4.jún 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Boh nám dal čas, aby sme z neho utvorili večnosť.”


~TULLIO COLSALVATICO~

10.08.2005 - Miron
čítanosť1058 reakcie0
(Share 281 0)


Téma: 12. nedeľa po ZSD / Mt 19, 16-26

Homília

AI      Človek hľadá odpovede na mnohé otázky, ktoré mu prináša život. Akú školu si zvoliť. V akom zamestnaní sa môžem uplatniť? Ako sa postarať o rodinu? Čo mi prinesie zisk a čo je pre mňa nevýhodné?... Všetky tieto otázky sú namieste a bolo by nerozumné nehľadať na ne odpoveď. No všetkým týmto otázkam má predchádzať jedna hlavná a základná, ktorú položil bohatý mladík v dnešnom evanjeliu.
KE      Čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?
DI      Východní Otcovia na túto otázku odpovedajú náukou, ktorá vychádza z textu starozákonnej knihy Genezis o stvorení človeka: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby!“ (1, 26). Podľa Otcov je „obraz“ akoby nejakou skicou, náčrtkom, ktorý dostávame pri krste. K „podobe“ prichádzame celoživotnou prácou a snahou o dokonalosť. Hriech špiní Boží obraz v človeku, zakrýva ho blatom, prikryje ho iný obraz – zvieraťa, diabla; pokánie očisťuje človeka, čnosti mu dávajú lesk, život, krásu. Čím je niekto svätejší, tým je podobnejší Bohu. Preto východná cirkev dáva svätým prívlastok „prepodobní“, tj. veľmi podobní Bohu. (Podľa: ŠPIDLÍK, T.: Prameny světla. Velehrad : Refugium, 1995, s. 21.)
PAR      Toto je cesta k večnému životu. Je potrebná viera, určitá veľkodušnosť v rozhodnutí vydať sa na túto cestu. Je nesprávne prepadnúť malomyseľnosti pri uvedomení si všetkých slabostí a hriešnych návykov, ktoré vytvárajú dojem, že dosiahnutie večného života je priam nemožné. „Bohu je všetko možné“ (Mt 19, 26). Večný život je dar, ktorý Boh dáva zadarmo tým, ktorí o neho usilujú.
MY      V Indii si mnohí ľudia zarábajú na živobytie hľadaním perál. Vrhajú sa do mora za mušľami perlorodky, aby v nich našli ukrytú perlu. Je to namáhavé a životu nebezpečné zamestnanie. Jeden taký lovec perál, ktorý bol hinduistického náboženstva, sa často stretával s katolíckym misionárom a raz mu povedal: „Darí sa mi predávať perly. Keď si našetrím tisíc rupií, zanechám toto nebezpečné remeslo, urobím si púť do Benáres a nechám tam peniaze, aby sa brahmani modlili za moju spásu.“
      Misionár povedal: „Nie tak. Spásu duše dáva Ježiš Kristus zadarmo každému, kto v neho verí a uskutočňuje vo svojom živote lásku k Bohu a k blížnym.“
      Hinduista dlho premýšľal o slovách misionára. Keď sa po čase znova stretol s misionárom, oznámil mu: „Už mám tisíc rupií a idem vykonať púť do Benáres a tebe tu nechám z lásky malý balíček.“
      Misionár otvoril balíček a bola v ňom veľká krásna perla, akú ešte v živote nevidel. Preto ju hneď vrátil a povedal: „Nie, to od teba nemôžem prijať, veď tá perla stojí viac ako tisíc rupií a ja tu mám dovedna len sto rupií.“
      Ale Ind nechcel vziať perlu naspäť a povedal: „Tá perla je mi drahšia ako všetky poklady na svete, lebo pri jej vylovení zahynul v mori môj jediný milovaný syn, ktorý mi pomáhal loviť perly, a keď sa vynorila z mora jeho mŕtvola, našiel som v jeho zovretej dlani túto perlu. Nikdy som ju nepredal a nikdy ju nepredám, môžem ju len darovať z veľkej lásky, a tak ju darujem tebe.“
      Misionár bol hlboko dojatý a povedal Indovi: „Modlil som sa veľa za teba, aby si pochopil Božiu spásu. Božia spása je drahocenná, lebo za ňu zomrel jediný milovaný Boží Syn a Boh ju nepredáva - takisto ako ty nepredávaš svoju drahocennú perlu. Boh ju z veľkej lásky darúva, ako si ty z veľkej lásky daroval svoju perlu. Prijmi teda tu a teraz Božiu spásu, ktorú ti Pán Ježiš ponúka z veľkej lásky.“
      Ind stál dlho v mĺkvom tichu. Potom padol na kolená, rozplaka1 sa a hlasne zvolal: „Nejdem do Benáres, idem s tebou za Božou spásou!“ A šli do misijného kostolíka. Misionár ho potom pokrstil.
      Od tej chvíle Ind zanechal lov perál, stal sa sprievodcom a spolupracovníkom misionára a radostne ohlasoval domorodcom, ako našiel najdrahšiu perlu na svete - Božiu spásu. (VRABLEC, J.: V službe Slova C. Rím : SÚSCM, 1990, s. 57.)
ADE      Je veľa otázok, ktoré si človek v živote dáva. Je dôležité, aby hľadal na ne odpoveď. No najdôležitejšie je, aby našiel odpoveď na najzávažnejšiu otázku života: „Čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“

16.06.2007 | Čítanosť(2198)
Téma: Mt 19, 27
12.06.2003 | Čítanosť(4176)
Mt 19, 16-26
12.06.2003 | Čítanosť(3532)
Mt 19, 27-30
12.06.2003 | Čítanosť(3306)
Mt 19, 1-15


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet