5.február 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Prečo by sa mala Cirkev triasť, keď je vo svojej chudobe telom Krista?

~Max Thurian~

18.11.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1420 reakcie0
(Share 336 0)


Téma: Učme sa bedliť / Bdelosť / Mk 13, 33-38

Homília

      O svätom Tomášovi vieme, že bol uznávaným odborníkom na duchovný život.
      Raz sa ho jeho rodná sestra spýtala:
      „Čo mám robiť, aby som bola spasená?“
      Tomáš jej vtedy odpovedal:
      „Musíš chcieť!“
      Tieto slová sú poučením aj pre nás. Keď chceš, budeš spasený. Keď budeš robiť pokroky, budeš aj dokonalý. To je najhlavnejšia vec, aby si chcel a naozaj zo srdca po tom aj túžil. Boh ti bude pomáhať.
      Ježišove slová, ktoré sme pred chvíľkou počuli, majú hlboký význam a mnoho nám chcú povedať, a to najmä teraz, na konci cirkevného roka.
       „Bdejte celý čas a modlite sa“ (Lk 21, 36).
      Tieto slová sú pozvaním ku skvalitneniu nášho duchovného života. A duchovný život bez zachovávania Ježišových slov: Buďte pozorní, bedlite..., nie je možný.
      Bedliť – to je sila, ktorá mobilizuje celého človeka a dáva jeho životu skutočnú ľudskú tvár.
      Čo to značí bdieť? Je to ochota prijať Pána v každej chvíli a byť pripravený na príchod Pána.
      Toto evanjelium má eschatologickú príchuť. Pretože evanjelista tri razy hovorí o bedlivosti, to znamená, že mu na tom veľmi záleží. Je to totiž správa o živote a smrti. Všeobecným významom adventu je príprava na konečný príchod Ježiša Krista. Musíme si uvedomiť, že ten Ježiš, ktorý sa narodí v tichu polnoci, raz príde vo všetkej moci a sláve, aby súdil živých i mŕtvych. Táto pravda sa uskutoční, pretože bola od večnosti v pláne nebeského Otca. Príde, lebo túži sa s nami stretnúť. Na to nemáme zabúdať a máme si to často aj pripomínať. Tohto stretnutia sa nemáme obávať, ale máme sa na naňho čestne a zodpovedne pripraviť. Využívajme preto svoje schopnosti a nadanie na konečný cieľ, ktorý bude našou odmenou. Pripomeňme si, že to bude aj stretnutie s tými, ktorí nás predišli do večnosti a zomreli v spojení s Bohom. Či môže byť čosi peknejšie ako takéto stretnutie?
      Vložme preto všetku svoju ľudskú šikovnosť, svoju nádej v Boha do svojho života a prijmime napomenutie: Bedlite, buďte pozorní!
      Človek čakajúci je pripravený na všetko a najmä na Ježiša, ktorý má prísť. Vytrvalo na neho čaká, robí všetko, aby sa mohol raz s Ježišom stretnúť.
      Ako vyzerá naša príprava na stretnutie? Nie sme náhodou podobní nerozumným pannám s Matúšovho evanjelia? (porov. Mt 25, 1-13). Pannám, ktoré síce čakajú na príchod Pána, ale nezobrali si olej do lámp a keď ho šli kúpiť a vrátili sa, bolo už neskoro. Lampa nášho života je viera, preto sa snažme, aby bola vždy pripravená, aby svietila, keď príde Pán. Ježiš príde ako skutočná odmena nebeského Otca pre ľudstvo.
      Veď ináč by nemali zmysel ani slová svätého Jána evanjelistu: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho uverí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16).
      Uverme preto dnes týmto slovám. Verme a čakajme! Čakajme, lebo ľudský život je čakaním na čosi lepšie, na kohosi viac.
      Hovorí sa, že čím viac niekto miluje a túži po niečom, tým starostlivejšie sa bude pripravovať a usilovať dosiahnuť to. Preto veľa závisí od toho, aby sme veľmi túžili po čnosti a dokonalosti.
      Cassian píše, že Mojžiš-opát sa raz v duchovnom rozhovore pýtal svojich mníchov na to, čo chcú dosiahnuť svojou prácou, pôstmi, bdením a modlitbou. Aký majú cieľ. Odpovedali:
      „Nebeské kráľovstvo.“
      On im vysvetlil, že toto je už konečný cieľ, ktorému musia zákonite predchádzať čiastočné ciele.
      Aj roľník, ktorý chce mať hojnú úrodu, a to je konečný cieľ, musí tomu predchádzať snaha o spracovanie každej hrudky na roli. Tam je pot, mozole na rukách, tam je často malá mravenčia práca.
      A to je praktická myšlienka i pre náš duchovný život. Áno, máme túžbu získať raz odmenu v nebi, ale tej musí predchádzať myšlienka z evanjelia: bedliť, bedliť, bedliť a byť pripravený!
      Každý máme svoju určenú prácu, svoje miesto, svoje povinnosti od Boha. Máme si ich plniť tak, aby sme v bedlivosti získali čo najviac zásluh.
      Tomáš odpovedal nielen svojej sestre, ale i nám: Musíš chcieť! A to chcieť nielen vtedy, keď mám dobrú náladu, chuť, keď sa mi darí. Ale chcieť i v ťažkostiach, pri únave, keď nás iní znechucujú, keď väčšina je proti.
      Musíme si uvedomiť, že naším cieľom nie je ten čiastočný tu na zemi, nech je hocijako lákavý a príťažlivý, ale naším skutočným cieľom je Boh a jeho konečný výrok: Poďte, požehnaní, do môjho kráľovstva! Amen.

      Inšpirácie: Mk 13, 24-37
      Kartotéka: Bdelosť / Mk 13
25.06.2003 | Čítanosť(1695)
Téma: Bdelosť / Múdrosť
12.06.2003 | Čítanosť(2497)
Mk 13, 1-23
12.06.2003 | Čítanosť(2487)
Mk 13, 24-37


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet