10.december 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Tvoja láska musí zodpovedať a prispôsobovať sa potrebám iných, nie tvojim.”


~SV. JOSEMARÍA ESCRIVÁ~

22.11.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť2495 reakcie0
(Share 526 0)


Téma: Božie kráľovstvo sa začína tu na zemi / Lk 17, 20-25

Homília

      Ľudová múdrosť hovorí: „Kto si ako postelie, tak si aj ľahne.“
      V tejto múdrosti nemáme vidieť len problém materiálny, lenivosť alebo usilovnosť človeka v získavaní materiálnych dobier, ale my, veriaci, si máme uvedomiť aj cieľ nášho života. Preto nám nezaškodí, aby sme si z času na čas pripomenuli otázku: Načo sme na svete?
      Katechizmus nám hovorí: Na svete sme na to, aby sme Pána Boha poznávali, jeho milovali, jemu slúžili, a tak do neba prišli.
      Je to teda výzva, aby sme sa tu na zemi pripravovali na ten okamžik, prípadne, aby sme sa nedali zo započatej cesty odradiť a zviesť, ale naopak, aby sme svoj život brali ešte vážnejšie a horlivejšie. Na toto nás upozorňuje aj text evanjelia:
       „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia Aha, tu je! alebo Tamto je!, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami“ (Lk 17, 20-21).
      Prežili sme dušičkové dni a pred nami je koniec cirkevného roka. Preto je aktuálne si položiť aj otázku, ktorú položili farizeji Pánu Ježišovi: Kedy príde Božie kráľovstvo?
      Keď hovoríme o Pánu Ježišovi ako o Kráľovi, ktorý je Boh a Pán všetkého stvoreného, rovnako hmotného i duchovného, tak jeho odpoveď na túto otázku je zrozumiteľná: Božie kráľovstvo je medzi vami. Veď Ježiš skutočne dokazuje svoju lásku k ľuďom i svojou mocou: lieči, uzdravuje, kriesi mŕtvych, sýti hladných, poučuje...
      Židia sa nesprávne domnievali, že keď príde Mesiáš, tak kráľovstvo vznikne tu na zemi. Takto si myslela aj matka synov Zabedejových, keď prosila Pána Ježiša, aby jej synovia sedeli jeden po jeho pravici a druhý po jeho ľavici v Božom kráľovstve. Boh však nestvoril človeka pre tento štýl života. Toto je len smutný následok hriechu. Preto správne pochopené Božie kráľovstvo je duchovné. Pán Ježiš je Kráľ, ale nie v pozemskom zmysle, a preto udalosti okolo neho sú iné, ako očakával židovský národ od očakávaného Mesiáša.
      Božie kráľovstvo je stav. Božie kráľovstvo sa nedá ani ohraničiť odtiaľ-potiaľ, ale ako to Ježiš hovorí: „Božie kráľovstvo je medzi vami“ (Lk 17, 21). Boh je teda tu. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Boh však raz tento stav ukončí v priestore a v čase. Vtedy ho skutočne spoznáme takého, aký je. Kedy a za akých okolností to príde, nevie nikto. Ani anjeli a ani svätí v nebi. A preto je potrebné, aby sme na toto stretnutie boli pripravení. Veď práve na to sa pýtajú aj farizeji: „Kedy príde Božie kráľovstvo?“ (Lk 17, 20).
      Tento druhý príchod Syna človeka príde veľmi rýchlo, v jednom okamihu. Je to záležitosť veľmi krátkeho času, keď svet uvidí svojho Boha. Bude to tak rýchlo, že sa nebude môcť už nič zmeniť k lepšiemu, ale ani k horšiemu. Tento druhý príchod – parúzia bude pre jedných odmenou a pre druhých trestom.
      Uvedomme si, že Božie kráľovstvo je teda medzi nami. Hoci Ježiš ako človek medzi nami nie je prítomný, je medzi nami ako Boh, ktorý všetko stvoril, riadi a ktorý toto všetko aj súdi. Uvedomme si, že pre tisíce ľudí je každý deň dňom súdu, keď odchádzajú z tohto sveta. Toto ešte nie je druhý príchod Krista na zem ako Sudcu, ale je to už osobný súd, v ktorom sa všetko rozhodne. Posledný súd je absolútne chápanie konca všetkého pre stvorenie Božie.
      To, že Božie kráľovstvo je medzi nami, má už určité hodnoty. Veriaci kresťan má mať presvedčenie, že už tu na zemi má vážne povinnosti, ktoré v konečnom účtovaní rozhodnú o odmene, alebo treste. Človeku sa cez učenie Krista dostalo poznanie v dostatočnej miere, a to: čo ho čaká, keď vytrvá v dobrom, prípadne, čo ho čaká, keď nevytrvá v konaní dobra. Preto sa máme stať strojcami svojho večného šťastia, aby sme boli stále pripravení na toto rozhodujúce stretnutie s Kristom-Sudcom živých i mŕtvych.
      Aj toto stretnutie, keď je konané v snahe získať si čo najviac milosti, je už užitočné a správne, pretože hoci človek cíti svoju nehodnosť, predsa robí čo najviac pre svoju spásu. Preto neochabujme v konaní dobra. Povstaňme vždy z hriechu, a to s Bohom a pripravujme sa na stretnutie vo večnosti.
      Múdrosť hovorí: „Kto si ako ustelie, tak si ľahne.“ A my dnes pridajme: Kto sa ako pripraví a v akom stave ho nájde Pán, taký bude rozsudok nad ním. Amen.

      Inšpirácie: Lk 17, 20-37
      Kartotéka: Lk 17
30.09.2010 | Čítanosť(932)
Téma: Božie kráľovstvo /
12.06.2003 | Čítanosť(3396)
Lk 17, 20-37
12.06.2003 | Čítanosť(3026)
Lk 17, 1-10
12.06.2003 | Čítanosť(2670)
Lk 17, 11-19


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet