27.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Je našou kresťanskou povinnosťou vo svete pretvoriť temnotu vo svetlo.

~L. Boros ~

15.02.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1080 reakcie0
(Share 373 0)


Téma: Osobnosť Ježiša Krista / Mk 12, 35-37

Homília

      Piatok v našej Cirkvi je deň, kedy si pripomíname udalosti Veľkého piatku, keď vyvrcholilo poslanie Pána Ježiša smrťou na kríži. Preto každý piatok je pre nás dňom viery, spomienky na naše vykúpenie, a preto tieto dni využívame na získanie mnohých milostí, čo sa podľa cirkevných predpisov môže nielen zdržovaním sa mäsitého pokrmu v tento deň, ale i veľkou možnosťou vynáhrady.
      Jednou z nich je i čítanie zo Svätého písma a zamyslenie sa nad textom Písma.
      Tento úryvok evanjelia je veľmi krátky a obsahuje významný pohľad na osobnosť Pána Ježiša.
      Prvý dojem po prečítaní dnešného evanjelia je ten, akoby Pán Ježiš popieral, že on by mal byť synom Dávida, on Mesiáš. Pán Ježiš cituje Žalm 110, ktorý je podľa starej židovskej tradície chápaný ako dielo kráľa Dávida. Žalm hovorí o dvoch osobnostiach. Jednou je Boh a druhou Mesiáš, ktorého Dávid volá svojím Pánom. Preto je tu otázka; ako môže byť Mesiáš zároveň Dávidovým synom? Takto sa pýta i sám Ježiš: „Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn?“ (Mk 12, 35).
      Na prvý pohľad by sa zdalo, že nemôže byť iná odpoveď ako tá, že Mesiáš nemôže byť Dávidovým synom. Táto myšlienka však odporuje dobre vyloženému kristologickému vysvetleniu, že Pán Ježiš skutočne podľa tela pochádza z potomstva Dávida.
      O tom píše Pavol apoštol Rimanom (por. Rim 1, 3). Z tohto textu vieme, že Pán Ježiš čo do ľudskej podstaty – prirodzenosti, to znamená podľa tela, je pravý syn človeka, narodený z pokolenia Dávidovho. Vieme, že Jozef i Mária pochádzajú z Betlehema, z Dávidovho domu i rodu. Veď preto sa tam šli na rozkaz cisára Augusta i zapísať.
      Čo sa však týka bytosti Božej, Pán Ježiš je pravý Syn Boží, ako to dokázal divmi a zázrakmi, ktoré konal svojou mocou a čo dokázal najmä svojím zmŕtvychvstaním, ktorým sa spečatila pravdivosť jeho božského poslania a svojej náuky. Tento zdanlivý rozpor môžeme vysvetliť tak, že Pán Ježiš odporuje výkladom o Mesiášovi, v tej dobe rozšíreným, ktoré Mesiáša predstavujú /politicky“ a ktorý bude priamym potomkom dávidovskej dynastie. Bude to on, ktorý obnoví židovské kráľovstvo, a tak vymaní Izrael z područia Ríma. Pán Ježiš tým chce teda povedať, že kto by chcel takto chápať Pána Ježiša ako Mesiáša, tak potom nie je synom Dávidovým.
      Druhé, čo si musíme vysvetliť, je pomer Pána Ježiša k Dávidovi. Vieme predsa, že Ježiš je Syn Boží, druhá božská osoba, že tvorí s Otcom i Duchom Svätým Jedného Boha. Teda Pán Ježiš bol skôr ako Dávid, preto sa Pán Ježiš nemôže považovať za syna Dávidovho, ale iba pochádza ako človek z rodu a domu Dávidovho. Ak Boha ho však právom Dávid nazýva svojím Pánom.
      Ale i dnes je aktuálna stále otázka: Kto je to Ježiš Kristus? Je to mystická bytosť, alebo historická osobnosť? Ale tiež i otázka: Je Pán Ježiš Synom Božím, alebo je len obyčajným človekom?

      Inšpirácie: Mk 12, 35-44
12.06.2003 | Čítanosť(2742)
Mk 12, 35-44
12.06.2003 | Čítanosť(2639)
Mk 12, 18-27
12.06.2003 | Čítanosť(2530)
Mk 12, 13-17


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet