1.júl 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Boh je stále na ceste k nám. Musíme iba byť doma, keď príde, a pozvať ho ďalej, keď zaklope na dvere.

~HERMANN BAHR ~

27.12.2004 - Miron
čítanosť1167 reakcie0
(Share 335 1)


Téma: Správne rozhodnutie / Boh / Kristus

Myšlienky... 319/2004

AI       Istá babka vyprevádzala svojho vnuka, ktorý často chodil služobne do hlavného mesta otázkou: „A nezablúdiš tam?“ A vnúčik odpovedal stále rovnako: „Nebojte sa, nezablúdim. Dobre poznám cestu.“
      Takáto odpoveď vždy upokojila babku. Veď kto dobre pozná cestu, nikdy nemôže zablúdiť. To však neplatí len o cestovaní, ale aj o celkovom nasmerovaní ľudského života. Kto pozná správnu cestu, istotne nezablúdi v slepých uličkách života, ktoré vytvárajú nesprávne alebo ľahkomyseľné rozhodnutia.
KE       Zvoliť si správnu cestu je prvým predpokladom k dosiahnutiu cieľa. Preto nám Božie slovo dáva za príklad apoštolov, ktorí si dokázali zvoliť správnu cestu života. Celkom slobodne a pohotovo sa rozhodli pre Ježiša.
DI       Ježiš je cesta. Stojí pred nami a hovorí: „Som tvoja cesta.“ Môže človek povedať inému človeku: „Ja som tvoja cesta a ak ma nenájdeš, budeš stratený?“ Môže byť nejaký človek pre iného tak dôležitý a významný? Nikto, žiaden človek nemôže o sebe povedať: „Mám takú istotu, že bezpečne môžete ísť len vtedy, keď pôjdete za mnou.“
      Len Ježiš je cesta. Je základom, „cestou“ našej spásy. Apoštoli prijali jeho pozvanie kráčať po tejto ceste. Ešte Ježiša nepoznali, ale boli plní ochoty spoznať a kráčať po tejto ceste. A vieme, že na tejto ceste zotrvali, až na jedného, až do konca.
PAR       Ježiš stále kráča medzi nami a každému osobitne adresuje slová: „Poď za mnou!“ Nenúti, je to ponuka. Odpoveď je záležitosťou nášho slobodného rozhodnutia. Buď prijmeme Ježiša ako cestu svojho života. alebo nie. Žiaľ, mnohokrát zaznie naše „nie“ len z toho dôvodu, že sa nám nechce ísť do hĺbky, alebo jednoducho preto, že sa z nás vytratil zmysel pre duchovné veci.
      Dosvedčuje to aj hrdina istého románu, mladý inžinier, ktorý ustavične hovorí: „Nijaká mystika, stačí mi matematika!“ Potom sa zamotá do viny a stane sa neistým. Ale bráni sa, chce si udržať svoju pravdu. Snúbenica Anna mu vyčítavo hovorí: „Ty chápeš život ako sčítanie a odčítanie! Aj čas a život sú ti len minúty vedľa seba plynúce nevedno kam, bez vzťahu k smrti a večnosti...“ Inžinier je však naďalej hrdý. Drží sa svojej pravdy, svojej cesty. Naraz ochorie. Stojí pred operáciou a nevie, či ju prežije. Teraz začne pomaly chápať... Všetko sa môže skončiť pod nožom... „Život je predsa len viac než matematika a fyzika...“ vyhŕkne z neho raz pri rozhovore. (KOREC, Ján Ch., O tajomstvách a Zjavení, Bratislava, LÚČ, 1993, s. 39.)
MY       Je veľkou milosťou pre človeka, ak sa v jeho živote vynorí situácia, v ktorej spozná nutnosť voľby správnej cesty. Keď spozná pomýlenosť a bezcieľnosť chodníčkov, ktoré si vo svojej „múdrosti“ zvolil.
      Nečakajme však kým sa takáto situácia objaví i našom živote. Veď poznáme správnu cestu, ktorá vedie k cieľu, ktorá napĺňa zmysel ľudského života. Tou cestou je Ježiš, ktorý každého z nás volá k nasledovaniu.
      Nie je to neznáma cesta. Vidíme príklad apoštolov, príklad mučeníkov a vyznávačov prvých storočí kresťanstva, vidíme vzor svätých každej doby, rôzneho stavu, rôzneho povolania a veku. Ježiš je cesta pre každého.
      Možno, že máme obavu nastúpiť na túto cestu len preto, že mnohé ešte nechápeme. Avšak ani apoštoli zo začiatku všetko nechápali. Vykročme len v plnej dôvere a každým krokom budeme všetko jasnejšie a zreteľnejšie chápať.
ADE       Buďme teda odvážni i plní dôvery. Len tak budeme môcť na otázku o zmysle života odpovedať: „Poznám cestu svojho života. Je ňou môj Spasiteľ a Pán, Ježiš Kristus!“ Amen.

      Kartotéka: Boh / Kristus
20.09.2005 | Čítanosť(1862)
Téma: Presvätá Bohorodička


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet