môžeme spoznať v uzdravujúcom zásahu chirurga, v napomenutí predstavených, v múdrej rade priateľa, v modlitbe, ktorú za nás prinášajú blížni. Boh sa nás dotýka skrze ľudí. Dosvedčujú to aj slová sv. apoštola Pavla: „Lebo my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia roľa a Božia stavba.“ (1 Kor 3, 9) Prví kresťania sa dotýkali Ježiša a potom sa dotýkali sveta mocou, ktorú od neho dostali. Dotkli sa nemorálností a tie sa zmenili na čistotu. Dotkli sa otroctva a to sa zmenilo na slobodu. Dotkli sa slabých a stali sa z nich silní. Dotkli sa zúfalých a stali sa z nich ľudia, ktorí dokázali s nádejou pozerať do budúcnosti. (Podľa: Anthony M. Coniaris, Gems from the Sunday Golspels)
PAR      Nemecký kazateľ páter Perin rozpráva, že skupina katolíckych skautov sa ráno rozišla do okolia robiť dobré skutky. Večer sa skauti zhromaždili pri ohni a každý rozprával, čo dobré sa mu podarilo v ten deň urobiť.
      Keď prišiel rad na najmladšieho, ten sa akosi smutne priznával, že nemal príležitosť na nijaký dobrý skutok. Vtom sa z tmy priblížil k ohňu vysoký muž a obrátil sa na vodcu skautov týmito slovami:
      „Prišiel som vám poďakovať za to, že jeden váš skaut mi dnes zachránil život. Bol som v lese s tým úmyslom, že si vezmem život obesením. A tam ma stretol jeden váš skaut. Tento najmenší. A pozdravil mi tak pekne, tak srdečne, tak anjelsky, že sa mi znova zachcelo žiť. Zachránil mi život.“ (Jozef Vrablec, V službe Slova C, SÚSCM, Rím 1991, s. 48)
MY      Boh sa chce i cez nás dotknúť sa tohto sveta. Je toľko možností, ako to môžeme urobiť. Môžeme sa ľudí dotknúť slovom, ktoré povieme, úsmevom, prívetivým pohľadom... Môžeme sa druhých dotknúť v modlitbe, účasťou v ich bolesti i radosti, láskou, nádejou, ochotou pomôcť...
      Dalo by sa povedať, že celé kresťanstvo vedie práve k tomu. Má pomôcť ľuďom, aby boli schopní sami vo viere dotknúť sa Boha. „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“(Mt 9, 21) Tieto slová si v duchu povedala chorá žena z evanjelia. S takouto vierou sa máme aj my dotýkať Ježiša a privádzať aj druhých k takémuto dotyku. Veď je toľko núdze okolo nás: ľudia zničení alkoholom, drogami; ľudia uponížení chorobou; ľudia, ktorí už klesli až na samé dno ľudskej dôstojnosti.
ADE      Nemusíme cestovať v čase, aby sme sa stretli s Ježišom. Môžeme sa ho dotknúť hneď teraz a pocítiť jeho uzdravujúcu silu. Môžeme vystrieť pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú a cez náš dotyk bude pôsobiť Boh. Dotýkajme sa Boha vo viere. Nikdy sa nespýta sa: „Kto sa ma to dotkol?“ Nespýta sa, lebo o nás vie. Amen.

12.06.2003 | Čítanosť(3522)
Lk 8, 26-39
12.06.2003 | Čítanosť(3514)
Lk 8, 16-21
12.06.2003 | Čítanosť(3008)
Lk 8, 40-56


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet