20.september 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nedostatok vytrvalosti je často v nejakej miere i nedostatok viery.

~Henryk Elzenberg ~

21.10.2005 - Miron
čítanosť1712 reakcie0
(Share 325 0)


Téma: 23. nedeľa po ZSD / Lk 8, 26-39

Homília

AI      Podľa prieskumu istých amerických novín, ktorý uskutočnili medzi 1236 dospelými, viac než polovica z nich verí v existenciu diabla (55% verí, 8% si nie je istých a 37% neverí v existenciu diabla). Jeden z desiatich pripustil, že už komunikoval s diablom. Nejakých 49% verí, že ľudia sú niekedy posadnutí diablom, 22% si nie je istých a 29% neverí v posadnutosť diablom.
KE      Dnešné Božie slovo nám nepriamo dáva rovnakú otázku: „Veríš v diabla?“ Muž, ktorý sa nazval „Pluk“ – veril.
DI      Od Adama a Evy každá nová generácia bojuje s touto otázkou: „Veríš v diabla a duchovné bytia, ktoré nazývame démonmi?“ Ak by sme urobili prieskum medzi ľuďmi Písma – Adamom a Evou, ich synmi, Jóbom, Saulom, prorokmi, Ježišom Kristom a jeho učeníkmi, Judášom a Pavlom – títo všetci by nám svorne potvrdili, že Satan a jeho démoni sú realitou, s ktorou je potrebné počítať. Je im dovolené na čas prinášať pokušenie, ničenie i smrť do života veriacich i neveriacich. V jednom okamihu bola napríklad viera apoštola Petra oslabené vplyvom diabla. No o niekoľko rokov neskôr, starší i múdrejší svätý Peter píše o existencii diabla, keď upozorňuje druhú generáciu kresťanov v Malej Ázií: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete“ (1 Pt 5, 8-7).
      Muž z evanjelia je dokonalým opisom človeka posadnutého démonmi. Bol posadnutý – nečistým duchom. Žil v hroboch – symbol smrti. Bol zúrivý – nemal pod kontrolou svoj život. Bol nahý – strata ľudskej dôstojnosti. Dokázal roztrhať reťaze a okovy – udivujúca fyzická sila.
      Sú duchovné sily, ktoré usilujú o zničenie človeka... Tento posadnutý je extrémnym príkladom, čo diabolské sily môžu urobiť s ľudskou osobnosťou, keď sa dostane pod ich úplnú nadvládu. Na rozdiel od Svätého Ducha, ktorý vždy necháva človeka slobodného, rozvíja a skvalitňuje jeho osobnosť, zvyšuje jeho sebakontrolu a dôstojnosť, diabolské sily pôsobia opačne, deštruktívne. Tieto duchovné sily môžu dať ľuďom udivujúce schopnosti, ako napríklad veľkú fyzickú silu, na druhej strane ničia ich osobnosť. (Podľa: www.eSermons.com - RITCHIE, R.: Do you believe in devil? )
PAR      Zaiste sme vďační, že Božie slovo posilňuje v nás vieru v jestvovanie zlých duchov. Nepochybujeme o tejto pravde. Pričasto však nedokážeme odhaliť ich pôsobenie v súčasnom svete. Hľadáme znaky, ktoré nám uvádzajú evanjelia. No musíme si uvedomiť, že svätí evanjelisti nám opísali azda tie najextrémnejšie prípady preto, aby nám demonštrovali Spasiteľovu moc nad silami temna. Vo väčšine prípadov však pôsobenie týchto síl nesprevádzajú také dych vyrážajúce znaky. To však nič nemení na ich deštruktívnom dopade na človeka.
      Napriek tomu nie je ťažké ich pôsobenie odhaliť. Je skryté v názoroch, s ktorými sa pomerne často stretávame. Napríklad: „Áno, mal som krátku známosť, ale moja manželka nevychádzala v ústrety mojím potrebám. Nechcem sa s ňou rozviesť. Nie, nenazývajte to cudzoložstvom, veď to nie je až také zlé.“ „Áno, moja dcéra zdieľa svoju izbu so snúbencom, keď je u nás dlhšie na návšteve, ale veď to robí väčšina párov... Koniec koncov žijeme v 21. storočí... Veď to nie je až také zlé.“ „Áno, sem-tam si viac vypijem, ale nikdy pred svojimi deťmi. Nikomu neškodím, nikdy som preto nemeškal do práce. Veď to nie je až také zlé.“ „Áno, vzal som si niečo z práce, ale veď to tak robí každý...“ „Áno, klamal som, to je predsa jediný spôsob ako prežiť v tejto džungli.“
      Či nevnímame, že za podobnými názormi sa skrýva pôsobenie zlých síl, ktoré sa snažia zničiť dôstojnosť človeka a obrať ho o dar večného života?
MY      Usilujme sa preto uviesť vieru v jestvovanie zlých síl z pasívneho stavu do aktívneho. To znamená, že sa budeme snažiť o bedlivosť a múdrosť pri posudzovaní situácií bežného života. Nie je to ťažké. Stačí si len uvedomiť, že všetko, čo sa rozchádza s Božím slovom alebo mu dokonca odporuje, stáva sa priestorom, v ktorom na človeka môže dopadať zničujúce pôsobenie zlých síl. Takýto postoj k životu však nie je nejakým hysterickým stavom, kedy je človek plný strachu vidí zlých duchov vo všetkom. Je to postoj múdreho človeka, ktorý vie, že horiace uhlíky nemožno chytať do holých rúk.
ADE      Stretnutie posadnutého s Ježišom Kristom malo šťastný koniec. Ten, ktorý žil v hriechu, býval v hroboch a smeroval k smrti tela a duše, bol vzkriesený Ježišovou silou k novému životu. Šťastný koniec bude mať aj náš život, pokiaľ sa budeme usilovať žiť v Ježišovej prítomnosti, chránení jeho mocou.
br>      Inšpirácie: Lk 8, 26-39

12.06.2003 | Čítanosť(3591)
Lk 8, 16-21
12.06.2003 | Čítanosť(3569)
Lk 8, 26-39
12.06.2003 | Čítanosť(3109)
Lk 8, 40-56


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet