3.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „V tichu siedmeho dňa má človek zložiť svoju korunu a má sa pozdvihnúť k obrazu skutočného Pána. Boh sa má stať viditeľným v tajomstve pokoja siedmeho dňa. Tento deň má nanovo objasniť základný poriadok vecí: že Boh je Pánom bytostne, my sme však z milosti. Preto útoky na deň Pána sú útokmi na Boha.”

~ROMANO GUARDINI ~

11.06.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť2250 reakcie0
(Share 465 0)


Téma: 5. nedeľa po ZSD / Mt 8,28 - 9,1

Homília

      Ak sme dnes počuli čítať z evanjelia o uzdravení posadnutých v gadarskom kraji, kladieme si otázku: Je to možné? Majú zlí duchovia takú moc? A vôbec, existujú zlí duchovia, diabli?
      Ak chceme odpovedať na tieto otázky, musíme sa pozrieť na dva základné pramene: Sväté písmo a ľudskú skúsenosť. Učenie Svätého písma a Cirkvi je jasné: Zlí duchovia existujú. Tiež existujú mnohé neznáme príčiny našich nešťastí.
      Tu nejde o otázku jedného diabla, ale mnohých, ako je to naznačené na iných miestach Svätého písma. Hlavnou príčinou je satan, čo znamená odporca, nepriateľ – a s ním všetky padnuté Božie stvorenia. Je to tajomný svet kvôli nešťastnej dráme, o ktorej vieme veľmi málo. Je o ňom iba zmienka v Zjavení sv. Jána (12, 7-9).
      Časť anjelov na počiatku povstala proti Bohu. Po páde zlých duchov z neba (porov.: Ef 2, 2) stal sa pre nich nedostupný svet nebeských bytostí. Preto všetku svoju zlomyseľnosť obracajú na zem s tým, aby na nej siali medzi ľuďmi zlo. Zlo je takto nutnou potrebou zlých duchov, ktorí o ničom inom nepremýšľajú, iba robiť čo najviac zla. To robia nielen diabli, ale aj tí, ktorí podľahli moci diabla. Všetci, ktorí robia zlo, sú v moci diabla.
Keď čítame evanjeliá, bije nám do očí mimoriadne veľké množstvo udalostí o pôsobení zlých duchov.
      Jednou z hlavných tém Nového zákona je boj medzi Božím kráľovstvom a kráľovstvom satana. Vrchol ľudských dejín sa vlastne udial vtedy, keď Boh poslal na zem svojho Syna, aby ten premohol satana a ľudstvo oslobodil spod satanovej vlády. Sväté písmo o tom hovorí: „Boží syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky“ (1 Jn 3, 8).
      Celý Nový zákon nám ukazuje, že Ježiš Kristus nebol len Učiteľ, ale predovšetkým Spasiteľ, Vykupiteľ. Význam toho slova je, že nás zachraňuje zo skutočného nebezpečenstva Zlého.
      Celá kresťanská tradícia nám však hovorí, že zlo, ktoré tlačí ľudstvo, je taká mocná, že naša prirodzenosť ho bez pomoci zhora nedokáže premôcť. Veľmi pekne o tom píše sv. Pavol: „Nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami toho temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach“ (Ef 6, 12).
      Teda zlo vo svete má satanský, diabolský pôvod, ktorý nedokážeme jednoducho premôcť ani dobrým kresťanským vzdelaním, ani cirkevnými programami. Potrebujeme Ježiša Krista. Bez Krista je svet stratený.
      Preto nás Ježiš naučil modliť sa Otčenáš a v ňom vyslovovať aj prosbu: „Zbav nás Zlého“ (Mt 6, 13). Teda osloboď nás od Zlého, od satana, od diabla. Liturgicky je táto viera vyjadrená v sviatosti krstu (zrieknutie sa diabla, Zlého).
      Moc zlého ducha je aj dnes, a zvlášť dnes, veľká. Mnohí sú pod mocou Zlého, diabla. Neplnenie si svojich povinností voči Bohu a Cirkvi nie je nič iné ako služba diablovi. Tak, ako sme sa poučili v príbehu o učenom doktorovi Faustovi: Tu, na zemi, ti budem slúžiť ja, ale tam dole, budeš slúžiť ty mne.
      H. Sienkiewicz v románe Ohňom a mečom píše o hrdinovi románu p. Volodievskom. Ten leží mŕtvy v kostole na katafalku a ako kňaz na kazateľnici začal svoju kázeň bubnovaním na poplach. Keď skončil bubnovanie, skríkol: Pán Volodievsky! Nepriateľ sa hrnie – a ty spíš!?
      Tak by sme mali zvolať my, dnes, keď ide o bytie či nebytie, keď mizne úcta k hodnotám, keď sa ignorujú zásady ľudskosti, a my spíme, podliehame.
      Preto Cirkev z Božieho poverenia sa venujeme tzv. exorcizmu – vyháňaniu zlého ducha. Bez Krista zlého ducha nepremôžeme. Naveky ostanú platné slová, ktoré povedal Ježiš apoštolom: „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou“ (Mk 9, 29).
      Svätí Otcovia a učitelia Cirkvi nám odporúčajú aj ďalšie prostriedky na boj s diablom: Pevnú vieru v Boha, Božie slovo, pokoru, zdržanlivosť, modlitbu, sviatosti, prežehnávanie sa a. i.
      V cirkevnej praxi je tiež známy účinok kadidla, svätenej vody, vplyv svätých relikvií, zázračných ikon, ba dokonca svätých odevov, ktoré diabli neznášajú. Ak budeme využívať tieto prostriedky, budeme v boji proti všetkému zlému, čo pochodí od diabla, nielen mocní, ale aj nepremožiteľní.

14.08.2009 | Čítanosť(3303)
Téma: Mt 8, 8
12.06.2003 | Čítanosť(9089)
Mt 8, 28-34
12.06.2003 | Čítanosť(4709)
Mt 8, 5-13
12.06.2003 | Čítanosť(3574)
Mt 8, 18-22


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet