20.september 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Nebola to chudoba, vďaka ktorej sa Lazár dostal do neba, ale jeho pokora; a nebolo to bohatstvo, čo zabránilo boháčovi získať večný odpočinok, lež jeho egoizmus a nevernosť.”

~SV. GREGOR VEĽKÝ ~

11.06.2005 - Miron
čítanosť1312 reakcie0
(Share 317 0)


Téma: 6. nedeľa po ZSD / Mt 9, 1-8

Homília

AI      Propagátori športu radi používajú heslo: „V zdravom tele zdravý duch!“ Zaiste je na tom veľa pravdy. Musíme si však uvedomiť aj iné skutočnosti: V zdravom tele nemusí byť vždy prítomný zdravý duch a aj to, že telesný pohyb nevylieči duchovné choroby.
KE      Dnešné evanjelium nám poodhaľuje tajomné súvislosti medzi chorobou a hriechom.
DI      V opátstve Münsterschwarzach prebehol v roku 1987 kurz na tému: Zdravie ako duchovná úloha. Účastníci tohto kurzu sa dozvedeli, že choroby môžu odhaľovať naše skutočné chyby a na druhej strane, že zdravie je Božím darom, nielen výsledkom našich snáh. Choroby jednoducho patria k podstate ľudstva.
      Toto vyplýva z náuky o dedičnom hriechu. Dedičný hriech je tajomná skutočnosť, ktorá spôsobila zmätok i v hmotnom svete a zmrzačila človeka v jeho tele. Každé očistenie duše vracia ľudské telo a tým aj časť sveta do pôvodnej harmónie. Toto uzdravovanie sa len málokedy uskutočňuje pred očami tohto sveta ako nejaký zázrak. Koľkokrát namiesto Bohu ďakujeme nejakým injekciám a lekárovi, ktorý nám ich predpísal.
      Náš Spasiteľ dnes nepriamo potvrdzuje túto tajomnú spojitosť medzi hriechom a chorobou. Keď k nemu s vierou priniesli ochrnutého, tak zaiste preto, aby ho uzdravil. Ježiš Kristus vedel o ich prosbe, ale videl aj do srdca ochrnutého. Hovorí mu: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy“ (Mt 9, 2). Tým začal proces uzdravovania v tele ochrnutého. Zázrak okamžitého uzdravenia koná až ako reakciu na rúhanie zákonníkov.
PAR      Dá sa teda povedať, že hriech pôsobí deštruktívne nielen na dušu, ale aj na telo. A neide tu len o dôsledky dedičného hriechu, ale každého hriechu, ktorého sa dopúšťame.
      Otriasajúca kniha Mars od Fritza Zorna vedie k zamysleniu. Zorn píše po tom, čo objavil svoj nádor:
      „Hoci som ešte nevedel, že mám rakovinu, stanovil som intuitívne správnu diagnózu, pretože som nádor označil ako „potlačené slzy“. Chcel som tým povedať, že všetky slzy, ktoré som v svojom živote nevyplakal a vyplakať nechcel, sa nahromadili v mojom krku a vytvorili tento nádor, pretože svoj pravý účel, totiž byť vyplakané, nemohli splniť... Všetko utrpenie, ktoré sa vo mne za tie roky nazhromaždilo, sa nemohlo v mojom vnútri už udržať, tým pretlakom explodovalo, a pri tejto explózii zničilo telo.“
MY      Ako teda má kresťan postupovať, keď zistí, že v jeho tele prepukla choroba? Súbežne by mal uskutočniť nasledujúce tri kroky.
      Prvým krokom je očistenie duše od nahromadených hriechov. Urobiť hlboké spytovanie svedomia a s ľútosťou ponúknuť odpúšťajúcej Božej láske svoje slabosti a duchovné zranenia spolu s dobrou vôľou napraviť to, čo sme hriechom a slabosťami spôsobili.
      Druhým krokom je prosba o dar zdravia a podriadenie sa radám lekárov. Veľmi užitočné je modliť sa aj za tých, ktorí nás liečia.
      Tretím krokom je prijatie samotnej choroby, lebo nezriedka je choroba Božím nástrojom, ktorým nás chce k sebe tuhšie privinúť.
ADE      Propagátori športu svojim heslom nalákali mnoho ľudí, ktorí uverili jednostrannej propagande, že zdravie tela je nadovšetko. Duša však viac ovplyvňuje telo, než telo dušu. Preto by sme sa mali aktívnejšie zaoberať gymnastikou duše než gymnastikou tela.      Inšpirácie: Mt 9, 1-8
28.07.2004 | Čítanosť(3627)
Téma: Zbohom / Mt 9, 14-17
12.06.2003 | Čítanosť(4093)
Mt 9, 1-8
12.06.2003 | Čítanosť(3946)
Mt 9, 27-38
12.06.2003 | Čítanosť(3627)
Mt 9, 9-13


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet