27.september 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Najlepší spôsob, ako hlásať evanjelium, je žiť podľa evanjelia.

~Mahatmá Gándhí~

04.02.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť2020 reakcie0
(Share 409 0)


Téma: Nepodceňujme moc zla / Lk 11, 14-23

Homília

      Kto spočíta, koľko ľudských životov vyhaslo napríklad pri preceňovaní schopnosti vodiča auta? Kto spočíta, koľko sa dopláca na podceňovanie bezpečnostných predpisov? Po úraze, nešťastí je už často neskoro, a preto musíme tomu predchádzať.
      A toto platí nielen na pracoviskách, na cestách, ale toto si musíme uvedomiť aj v duchovnej oblasti, keď sa jedná o našu spásu, a práve na to nás upozorňuje aj evanjelium.
      Ťažké obvinenie sa dostalo na adresu Pána Ježiša. Podozrievajú ho zo spolupráce s mocnosťami zla, s diablom.
      Len povrchný pohľad na dnešný text evanjelia nestačí. Všetci cítime, že Pánu Ježišovi v evanjeliu ide o veľa, preto sa nad jeho počínaním zamyslíme. Je skutočným faktom, že vo svete vládne zápas medzi mocou dobra a zla. Tento boj má korene od stvorenia prvého človeka. Diabol vtedy zvíťazil nad prvými ľuďmi a túži zvíťaziť i nad nami. Naším poslaním však je, aby sme s pomocou Pána Ježiša zvíťazili nad zlom. Tak nám to hovorí on sám. Zaujíma sa o každého, či mu niekto praje dobre, alebo zle, či ho niekto miluje, alebo nenávidí, či ho niekto chce skompromitovať, alebo mu prejaviť úctu.
      Farizeji z evanjelia chcú Ježiša skompromitovať. Nemohli zniesť jeho popularitu, a preto hľadajú spôsob, ako sa ho zbaviť. Preto si vymyslia, že s pomocou Belzebuba vyháňa zlých duchov. To je aj hlavná myšlienka z evanjelia: Ježiš spolupracuje s diablom. Ježiš vraj od neho má svoju moc a silu.
      Ako zareagoval Pán Ježiš? Predovšetkým si musíme uvedomiť, že Pán Ježiš potvrdzuje, že zlý duch existuje a nemôžeme ho teda ani podceňovať. Ako existuje dobro, existuje i zlo. To vidíme v rôznych udalostiach a formách. V raji sa objavuje diabol v podobe hada, aby tak naviedol človeka na hriech. Nevieme, v akej podobe počas štyridsaťdňového pôstu bol pokúšaný Pán Ježiš diablom. Jedno je isté, že ho chcel nahovoriť na pýchu. Vieme, ako na to zareagoval Pán Ježiš. Poučil nás, že s diablom nesmieme viesť žiadnu diskusiu. Musíme ho nasledovať v tom, čo mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť“ (Mt 4, 10).
      Diabol neprestáva konať. Poúča nás o tom svätý Peter vo svojom Prvom liste: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral“ (1 Pt 5, 8).
      Nemôžeme sa preto k tomuto správať ľahkovážne a prenáhlene. Ak on sám nemôže niečo podniknúť, použije na to svoje prostriedky i ľudí. Je veľmi dôsledný a vytrvalý. Ak ho raz odoženieme, vracia sa tisíckrát a všetko podnikne len preto, aby si odniesol svoju obeť, aby dosiahol svoje víťazstvo.
      V dnešnej dobe sa tak často pod pokrývkou dobra ponúka zlo.
      Napríklad: Kupuješ výrobok dobrej kvality a zistíš, že ťa oklamali. Výsledok? Ostražitosť! Aj na našu vieru dokážu niektorí ľudia povedať, že nie je pravdou, čo učí Cirkev. Vraj každý človek môže mať svoju morálku, a nemusí zachovávať Desatoro. Niektorí dokonca tvrdia, že všetko je dobré, čo nemusí zachovávať Desatoro. Niektorí dokonca tvrdia, že všetko je dobré, čo nám v danej chvíli vyhovuje. Aké prevrátené je takéto uvažovanie! Diabol skrýva to, čo povedal Pán Ježiš: „Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje“ (Mt 121, 30). Nie je možné zároveň byť priateľom Krista i diabla. Každý sa musí rozhodnúť pre jedno alebo druhé. My si musíme však vedieť v každej situácii vybrať Krista a postupovať tak, ako by postupoval Kristus na našom mieste. V rozhovore s farizejmi Pán Ježiš požil v praxi logiku. Najprv im ukázal, že jeho skutky sú nositeľmi dobra, že chce zachrániť ľudí nielen od smrti telesnej, ale aj duševnej. Zlý duch nás nikdy neobohatí dobrom. A preto Kristus nemôže konať v jeho mene, a teda i jeho mocou. On je predsa mocnejší ako diabol. Veď vieme i zo slov svätého Marka: „...keď ho nečistí duchovia zbadali, padali pred ním a kričali: Ty si Boží Syn!“ (Mk 3, 11). Oni v Ježišovi videli Mesiáša i Syna Božieho, ale žiaľbohu, toho si nevšimli farizeji. A možno si toho aj povšimli, ale nechceli to uznať. Ťažko je niekedy poznať skutočnú pravdu, keď sa nezhoduje s naším uvažovaním.
      Tak tomu bolo a je i dnes. Farizeji prestali už dávno existovať, ale ešte i dnes žije ich idea, nimi vymyslená, ktorá vedie do mylných názorov. Toto evanjelium nás teda vedie k jednému a pravdivému poznaniu, a preto ho prijímame. V ďalšej časti diskusie Ježiša s farizejmi išlo Ježišovi o to, aby im jasne vysvetlil omyl v ich uvažovaní a použil príklad zo života. Povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti“ (Lk 11, 17). Nechceli však porozumieť. Možno, že aj porozumeli, ale nechceli toto učenie prijať, nemali odvahy prijať jeho náuku.
      Preto bol pre nich Pán Ježiš žriedlom nepokoja. Nechceli sa pokoriť, nechceli sa otvorene priznať k svojmu omylu, volili si preto radšej pretvárku, klamstvo, faloš. Preto sa od Krista vzdialili. Zavrdlivosť sa stala pre nich žriedlom hriechov proti Duchu Svätému. A to je v zhode s učením Pána Ježiša, že tento hriech nebude odpustený ani v tomto, ani v budúcom živote. Nie preto, že by Pán Ježiš nechcel odpustiť, ale preto, že tí, čo ho páchajú, sú tak zaujatí vo svojej zatvrdlivosti, že neprijímajú Božie milosrdenstvo, odpustenie.
      Rozprával istý kňaz o svojom farníkovi, ktorý bol dobrý, čestný, ale veľmi útočil na Cirkev, hoci veľakrát sa presvedčil o tom, že robí tým zle. Žene často hovoril, že on to oľutuje, hovoril, že sa vyspovedá – a skončilo to samovraždou. Viacerí vedeli, že sa nevie vyrovnať sám so sebou, že robí starosti sebe samému, ale nechcel priznať, že on sa mýlil.
      Nenasledujme v našom živote farizejov! Uznajme radšej moc Pána Ježiša, skloňme svoje kolená a prosme o posilu až do konca nášho života.
      Veľa ľudí doplatilo na podceňovanie učenia Krista. Nepodceňujme jeho učenie, sviatosti, hodnotu svätej omše! Kto sa vysmieva, prípadne verejne útočí, a nie je presvedčený skutočne o svojej pravde, nech si dá pozor a my sa modlime za neho. Amen.

      Inšpirácie: Lk 11, 14-26
      Kartotéka: Lk 11
10.10.2003 | Čítanosť(2383)
Téma: Lk 11, 5-8
12.06.2003 | Čítanosť(3791)
Lk 11, 14-26
12.06.2003 | Čítanosť(3664)
Lk 11, 5-13
12.06.2003 | Čítanosť(3632)
Lk 11, 27-36


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet