3.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Ticho je ovzduším bolesti - i na Kalvárii sa mlčalo. Keď sa žalujeme, keď hľadáme útechu, stráca sa to, čo je na bolesti najposväcujúcejšie.”


~BL. ZDENKA SCHELINGOVÁ~

03.05.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť2340 reakcie0
(Share 532 0)


Téma: Modlitba lieči / Mk 9,38-43,45,47,48

Homília

      V tomto týždni sme mali sviatok svätých Kozmu a Damiána. Hoci od ich smrti nás delí mnoho storočí, zomreli v roku 303, predsa sú svojím životom pre nás poučením a vzorom.
      Vieme, že boli lekári, ale zároveň aj praktizujúci kresťania. Zaznamenalo sa o nich, že cestou k chorým sa modlili, aby sa im podarilo s telom vyliečiť aj duše. Za svoju prácu neprijali nikdy peniaze, ani iný dar. Pripomínali si slová Pána Ježiša - Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Za toto správanie ich ľudia pomenovali argirmi, Čiže ľuďmi, ktorí neprijímajú peniaze. Toto však nemohli zniesť pohanskí kňazi, a tak ich udali, že liečia poverami a sú nepriateľmi národných bohov. Vieme, že práve preto museli zomrieť. Nebáli sa múk. Ich oči sa nepoškvrnili hriechom. Ich ruky neprijali peniaze a nepáchali úžer. Ich nohy slúžili trpiacemu Kristovi.
      Dnešné evanjelium rozpráva o vážnom napomenutí, ktoré Kozma a Damián zachovávali a čo si aj my máme pripomenúť, „Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne" (Mk 9,39).
      Vieme si predstaviť Krista z evanjelia, ktorý nás všetkých má tak rád, že je ochotný za každého z nás zomrieť. Láska je práve to, Čomu sa máme stále učiť. Láska odstraňuje každé zlo, hriech a získava zásluhy pre toho, kto sa cez ňu rozdáva. Vieme, že uzdravenie cez Krista sa dialo rôzne. Ježiš sa dotkol rukou hluchonemého a ten ozdravel, Ježiš sa pozrel na kajúceho lotra na kríži vedľa neho a ten získal stav blaženosti. Keď volali Ježiša k chorému stotníkovmu sluhovi či Jairovej dcére, hneď išiel. Ježiš sa však vždy modlil. Bol vždy spojený so svojím Otcom cez modlitbu.
      Práve toto si dnes pripomeňme. Keď Ježiš hovorí o ruke, nohe, oku, čo zvádzajú na hriech, máme si uvedomiť, že práve oko, ucho, ruku, nohu máme využiť na získanie zásluh pre seba a blížnych ku spáse. Boh nechce smrť hriešnika, ale si praje, aby žil. Ježiš si nepraje naše zatratenie, ku ktorému sme zvádzaní svojimi zmyslami, ale praje si, aby nás odmenil večnou blaženosťou.
      Práve preto je dobre hovoriť o modlitbe ako o uzdravujúcom nástroji. Zvádza ťa na hriech tvoje oko? Modli sa! Uvedom si, že mocnejšia zbraň neexistuje. Modlitba je rozhovor s Bohom. Keď je s tebou Boh, kto môže zvíťaziť proti tebe? Keď cítiš, že tvoja ruka túži siahnuť po niečom zakázanom, nedovolenom, hriešnom, čo môže len duši uškodiť, uč sa siahnuť v tej chvíli k ružencu, uč sa v tej chvíli urobiť na sebe znamenie kríža. Čosi ťa ženie od Boha preč? Uchodíš ako márnotratný syn od otca? Zastav sa, vráť sa a povedz radšej Otcovi: - Zhrešil som, nemám právo volať sa tvojím synom. Keď to urobíš, táto tvoja modlitba, tieto tvoje slová ti zaistia u Otca prsteň a nové šaty i obuv, čo znamená, že ti je odpustené, že nebeský Otec sa teší z tvojho návratu.
      Nie, nemusíš si vylúpiť oko, ale radšej si ho chráň, lieč, modli sa za seba, chráň si čistý pohľad! Nemusíš si odťať ruku. Nemusíš byť ani mrzák, a môžeš byť šťastný. Uč sa dívať na svoje ruky ako na dar, ktorý si dostal od Boha, aby si nimi získal mnoho dobrých skutkov pre seba i svojich drahých. Nemusíš si ani nohu zmrzačiť. Uč sa však, aby si vedel vždy pevne stáť v dobrých predsavzatiach, nedal sa na cestu hriechu, vedel si urobiť obrat späť, keď si sa pomýlil, prípadne, keď si padol, aby si sa znova postavil na svoje nohy. Pros Boha v modlitbe o silu vytrvať v konaní dobra až do konca.
      Nie je na škodu teraz si pripomenúť aj držanie tela pri modlitbe. Aj to je vážna vec v boji proti hriechu. Tvoje oči majú nájsť Boha. Preto si ich radšej zatvor. Odstránia roztržitosť. Predstav si svojho Boha ako Človeka, ktorý' ťa má rád. Boha, ktorý chce našu spásu. Praje si, aby sme cez modlitbu robili divy, a tak zachraňovali svoje okolie od pohoršenia.
      Devätnásťročná Jana sa vracia z tanečnej zábavy ráno pred štvrtou hodinou. Ticho zatvára dvere svojej izby, aby nezobudila svoju starú matku, ktorá ju večer prosila, aby zostala doma. Chcela sa stretnúť s Michalom. Nie je už batoľa, majú sa radi. Čo na lom, že ju matka varuje pred ním. A teraz už cíti prečo. Tejto noci spoznala jeho charakter. Keď nechcela s ním ísť von, tak sa nahneval, že natruc si na prechádzku vzal Evu. Vedela, že čosi nieje celkom v ich vzťahu v poriadku. Po chvíli vyšla za nimi von. Sledovala ich. Stačí jej to, Čo počula a videla.
      - Už si doma? - ticho sa ozvalo, keď práve zatvárala za sebou dvere svojej izby. - Áno! - odpovedala a túžila byť už sama vo svojej izbe. Nie preto, že už je skoro ráno, ale cíti sa podvedená, sklamaná. Keď za sebou zatvára dvere. počuje ešte slová svojej matky: - Celú noc som sa modlila za teba. Nemohla som zaspať. -
      Matka sa modlí za dcéru. Aká je to úžasná sila! Modlitba otvára pokladnicu Božieho požehnania. Koľko mladých ľudí raz bude vďačiť svojim rodičom, keď raz spoznajú, koľko milostí im vyprosili rodičia cez modlitbu, ktorá ich uchránila od sklamaní, pohoršení, zvodov hriechu. Práve dnes, keď Čítame slová Krista o veľkom boji, pokušení, kde Kristus radí radšej si dať odťať ruku, nohu. Či vylúpiť oko, ako spáchať hriech. Je namieste vyzvať vás, rodičov: Modlite sa za svoje dospievajúce dcéry, synov! Modlite sa, starí rodičia, za vnukov a vnučky! Vaša modlitba nie je zbytočná. Pán Ježiš hovorí o pohári vody, ktorý sa podá smädnému, že neostane bez odmeny.
      Srdce týchto mladých ľudí je smädné po živote. Často túžia vidieť, počuť, zúčastniť sa na miestach a pritom si neuvedomujú, že to, Čo vidia, im môže zasiať do duši nepokoj. Môže sa stať, že to stretnutie môže spôsobiť ranu, ktorá bude bolieť celý život. Modlite sa, mladí ľudia, sami za seba, aby ste si uchránili čistý pohľad, ruky bez Škvrny hriechu, zdravé nohy mladého človeka. Všetkým nám káže Pán Ježiš modliť sa v najkrajšej modlitbe Otčenáš slová: ... a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Tieto slová súvisia so slovami Pána Ježiša z dnešného evanjelia. Keď nás na ne Pán Ježiš upozorňuje a keď sa nám káže modliť sa túto prosbu, zaiste sú to veci aktuálne aj pre nás.
      Hriech. Slovo, ktoré stráca u mnohých na význame, ktorému sa nepripisuje vážnosť. Mnohí ho odložili medzi veci nemoderné, zastaralé, a predsa. Žijeme len raz. Nevieme dňa, ani hodiny. Užime si života, ale užime si ho tak, aby sme sa nebáli predstúpiť pred Boha, že sme niekoho pohoršili. Žime tak, aby sme nemali na duši škvrnu, že sme niekoho zviedli na hriech, pripadne, že sme niekomu nepomohli z cesty hriechu svojou ľahostajnosťou a frázou: "Čo ťa nepáli, nehas". Mech to budeme robiť akýmkoľvek spôsobom, len nech to bude osožiť spáse našich nesmrteľných duší.
      Mária Goretti nemusela odpúšťať svojmu vrahovi Alexandrovi, pretože mu nemala čo odpustiť. Nedala súhlas k hriechu a radšej volila smrť. A takých Márií máme aj v našom okolí dosť. Aj keď nie sú mučenícky, ktoré pre svoju čistotu vyliali krv, ale sú mučenícky nekrvavé. Sú i z rodu mužského, ktorí verne a čestne žijú v každej dedine, meste, bez rozdielu veku, postavenia, pre ktorých sa modlitba stala zbraňou proti hriechu. Dnes ich možno svet podceňuje, vysmieva sa z nich. Boh vidí ich boj duše a tela a odmení ich víťazstvo.
      Preto aj dnes, pred každým z nás je dôvod k zamysleniu. Skontrolovať svoje oči, ruky, ústa, myšlienky, slová, názory, chúťky, vlastnosti, Či by sme nemali vykonať opravu, prípadne celkom zanechať doteraz žitý život. Boh nás oslovuje.
      Modlime sa ku svätým Kozmovi a Damiánovi, ktorí liečili chorých, aby svojím orodovaním a príhovorom u nášho Boha vyprosili aj nám silu vytrvať v dobrom až do konca a uchránili nás od pohoršenia, od všetkých hriechov.
      Amen.

11.07.2003 | Čítanosť(3756)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(3053)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2937)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2920)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2765)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet