5.február 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Milovať znamená priať blížnemu to, čo považujeme za dobré z lásky k nemu, nie k sebe.”

~ARISTOTELES ~

28.07.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1246 reakcie0
(Share 547 0)


Téma: Bedlite / Lk 12, 35-40

Pohrebná homília

Pohrebná homília Mariána Šimka.

Drahá smútiaca rodina, príbuzní a priatelia zosnulého, bratia a sestry! Prežívame vianočné obdobie. Slávime narodenie Pána. Celý advent bol znamením našej prípravy a bdenia. A napokon sme sa dočkali Pánovho príchodu.

Ľudský život je tiež "adventom." Očakávaním Pána. Náš zosnulý brat Jozef sa bedlivo celý život pripravoval na túto chvíľu stretnutia. Aj nás Ježiš vyzýva: „… buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte“ (Lk 12, 35).

V Ježišových časoch bolo povinnosťou služobníctva čakať na pána domu a na jeho prvé zaklopanie mu otvoriť dvere, prísť mu v ústrety so svetlom. Svetlo je symbolom bdelosti, pohotovosti a pripravenosti na činnosť.
Ježiš hovorí o odmene za bdelosť, ktorá spočíva v priateľskom vzťahu pána k svojim sluhom. Dokonca mohli sme počuť, že ich v1astný pán obsluhuje. Počuli sme však aj prísľub blaženosti: tou budú obdarovaní tí, ktorí vydržia bdieť až do rána.
Starokresťanskí otcovia rozumejú pod príchodom Pána aj chvíľu našej služby, na ktorej bude záležať celá naša večnosť. Pánom prichádzajúcim v neurčitú dobu je sám Kristus, služobníkmi sú Ježišovi učeníci. Ak prenesieme tento obraz pána a služobníctva na náš vzťah k Bohu, na náš život, vyjde nám, že aj Ježiš bude s nami takto konať, no nie ako so sluhami, ale ako s priateľmi: sám nás obslúži večnou blaženosťou. Doba príchodu Pána, stretnutia s ním, je neistá, je preto povinnosťou veriaceho človeka, aby bol na túto chvíľu neustále pripravený.
Na základe príkladu verných služobníkov a z odmeny, ktorej sa im dostalo, vyp1ýva záver pre každého kresťana: Plň verne Božiu vôľu, konaj starostlivo a svedomito svoje povinnosti, buď pripravený na príchod svojho Pána, aby si dosiahol radostnú a večnú blaženosť v nebeskej vlasti.

Ježišova výzva k bdelosti je adresovaná nám všetkým. Táto výzva poukazuje na to, že aj náš ľudský život tu na zemi je ohraničený. Skôr či neskôr príde chvíľa ukončenia života. Tam, kde niečo končí, začína vždy niečo nové. Tak je to aj v prípade človeka: smrťou sa len začína nová etapa, etapa večnosti.
V tieto dni slávime narodenie Pána Ježiša. Ako sa Kristus narodil pre tento svet, aby nás spasil, tak sa aj náš zosnulý svojou smrťou narodil pre večný život. Smrťou sa rodíme pre život večný, pre večnú blaženosť v Ježišovej prítomnosti. Čo máme teda robiť, aby keď príde Pán, našiel nás pripravených na stretnutie s ním? Jedinou odpoveďou sú slová samotného Krista: Bdejte! Žime teda život naplno, spolu s Kristom, konajme tak, akoby to čo robíme, bolo posledné v našom živote. Nasledujme Krista podľa Evanjelia a potom sa nám nemôže stať, aby sme na konci svojho života konštatova1i: Život mi prešiel pomedzi prsty ako zrnká piesku, zrnká padajúce do neznáma.
Nemožno nespomenúť nášho zosnulého brata Jozefa. On žil svoj život s Kristom, teda naplno. Jeho život bol naozaj dôkladne pripraveným adventom, vrcholiacim narodením sa pre večnosť.

Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry, dramatik a prozaik Samuel Beckett napísal divadelnú hru pod názvom Čakanie na Godota. Hlavní hrdinovia - dvaja tuláci sedia na javisku, nič nerobia, len vyčkávajú. Divákov to znervózňuje, pretože sú zvyknutí, že na javisku sa musí stále niečo diať. Obidvaja muži neustále vyčkávajú, vraj má prísť nejaký Godot. Kto je to, to ani oni sami nevedia. A divák pozoruje, že Godot nepríde.
Nie je to aj naša situácia? Nie je náš život iba nečinným vyčkávaním? V Beckettovej hre čakanie predstavuje prázdnotu, beznádej, niečo, čo je bez zmyslu. V Lukášovom podobenstve pre čakajúcich je pripravené veľké naplnenie. Čakanie prinesie bohaté ovocie - spoločenstvo s Pánom. Naše čakanie túži po večnosti. Naše stretnutie s Kristom v betlehemských jasliach nie je jediné, je tu ešte jedno stretnutie, a to vo večnosti.
Celý ľudský život je čakaním, no nie vysedávaním ako vo vyššie spomenutej divadelnej hre. Je čakaním, ktoré má svoj zmysel a svoj cieľ.

Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry. Celá Cirkev sa v toto vianočné obdobie raduje z Pánovho narodenia, z jeho príchodu na túto Zem. Zaiste, i my raz budeme sa tešiť s naším zosnu1ým vo večnosti nielen z príchodu, ale z neustálej prítomnosti nášho Pána. Toto stretnutie naplnené radosťou bude odmenou za naše trpezlivé bdenie.
Amen.

25.06.2003 | Čítanosť(1695)
Téma: Bdelosť / Múdrosť
12.06.2003 | Čítanosť(3225)
Lk 12, 49-59
12.06.2003 | Čítanosť(3021)
Lk 12, 32-48
12.06.2003 | Čítanosť(2970)
Lk 12, 1-12


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet