13.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Človek je ten, čo v sebe nosí väčšiu bytosť, ako je on sám.”

~ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY ~

28.07.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť4000 reakcie0
(Share 625 0)


Téma: Trpezlivosť / Mt 11, 25-30

Pohrebná homília

Pohrebná homília Jozefa Spišáka.

Jeseň života. Každý z nás sa už stretol s týmto výrazom. O čo ide? Ide o poslednú etapu života, ktorou je staroba. Zoberme si jeseň v prírode. Čo sa robí s prírodou v jeseni? Stromy priniesli svoje plody, ovocie a teraz prichádza rad aj na nich. Zhadzujú svoje lístie, prechádzajú z aktivity do pasivity. Ľudovo povedané "stromy idú spať", aby sa mohli na jar znova prebudiť do nového života. Skúsme si tento proces premietnuť aj na nás: Zaspíme, aby sme prešli do nového života, aby sme mohli opäť žiť. Kde? Vo večnosti.

Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry! Ježiš nám v evanjeliu hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení a ja vás posilním“ (Mt 11, 28).
Pán Ježiš nám ponúka možnosť, aby sme išli všetci za ním, lebo jedine v ňom je posila. Pozýva nás všetkých bez rozdielu náboženstva, veku, stavu, či postavenia. Po namáhavej práci, keď sme unavení, máme prísť k Ježišovi. To pozvanie pre nás všetkých stále platí, lebo Ježiš je cesta a všetci budeme ním posilnení a naplnení už tu na zemi, a potom i vo večnosti. Preto zoberme na seba jeho jarmo, svoj každodenný kríž tak, ako nám káže Ježiš, lebo nás uisťuje: „Moje jarmo je totiž príjemné a moje bremeno ľahké.“ Večnosť je nebo, teda dokonalý život s Najsvätejšou Trojicou, spoločenstvo života a lásky s ňou, s Pannou Máriou, s anjelmi a so všetkými blaženými. Je stavom vrcholnej blaženosti. Všetci máme putovať k blaženosti a tým putovaním pre náš život je Kristus. Kresťanský zmysel smrti sa stáva zjavným vo svetle veľkonočného tajomstva Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, v ktorom spočíva naša jediná nádej. Kresťan, ktorý umiera v Kristovi Ježišovi, sa vzdiali z tela a býva u Pána. Každý jeden život má svoju púť, životnú púť, ktorá raz musí dôjsť do svojho posledného štádia - do svojho cieľa. A pre nás kresťanov tým cieľom je Ježiš, u ktorého "nájdeme odpočinok pre svoju dušu", keď sme utrápení, unavení vekom, či ťažkosťami života. My máme nádej, že náš život nekončí, ale po príchode do Božieho kráľovstva stávame sa blaženými a blažení tam budú kraľovať spolu s Kristom, "budú kraľovať na veky vekov."
Cítite vo svojom vnútri, odkiaľ je táto nádej? Odkiaľ pre nás kresťanov pramení istota večného života? Odkiaľ pramení radosť a pokoj aj napriek smútku? Odpoveď je vrcholne pravdivá a významná. Istotu máme z viery! Ale vieru nenadobúdame hneď, ale postupným zrením a smelo môžeme povedať, že po celý svoj život. K tomu je potrebná však ešte jedná dôležitá čnosť, ktorou je trpezlivosť. Keď sme už priniesli svoje plody a ovocie vo svojom živote, čo v našom prípade sú naše skutky, prichádza posledná etapa nášho života - staroba. Ona prináša veľa nových stavov a situácií. Jedným z nich je prechod z aktivity do pasivity. Človek, ktorý v živote veľa dokázal, bol oporou pre iných, zrazu pociťuje, že stráca silu a dych. Niekedy sa to stáva aj osobnou tragédiou, že niekto sa začne pokladať za bremeno, ktoré je druhým na obtiaž. Je to psychicky veľmi ťažko znesiteľný proces prijať sa, byť trpezlivým tak pre samotného starého človeka, ktorý si je vedomý straty svojej životnej sily, tak aj pre tých, ktorí musia prijať bremeno svojich blížnych, či už sú to deti, alebo niekto iný. Musia oplývať veľkou trpezlivosťou.
Trpezlivosť sa nadobúda každodenným trénovaním. Pokúsme sa v tejto čnosti cvičiť aj my. Je to niekedy veľmi ťažké, ale raz aj nám skutky trpezlivosti môžu byť ovocím pre večnosť. Veď sú nám iste známe slová: "Trpezlivosť ruže prináša". Múdri veriaci už od svojej mladosti prosia Boha, aby im dal sily prijať bremeno staroby a aby ich deti dokázali znášať s láskou a trpezlivosťou. Som veľmi povzbudený a povzbudzujem aj vás, keď prinášam starým ľuďom Eucharistiu, ako dokážu čakať s pokojom, trpezlivosťou, na príchod Pána Ježiša do svojich sŕdc, aby im pomohol na ceste do večnosti. Keď sa ich opýtam, čo robia, čo robíte, odpovedajú: modlím sa. Je to naozaj povzbudeniahodné pre nás, veď niekedy nedokážeme byť trpezlivými práve v tých okamihoch života, ktoré sú pre nás vrcholne dôležité, ak ide o našu spásu. S. Kierkegaard napísal: „Každá chvíľka netrpezlivosti, keď sa chceme obzrieť, aby sme uvideli, či sme aspoň trochu bližšie k cieľu, sa vždy stáva príčinou zdržania a rozptýlenia.“
Istý roľník si svedomito obrobil svoje pole, dobre ho pooral a starostlivo obsial. Po niekoľkých týždňoch s údivom zistil, že obilie vyrastá veľmi pomaly. Pochytila ho náramná zlosť, lebo u suseda sa už zelenalo mladé obilie. Zo dňa na deň bol netrpezlivejší. Nakoniec prišiel na bláznivú myšlienku. Rozbehol sa na pole a rozhodol sa jemne podvihovať do výšky byľky obilia. Napracoval sa nesmierne, ale keď skončil, bol si istý úspechom svojej práce. Po ceste domov stretol suseda a rozprával mu, ako pomohol svojmu obiliu rásť do výšky. S veľkou zvedavosťou sa obaja vrátili na pole a už zďaleka videli, ako všetko obilie zvädlo.
Tento človek nebol trpezlivý, lebo trpezlivosť je kľúčom k radosti. Preto majme na pamäti nebeské poklady a bohatstvo, ktoré sme si pripravili svojimi skutkami. Je potrebné byť trpezlivým, prekonávať všetky krivdy a privádzať k spamätaniu toho, kto krivdí.
Aj naša zosnulá sestra svojím životom sa snažila vyznávať Krista ako vzkriesenie a život. Bola trpezlivou v očakávaní na Pána a jej život bol prežívaný s Kristom a my všetci spolu s vami, drahá smútiaca rodina, poďakujme jej za všetko a vyprosujme pre ňu, aby večnosť prežívala s Kristom.
Amen.

27.03.2004 | Čítanosť(1525)
Téma: Pokoj / Trpezlivosť
01.03.2006 | Čítanosť(1342)
Téma: Láska / Trpezlivosť
12.06.2003 | Čítanosť(3997)
Mt 11, 20-27
12.06.2003 | Čítanosť(3435)
Mt 11, 27-30
12.06.2003 | Čítanosť(3410)
Mt 11, 2-19


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet