1.júl 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ani predčasná smrť, ani iné skutočnosti nás nebudú znepokojovať, ak sa budeme riadiť pravdami viery.

~sv. Bazil Veľký~

20.12.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1319 reakcie0
(Share 320 1)


Téma: Narodenie Pána / Mt 2, 1-12

Homília

      Na vyjadrenie veľkej skutočnosti často hľadáme slová, a priznajme si, že často ich nevieme nájsť. Buď skutočnosť je tak veľká, alebo naše slová sú nedostatočné.
      Narodenie Ježiša Krista – Spasiteľa sveta – ktorý pre nás a pre našu spásu zostúpil z neba a vzal na seba podobu človeka, aby nás svojou smrťou na kríži vykúpil, je v dejinách spásy naozaj tou najväčšou udalosťou, akú svet kedysi poznal.
      Svätý evanjelista Ján na vyjadrenie tejto skutočnosti našiel slová, ktoré máme zapísané v jeho evanjeliu: „Boh tak miloval svet...“ (Jn 3, 16). A aby dal vážnosť tejto mimoriadnej skutočnosti, vo svojom prvom liste to ešte doplnil týmito slovami: „Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze neho mali život“(1 Jn 4, 9). A táto Božia „láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernu obetu za naše hriechy“ (1 Jn 4, 10).
      V týchto Jánových slovách je vyjadrenie toho, prečo nebeský Otec poslal na zem svojho Syna na tento svet. Túto neobyčajnú správu vtedy anjeli zvestovali betlehemským pastierom: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán“ (Lk 2, 10-11).
      Ak dobre poznáme túto udalosť z evanjelia, anjel budí pastierov, aby im oznámil túto radostnú zvesť. Ale anjel nečaká na ich otázku, že sa budú pýtať, kde ho nájdu. Anjel predpokladá, že pastieri budú chcieť vidieť Božie dieťa, preto hovorí: „Toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach“ (Lk 2, 12). Oni sa vydali na cestu, hľadali a našli, tak, ako im to anjel oznámil. Poklonili sa mu, vrátili sa a oslavovali Boha za všetko, čo počuli a videli.
      Aj my sme prišli do Božieho chrámu, aby sme sa poklonili Novonarodenému a tiež sa poďakovali nebeskému Otcovi za tento veľký dar lásky, že nám poslal svojho syna, aby sme – ak ho prijmeme – nezahynuli, ale mali večný život.
      Ak sme tu dnes prišli, čo si vezmeme z tohto stretnutia s Novonarodeným? Počujme, čo nám sv. Ján ďalej hovorí vo svojom liste: „Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá“ (1 Jn 4, 11-12).
      To sú veľké slová, ktoré by sme mali uplatňovať v dnešnom svete.
      Pred rokmi vyšla kniha s názvom: Kým žiješ, miluj! Autor Valentín Rasputin v nej hovorí: „Dnes sme všetci vzdelaní, učení, ba až preučení. Ale lásky je v našom živote málo. Získali sme vysoké vzdelanie, ale nie sme schopní zmeniť seba, využiť svoje morálne schopnosti. Je správne, ak sa človek do smrti učí, ale je ešte dôležitejšie, aby človek až do smrti miloval, šíril okolo seba lásku a pokoj.“
      Dnes môžeme mať veľa vecí, môžeme sa v nich aj dusiť, ale ak sa nebudeme mať radi, nebudeme mať v živote pravej radosti. Človek, blížny, nie je objektom na vykorisťovanie, ale je Božím obrazom, pre ktorého prišiel Boží Syn na svet.
      Toto si všetci uvedomme pri tomto dnešnom našom stretnutí v chráme. Boží Syn prišiel na tento svet z lásky k nám. Chce, aby sme sa touto láskou všetci navzájom milovali. Nielen po tieto sviatočné dni. Bude to len vtedy, akú s nami bude Ježiš Kristus. Stromček vyhodíme, vianočné jedlá sa nám prejedia, ale Kristus ostáva... S nami Boh, tak sme spievali...
      Preto ho prosme slovami vianočnej piesne: „Prebývaj tu s nami, Ježiško láskavý, z neba daný!“

      Inšpirácie: Mt 2, 1-12 / Narodenie Pána
      Kartotéka: Mt 2 / Vianoce
12.06.2003 | Čítanosť(3594)
Mt 2, 13-23
12.06.2003 | Čítanosť(3090)
Mt 2, 1-12


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet