3.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    To, čo postihuje človeka samého, nikdy nie je tak strašné, ako to, čo postihuje iných a čoho bezmocne a proti svojej vôli musíme byť svedkami. Boh nech je milostivý tomu, kto niekoho má rád.

~Gunnarson ~

28.07.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1031 reakcie0
(Share 231 0)


Téma: Večný život / Jn 11, 21-27

Pohrebná homília

Pohrebná homília Karola Karaša.

Prečo je teda smrť, keď všetko volá po živote? Prečo máme umrieť, keď máme žiť? Prečo musí zomrieť hlava rodiny? A keď je už smrť potrebná, nutná, prečo je tak krutá? Vieme, že smrť to nie je prirodzený odchod zo života. Veľmi kruto zasahuje do rodín a pýtame sa: Prečo? A táto otázka zaznieva v každom z nás.
Nachádzame odpoveď v Jánovom evanjeliu. „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie“ (Jn 11, 25).
Ježiš nám dáva nádej. On, ktorý je Pánom života, udeľuje človeku taký život, ktorému ani smrť nemôže uškodiť. Keď zalistujeme vo Svätom písme, zistíme, že sme neboli stvorení pre smrť. Boli sme stvorení na Boží obraz a Boh je život, nie smrť. V celom Starom zákone zaznieva: Nechcem smrť, chcem život.
Ale po hriechu, keď sa človek odtrhol od zdroja života, prerušil tieto najdôležitejšie putá na život. Boh mu povedal: v pote tváre budeš dorábať na chlieb a vrátiš sa do zeme, z ktorej si bol vzatý. Zomrieš, ale nájdeš život, lebo ja som vzkriesenie a život. A tak každému, kto počúva toto evanjelium, je položená otázka ako Marte: Veríš tomu? Nemáme len veriť, že Ježiš je divotvorca, ktorý dokáže vzkriesiť mŕtvych, nemáme veriť, že ku vzkrieseniu dôjde v posledný deň.
Máme sa pripojiť k vyznaniu Marty: Áno, Pane, verím, že ty si Mesiáš, Syn Boží, ktorý prišiel na tento svet. Ty si život. Ty si naše vzkriesenie. Kto verí vo mňa i keby zomrel, bude žiť. A každý, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.

Drahí smútiaci, manželka, deti, matka zosnulého, susedia, ostatní bratia a sestry! Náš nebohý brat už opustil tento svet. Čo by nám v túto chvíľu povedal, keby mohol hovoriť? Keby sa teraz prebral k životu, čo by nám povedal? Čo by povedal svojmu synovi, dcére a manželke? Čo by nám všetkým povedal? On už vidí Boha z tváre do tváre.
Smrť veriaceho a neveriaceho je veľký rozdiel. Kto umiera bez Krista, umiera naveky. Umiera druhou smrťou. A čím je smrť pre nás? Pre nás veriacich je smrť spánkom. Tvoj otec, náš spolubrat, mal vieru v Boha, vychovával dvoje deti, vštepoval im vieru v Boha, dával nám všetkým dobrý príklad, láskavo nás prijal, a tak povieme, náš brat nezomrel, on spí. Lebo aj o nás raz povedia: umrel, ale my budeme spať. A Kristus je už na ceste, aby nám i tomuto otcovi podal ruku, aby nás pozdvihol a dal nám večný život, v ktorom už smrť nevládne. To je pre veriaceho smrť. Je to prechod, ako Ježíš hovoril apoštolom: opúšťam svet, idem k Otcovi.
Veľmi pekne to vystihla sv. Terézia: „Pre mňa nepríde smrť, pre mňa príde Ježiš.“

Drahá smútiaca rodina, bratia s sestry! Vo Svätom písme sa dočítame o patriarchoch a udivuje nás, že sa dožili takého dlhého veku. Adam 930 rokov, Matuzalem 969 rokov, ďalší 930 rokov. Pri každom sa objavuje krátka veta: A zomrel.
V tejto vete sme všetci rovnakí. Táto veta sa objaví aj pri našom mene v matrike. Vtedy sme si všetci rovní: vekom, titulom. Vtedy sa všetko zrovná. Zomrel. Smrť je tak istá ako zajtrajší deň. My si môžeme povedať, že sa mi podarí to alebo ono, ale málokto povie: možno umriem. Umriem ja i ty. Všetci umrieme. Pred smrťou nás neobráni nič. Ani krása, ani mladosť, ani peniaze či dobrý lekár. Nič!
Buďte pripravení a bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. Pán príde ako zlodej. A nájde nás pripravených, keď príde?

Náš brat usnul v Pánovi. Opustil všetko. Lúčime sa sním, ale nie navždy. Raz sa stretneme v nebeskej otčine. Bude nám chýbať jeho úsmev, skúsenosti, blízkosť, jeho práca. Nezabudnime na nášho brata, otca, suseda, spolurodáka a modlime sa za neho, za spásu jeho duše, aby mohol čím skôr uzrieť Pánovu tvár, kde už niet bolesti, smútku, ale len sama radosť s Kristom.
A my máme nádej, že raz sa stretneme s naším zosnulým bratom v nebeskom Kráľovstve.
Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večne nech mu svieti.
Amen.

25.06.2003 | Čítanosť(761)
Téma: Večný život
25.06.2003 | Čítanosť(629)
Téma: Večný život
12.06.2003 | Čítanosť(2408)
Jn 11, 45-57
12.06.2003 | Čítanosť(2199)
Jn 11, 1-44


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet