21.október 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Tam, kde niet lásky, vlož lásku a dostaneš lásku.

~sv. Ján z Kríža ~

18.03.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť2446 reakcie0
(Share 453 0)


Téma: Apoštolát / Mt 4, 12-23

Homília

      Občas čítame v novinách inzeráty, v ktorých veľké podniky ponúkajú zamestnanie mladým ľuďom a priam sa predbiehajú s výhodnými pracovnými podmienkami, aby si získali pracovníkov.
      Aj Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu hľadá spolupracovníkov. Jeho nábor nepozná nijaké inzeráty, nijaké ponuky, nijaké pracovné podmienky. Je to iba jedna jediná veta: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí“ (Mt 4,19).

      Výsledok tej vety je ohromujúci: Pozvaní hneď zanechali siete, loďku, otca a šli za ním.

      Ako je to možné? Ani sa len neopýtali: Čo to znamená nasledovať ťa? alebo: Aké to budú povinnosti? alebo: Čo z toho budem mať? Ani len nepovedali: Najprv sa na to vyspime! Najprv sa poradíme doma s rodinou! Daj nám trochu času na rozmyslenie... Hneď v tej chvíli šli za ním. To je len tak vysvetliteľné, že v Ježišovom hlase bolo silné Božie volanie a rybári boli schopní počuť toto Božie volanie. Vyplývalo to z ich spôsobu života. Podľa svedectva cestovateľov ešte dnes jestvuje na Stredozemnom mori veľa drobných rybárov v maličkých lodiach. Večer sa vydávajú na lov. Celú noc sa namáhajú, hádžu siete, potom ich naplnené vyťahujú na loď a ráno triedia ryby; malé oddeľujú od veľkých a nevyhovujúce hádžu naspäť do mora. Dakedy ulovia celkom málo a ráno sa vracajú unavení domov. Napriek tomu musia siete zavesiť na sušenie, roztrhané musia opraviť, aby boli pripravené na ďalší lov.
      Na takýchto jednoduchých ľudí sa Ježiš obrátil so svojou výzvou. Neobrátil sa na farizejov, ktorí boli učení a namyslení, ani na zákonníkov, ktorí si potrpeli na tom, aby ich ľudia titulovali honosným oslovením: Rabbi. Ani na Nikodéma, ktorý bol členom židovskej veľrady, ani na mladíka, ktorý mal veľké bohatstvo a nevedel si život ináč predstaviť. Obrátil sa na skromných rybárov, ktorí prežívali dlhé hodiny a celé noci na mori v tichom premýšľaní o Bohu. Tí jediní vedeli v Ježišovom slove počuť Božie volanie.

      Dnes sa Ježiš podobne obracia na nás. Len tí, čo sú skromní, ako voľakedajší rybári, sú schopní počuť v Ježišovom hlase Božie volanie. Počujte, čo hovorí Pán v Matúšovom evanjeliu. Vraví takto: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj aj vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach“ (Mt 10,32–33). Alebo u svätého Lukáša vraví Pán: „Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov“ (Lk 9,26). Mohli by sa tieto Ježišove slová vzťahovať iba na kňazov? Platia nám všetkým. Všetci máme apoštolovať pre Ježiša. Niektorí ako kňazi, iní ako laickí apoštoli. Apoštol Pavol to dokazuje takýmto prirovnaním: Ako v živom ústrojenstve ani jeden úd sa nespráva čisto pasívne, ale má účasť na vzraste celého organizmu, tak aj v Cirkvi, ktorá je Kristovým telom, každý úd má prispievať primeranou činnosťou k rastu celej Cirkvi. Úd, ktorý neprispieva k celkovému rastu Cirkvi, treba označiť za neužitočný pre Cirkev i pre seba (por. Ef 4,16 v Dekréte o laickom apoštoláte 1,2).
      Spoznávate v tejto chvíli, že my všetci sme skutočne pozvaní Pánom za laických apoštolov? Aby sme sa však neľakali tejto povinnosti, pripomeňme si, že za laickým apoštolátom netreba odísť z domu, z rodiny, zo zamestnania a z pracoviska dakde ďaleko do sveta. Práve naopak: tam, kde žijeme, kde sa odohráva náš každodenný život, tam má svietiť naše svetlo pred ľuďmi, aby videli naše dobré skutky a oslavovali nebeského Otca (por. Mt 5,16).
      Pripomeňme si ďalej, že pre laický apoštolát netreba absolvovať nijaké namáhavé prípravné štúdium. Stačí si zapamätať jednoduchú poučku, že najlepšie získame ľudí pre Ježiša láskyplným životom a slovom. Koncil jasne hovorí, že každá apoštolská činnosť má mať v láske svoj pôvod a svoju silu (por. Dekrét o laickom apoštoláte II.8). Pozrite sa v duchu so mnou na skutočný príklad takéhoto apoštolátu v manželstve.
      Manželka veľmi trpela, odkedy jej manžel zanechal vieru v Boha a stal sa nevercom. Nielenže sa stal nevercom, ale aj manželku chcel priviesť k nevere. Vysmieval sa z jej viery, bránil jej zúčastňovať sa v nedeľu na svätej omši, nadával jej za to a aj ju bil. Raz manžel odišiel na tri týždne na podnikovú rekreáciu k moru. Vtedy chodievala manželka každý deň na svätú omšu. Keď sa manžel vrátil, pýtal sa jej:
      – Ako si sa mala, keď som bol preč?
      – Výborne, lebo som mohla bez ťažkostí chodiť každý deň do kostola.
      Vtedy sa manžel rozzúril, začal manželke nadávať, bil ju tak strašne, až padla na zem. Ešte ju aj dokopal. Keď sa vyzúril, odišiel do vedľajšej izby. Tam sa zavrel a nik nevie, čo sa s ním dialo. Azda ľutoval, že mu tak zlyhali nervy. Po dlhšej chvíli sa vrátil k dotĺčenej a dokopanej manželke a povedal jej:
      – Tak teda, chodievala si do kostola?!
      Od tej doby ju už neprenasledoval za vieru, iba jej občas dokazoval, že Boh nejestvuje, a to takýmto argumentom:
      – Keby Boh jestvoval, určite by ma potrestal. Každodenne ho strašne urážam, oplzlo naňho nadávam, surovo potupujem. Pozri sa, som zdravý, silný a veselý. Z toho musíš vidieť, že Boh nejestvuje.
      Manželka i po takom argumente ostala verná Bohu a v kostole čerpala silu k tomu, aby bola k manželovi stále trpezlivá a láskavá. Lenže tento silný argument sa manželovi čoskoro rozplynul. Po krátkom čase totiž ťažko ochorel. Odviezli ho nemocnice, kde dlho skúmali príčinu jeho bolestí, až napokon ho operovali a urobili mu colostomiu, vývod z brušnej dutiny a v beznádejnom stave rakoviny ho odviezli domov. Manželka bola ku nemu v takej situácii zvlášť láskavá. Posluhovala mu, ošetrovala ho, čistila ho vždy s veľkou láskou a s láskyplným slovom. Správala sa ku nemu ako anjel. A on v dlhých chvíľach utrpenia a samoty, keď manželka odišla do zamestnania, porovnával jej lásku a starostlivosť s absolútnym nezáujmom svojich ateistických spoločníkov.
      Premýšľal: Kto má pravdu? Ona veriaca? Alebo oni neveriaci? Napokon si sám povedal:
      – Pravda je tam, kde je láska. Pravdu má manželka. Zásluhou svojej láskyplnej manželky sa vrátil k Bohu ako márnotratný syn a tíško zomrel.
       Uznávate v tejto chvíli, že najúčinnejší spôsob laického apoštolátu je náš život, plný lásky a naše láskyplné slovo?

      Lenže, kde brať lásku, keď ide často o ľudí, ktorí našou vierou pohŕdajú, ktorí sa nám posmievajú a prezývajú nás zaostalcami a tmármi? O to sa postaral náš Pán Ježiš, keď založil pre nás chlieb lásky, sväté prijímanie. Nábožná účasť na svätej omši a úprimné sväté prijímanie naplní naše srdce láskou, ktorá bude prameňom a silou nášho kňazského a vášho laického apoštolátu.

      Napokon vás prosím, bratia a sestry, modlime sa dnes takto: Pane Ježišu, uvedomili sme si, že pozývaš apoštolovať každého jedného z nás. Pozývaš nás tíško, slovami zaznačenými v evanjeliách. Daj, aby sme ako voľakedajší skromní rybári prijali tvoje pozvanie a aby sme ho s tvojou pomocou radostne plnili, a to najmä v tomto roku. Amen.


      Inšpirácie: Mt 4, 12-17
      Kartotéka: Apoštolát / Evanjelizácia / Mt 4
12.06.2003 | Čítanosť(9174)
Mt 4, 12-17
12.06.2003 | Čítanosť(3774)
Mt 4, 18-22
27.06.2003 | Čítanosť(2184)
Apoštolát


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet