1.júl 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ak cítime k niekomu náklonnosť, dobre sa spytujme, či je to z lásky k Bohu.

~sv. Ignác z Loyoly~

10.08.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1886 reakcie0
(Share 316 0)


Téma: 11. nedeľa po ZSD / Mt 18, 23-35

Homília

      Každý človek je nielen veriteľom – požičiavateľom – svojim blížnym, ale aj dlžníkom voči Bohu. Preto má každý z pamäti vymazať príkoria, ponižovania a uzavrieť veľkomyselným škrtom účty minulosti. A to aj napriek tomu, že niekto bude na nás vymýšľať a nadávať po celý život. Pamätajme, že Boh vždy odpúšťa, ak človek ľutuje. Preto tak má konať aj kresťan. K tejto pravde nášho náboženstva podal Ježiš názorné vysvetlenie v podobenstve o nemilosrdnom sluhovi.
      S nebeským kráľovstvom je to tak, ako keď sa istý kráľ rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď sa rátanie začalo, priviedli mu istého sluhu, ktorý mu bol dlžen veľký obnos a ktorý nijako nemohol splatiť. Ale veľmi prosil, a kráľ mu celý dlh odpustil. No len čo ten sluha vyšiel na dvor, stretol svojho priateľa, ktorý mu bol dlžen iba nepatrnú časť. Chytil ho, a povedal: Zaplať, čo mi dlhuješ. Ten ho prosil, aby trochu počkal a zaplatí mu. Nenašiel však pochopenie. Vrhol ho do väzenia, kým mu to nezaplatí.
      Toto sa nikomu nepáčilo, ani kráľovi, keď sa o tom dozvedel. Kráľ si ho dal zavolať a povedal: „Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?“ (Mt 18, 32-33). A dal ho do väzenia, kým všetko nevyrovná.
      Toto podobenstvo nás chce poučiť, že láska, pochopenie je v kresťanstve viac ako právo. Preto kresťan nesmie vždy robiť všetko, na čo „má právo“. Má sa správať podľa lásky, dobroty a milosrdenstva. Veď kto z viery chápe ako je k nám Boh milosrdný, a napriek tomu je tvrdý voči inému, pri Poslednom súde musí počítať s tvrdým rozsudkom. Tak znejú aj záverečné Ježišove slová, ktoré sú adresované každému: „Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi“ (Mt 18, 35).
      Aj z Ježišovej Reči na vrchu poznáme jeho slová: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám“ (Mt 7, 1-2). A to aj vtedy, keby to bolo „stokrát“ pravda. Pretože v akej miere budeme my milosrdní k iným, v takej miere smieme aj my dúfať v Božie milosrdenstvo.
      V životopise sv. Jána Almužníka čítame, že akýsi žobrák ho veľmi urazil. Sluhovia ho chceli ihneď potrestať, ale patriarcha tomu zabránil slovami: „Už 60 rokov urážam ja hriechmi svojho Pána, a ja by som nemal zniesť jednu urážku?!“
      Naozaj „mnoho ráz som zhrešil...“, modlime sa pred sv. prijímaním. Uvedomujeme si to, či si to má uvedomiť iba náš blížny?
       „Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz“ máme odpustiť, hovorí Ježiš. Teda stále, a netreba to počítať.
      Vojaka poznať z diaľky. Má uniformu. Podobne aj železničiara.
      My sme kresťania. Po čom nás poznajú? Nosíme uniformu, ale tabuľku na pleciach? Ježiš chcel, aby nás ľudia poznali. Ako? Podľa toho, že sa budeme mať radi, že budeme odpúšťať, že dokážeme prepáčiť, zabudnúť. Dokonca tak, ako on to robil, najmä na kríži, alebo ako to povedal pred svojím utrpením: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 35).

20.08.2003 | Čítanosť(3021)
Téma: Odpustenie / Mt 18, 23-35
17.04.2010 | Čítanosť(2628)
Téma: Mt 18, 7
12.06.2003 | Čítanosť(3859)
Mt 18, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(3253)
Mt 18, 23-35
12.06.2003 | Čítanosť(3044)
Mt 18, 12-22


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet