3.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Vďaka jednoduchosti nami neotrasie odhalenie ani pravdy, ani klamstva. Boh vovádza duše do pravdy postupne. Jednoduché srdce tomu rozumie.”

~PHILIPPE MADRE ~

27.08.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1630 reakcie0
(Share 318 0)


Téma: 15. nedeľa po ZSD / Mt 22, 35-46

Homília

      Známy evanjelický teológ Wilhelm Busch spomína, že raz sedel v hoteli pri obede. Naraz sa do reštaurácie vrútil akýsi pán a povedal: „Pred chvíľou som si tu zabudol peňaženku!“ Vedúci sa ho spýtal: „Ktorý čašník vás obsluhoval?“ Muž sa rozhliadol okolo a potom rozpačito povedal: „To už neviem. Nepozeral som sa na neho!“
      Všímate si myšlienku, ktorá je vyjadrená v tomto príbehu? Tak chodíme aj my ľudia okolo seba! Čašník ho hodinu obsluhoval a hosť sa na neho ani nepozrel. Tak chladní a ľahostajní sme voči svojím blížnym. A ak sa na neho aj pozrieme, vidíme na ňom len chyby.
      Z evanjelia sme dnes počuli, že ani učiteľ zákona nevedel, kto je jeho blížny a ako ho treba milovať. Preto mu Ježiš hovorí, že láska k blížnemu je spolu s láskou k Bohu najväčším prikázaním: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“ (Mt 22,37).
      Koľkí, čo sú tu medzi nami pravidelne chodia do chrámu, na sv. prijímanie, na odpusty, modlia sa, čo nasvedčuje, že veľmi milujú Boha. Ale pre blížneho často nemajú dobrého slova, iba opovrhnutie. Pozrime sa, čo hovorí sv. Ján vo svojom prvom liste: „Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata“ (1 Jn 4, 20-21). O tejto láske Ježiš Kristus v dnešnom čítaní zo sv. evanjelia vyhlasuje: „Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci“ (Mt 22, 40).
      Veľmi pekne túto myšlienku formuloval sv. Augustín týmito slovami: „Bojím sa, že Ježiš Kristus prejde okolo mňa a ja si ho nevšimnem; pretože k Bohu sa nejde krokmi, ale láskou.“ Tak o tom píše aj sv. Pavol: „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými... A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu..., a lásky by som nemal, ničím by som nebol“ (1 Kor 13, 1-2).
      O tom je potrebné hovoriť zvlášť dnes, keď tej lásky je vo svete málo, medzi ľuďmi, keď to často hraničí až s nenávisťou, akoby sme neboli ani ľuďmi.
      Matky Terézie sa raz v Kalkate spýtali: „Povedzte nám niečo, čo by nám pomohlo lepšie žiť.“ Ona vtedy povedala: „Usmievajte sa na každého nech je to ktokoľvek. To vám pomôže rásť vo vzájomnej láske.“
      Sv. František Saleský, učiteľ duchovného života poučuje, že mnohí vidia zbožnosť a dokonalosť života v prísnosti života, iní v modlitbe, iní v častom sv. prijímaní. Všetci sa mýlia, hovorí: „Dokonalosť je v láske k Bohu z celého srdca.“
      Ako je to s našou láskou – k Bohu a blížnemu? Ako je to s naším vzťahom k blížnemu? Je náš život naozaj plný, alebo prázdny na lásku.
      Pekne nás o tom poučuje nórsky básnik Henrik Ibsen, keď v jednej dráme opisuje túto scénu:
      Starý Gent po bludnom prežitom živote stojí pred svojím chudobným domčekom a drží v ruke cibuľu, ktorú zo zábavy olupuje. Pritom sa táto cibuľa stáva obrazom jeho vlastného života. Dych mu vyráža otázka: „Za šupkou by sa mala objaviť dreň.“ Preto niekoľkokrát nahlas hovorí: „Nemá to konca! Len sama vrstva za vrstvou! Či sa dreň nikdy neobjaví? Až do konca sú len samé šupy.“ Preto so strachom odhadzuje zbytok cibule a priznáva si: „Taký je aj môj život.“
      „Miluj a rob čo chceš!“ hovorí sv. Augustín. Naplňme svoj život láskou, aby sme aj my nezbadali na konci svojho života, že bol prázdny, bez lásky, aj keď sme pravidelne chodili do chrámu, modlili sa a pristupovali k sviatostiam.


      Inšpirácie: Mt 22, 34-46

28.09.2010 | Čítanosť(2761)
Téma: Mt 22, 29-30
12.06.2003 | Čítanosť(3211)
Mt 22, 1-14
12.06.2003 | Čítanosť(3055)
Mt 22, 34-46
12.06.2003 | Čítanosť(2886)
Mt 22, 23-33


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet