5.február 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Rozhliadni sa po svete, v ktorom žiješ. Zamysli sa: Všetko, čo vidíš, všetko, čo žije, je smrteľné a všetko je určené k zániku. Pozri sa na oblohu, aj ona sa pominie, na slnko, aj ono nezostane, všetky hviezdy, všetky pozemské istoty, všetky vody, krásy zeme, aj sama zem, všetko pominie. Všetky príjemnosti tohto života sa ukončia, skoro pominú, sú len materiálom pre ničiaci oheň.

~sv. Bazil Veľký~

06.11.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť2934 reakcie0
(Share 476 0)


Téma: 23. nedeľa po ZSD / Diabol / Lk 8, 26-39

Homília

      Od chvíle najväčšej tragédie, ktorá sa udiala v dejinách sveta, keď anjel – stvorenie obdarené rozumom a slobodnou vôľou – sa dobrovoľne vzbúril proti svojmu Stvoriteľovi, vstupuje na scénu dejín zlo. Diabol, satan, zlý duch, či akokoľvek ho nazývame, sa stal Božím odporcom.
      Kniha Zjavenia sv. Jána nám túto tragédiu opisuje takto:
       „Na nebi sa strhol boj; Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli“ (Zjv 12, 7-9).
      Drak z citovaného úryvku Svätého písma – z Knihy Zjavenia sv. Jána – je symbolom diabla, satana, čo zvádza svet. Jeho existencia je teda jasná. Potvrdzuje to Sväté písmo i ľudská skúsenosť. Aj keď jeho existenciu mnohí popierajú, bagatelizujú, diabol existuje. Je mocný, jeho existencia je dôveryhodná, pretože pramení z Božieho zjavenia.
      Na jeho existenciu a moc poukazuje aj dnešné čítanie zo sv. evanjelia. V gergezskom kraji, kde učil Ježiš, vyšiel mu oproti akýsi muž, posadnutý zlými duchmi. Bol nimi tak posadnutý, že nebýval ani v dome, ale medzi hrobmi na cintoríne. Ľudia sa ho báli. Ich moc sa prejavila najmä vtedy, keď na Kristov príkaz vošli zlí duchovia do čriedy ošípaných a zahynuli vo vode.
      Vychádzajúc z Knihy Zjavenia sv. Jána, boj satana sa z neba preniesol na zem a pokračuje tu proti ľuďom. Prejavuje sa ako zvodca, pokušiteľ, a nachádza v nás veľkého spojenca, ak sa mu nepostavíme na odpor. Každou neposlušnosťou voči Bohu nahráme diablovi, pretože ako hovorí – „nik nemôže slúžiť dvom pánom“ (Mt 6, 24).
      Ak však sme s Bohom, ak sme naplnení Bohom, sme mocní. Tak čítame aj v Prvom liste sv. Jána: „Ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete“ (1 Jn 4, 4).
      V knihe Ako čeliť pokušeniu je svedectvo istého človeka, ktorý pocítil krízu vo svojom duchovnom živote. Odišiel do ústrania, modlil sa a postil. Po troch dňoch sa cítil šťastný, cítil, že Boh je s ním. Práve keď sa cítil najšťastnejší, uvidel pred sebou stojaceho muža. Bola to najkrajšia bytosť, akú kedy videl. Už sa jej chcel aj klaňať. V tej chvíli sa mu pekný muž prihovoril: „Ak sa mi budeš klaňať, dám ti dar uzdravovania. Budeš uzdravovať, bude ťa poznať celý svet, ľudia sa ti budú klaňať.“
      Tento muž ďalej spomína, že toto pokušenie bolo také silné, že sa mu už chcel klaňať. Vtom mu prišlo na um slovo Ježiš. Len s námahou ho vyslovil a vtom ten pekný človek zmizol. Bol to zlý duch, pokušiteľ.
      Tu si znovu môžeme pripomenúť slová sv. Jána: „Ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete“ (1 Jn 4, 4). Teda čím viac budeme naplnení Božím Svätým Duchom, tým viac budeme môcť odolávať pôsobeniu zlého ducha.
      Ak dnes vidíme vo svete toľko zla, ak dnes diabol nachádza na zemi toľko spojencov, ktorí sa úplne odovzdali jeho spolupráci v boji proti Bohu, to preto, že prestali žiť s Bohom, že nie sú naplnení Bohom.
      To všetko, čo dnes počúvame – či už ten 11. september 2001 v Amerike, alebo povedzme nedávny prípad z Moskvy koncom októbra (2002) – to je diablova práca, alebo práca tých, ktorí sa spojili s diablom.
      Nezabúdajme, že pokušenie zo strany diabla má svoju silu. Sv. Pavol v Liste Efezanom to hovorí jasne: „Nás nečaká zápas s krvou a i a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach“ (Ef 6, 12). Lenže má nad nami takú moc, akú mu dovolíme. Ježiš zlomil diablovu moc, ako to píše sv. Jána: „Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky“ (1 Jn 3, 8).
      Teda aj keď jeho moc je veľká, môžeme nad ním zvíťaziť, ak nepodľahneme jeho zvodom, sľubom. Ako veriaci ľudia máme na to prostriedky: pôst, modlitbu. Tak nás naučil aj sám Ježiš, keď v závere Otčenáša vyslovujeme prosbu: „Zbav nás Zlého“ (Mt 6, 13).

      Inšpirácie: Lk 8, 26-39
      Kartotéka: Diabol / Lk 8
20.06.2003 | Čítanosť(3692)
Téma: Diabol / Mt 17, 14-20
20.04.2004 | Čítanosť(2560)
Téma: Diabol / Zlo
25.06.2003 | Čítanosť(1248)
Téma: Diabol
12.06.2003 | Čítanosť(3692)
Lk 8, 16-21
12.06.2003 | Čítanosť(3626)
Lk 8, 26-39
12.06.2003 | Čítanosť(3199)
Lk 8, 40-56


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet