27.júl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Tajomstvá ruženca sú ako okná, ktorými môžeme nahliadať do Božieho sveta.”

~JÁN PAVOL II. ~

10.07.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť2832 reakcie0
(Share 512 0)


Téma: Mt 13, 3-9 / Mk 4, 3-9 / Lk 8, 5-8

Myšlienky... 78/2004

       Keď Ježiš Kristus posielal svojich apoštolov do celého sveta, povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16, 15). Týmito slovami nariadil s najvyššou autoritou odovzdanie svojho posolstva všetkým ľudom - a to živým slovom. Každý učeník je teda povinný byť svedkom (Sk 1, 8), avšak zvláštnu zodpovednosť majú svedkovia, „ktorých Boh vopred určil“ (Sk 10, 41), totiž apoštoli a ich pomocníci a nástupcovia v úrade predstaveného cirkevných obcí. Tí majú zvláštne výslovné poslanie a zvláštne zasľúbenie Svätého Ducha (Mt 28, 19; Mk 1, 17 a i.).
       Nuž a ako bolo prísne uložené apoštolom Božie slovo hlásať, tak prísne bolo uložené poslucháčom Božie slovo počúvať. Na adresu tých, ktorí neprijmú zvestovateľov Božieho slova Spasiteľ vyslovil tieto slová: „Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu“ (Lk 10, 12). Prečo? Dôvod je v ďalších slovách: „Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal“ Lk 10, 16).
       V podobenstve o rozsievačovi Ježiš vecne, triezvo a realisticky predstavil osudy Božieho slova v ľudských srdciach. V obrazoch, ktoré vykreslil, sa môže spoznať každý človek a dodnes nestratili svoj význam. Ježiš posiela svojich apoštolov a ich nástupcov - biskupov a kňazov - do celého sveta, aby hojne rozsievali semeno Božieho slova do ľudských sŕdc. Avšak ľudské srdcia sú ako tá zem - tvrdé a suché. A tak len máloktoré sa ujíma, máloktoré padne do dobre zeme.
       Prečo sú ľudia takí nepochopiteľne ľahostajní voči Božiemu slovu? Prečo naň tak rýchle zabudnú? Prečo dovolia, aby ho starosti prehlušili, alebo ho Boží nepriateľ v ľudskej mysli zlikvidoval prv, než by zapustilo korene? Príčinou tu nie je Božie slovo, ale ľudské srdcia, ktoré ho neprijímajú. Božie slovo nie je však zabudnuté, nevyjde nazmar. To, čo padne do dobrých sŕdc, prinesie „stonásobnú úrodu“ (Lk 8, 8) a to nahradí všetko stratené.
       Kdesi sa stalo, že vnúčatá sa posmievali z babičky, že prečo chodí do kostola, keď si z Božieho slova nič nezapamätá. Babička dala vnukovi do rúk sito a povedala: „Napusť do neho vodu!“ „Ale babička, veď voda sa v site neudrží.“ „Len to urob!“ Keď vnuk doniesol sito, povedala: „Pozri sa! Voda síce vytiekla, ale sito ostalo mokré. Tak vidíš, že do chrámu nechodím nadarmo.“
       Aj my sa často sťažujeme, že máme pamäť ako sito. Ide o to, aby si každý zapamätal to, čo osloví dnes priamo jeho. Božie slovo máme všetci na dosah ruky. Ak po ňom nesiahneme, často nesiahame, nečudujme sa neplodnosti svojho života. Sväté písmo - táto kniha kníh - má mať svoje stále miesto na našom stole ako každodenný chlieb.
       Ježiš Kristus pri jednej príležitosti povedal svojim učeníkom tieto slová: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli“ (Lk 10, 24). Áno, tisíce bohabojných ľudí žilo, ktorí túžobne očakávali Mesiáša a radi by boli počuli jeho učenie, ale sa nedožili tejto milosti. Nám je daná táto milosť, ale ako je málo tých, ktorí s ochotou počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.
       Ako veriaci kresťania radi a ochotne počúvajme Božie slovo. Začnime hneď teraz tvrdú cestu, skalnatú pôdu, pichľavé tŕnie meniť na úrodnú pôdu. Cesta sa dá rozorať, skypriť, skaly rozdrviť a tŕnie spáliť. Keď to dokážeme, prerobíme svoju dušu na úrodnú zem, na ktorej Božie slovo vyklíči do skutkov lásky k Bohu a blížnemu. Veď to nie je ľudské slovo, ale Božie, ktoré v nás pôsobí (l Sol 2, 13). Len tak budeme patriť k tej Kristovej rodine, o ktorej Ježiš povedal: „Mojou Matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho“ (Lk 8, 21). Veď rozsievač seje zrno aby padlo do dobrej zeme a prinieslo úrodu. Podobne aj rozsievač Božieho slova ho hlása pre nás, aby padlo do dobrých sŕdc a prinášalo náležitú úrodu dobrého života a skutkov. Tak o tom povedal sám Ježiš: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho“ (Lk 11, 28).

      Inšpirácie: Mt 13, 1-23 / Mk 4, 1-23 / Lk 8, 4-15
      Kartotéka: Mt 13 / Mk 4 / Lk 8
14.06.2010 | Čítanosť(3287)
Téma: Mt 13, 36
12.06.2003 | Čítanosť(4171)
Mt 13, 1-23
12.06.2003 | Čítanosť(3529)
Mt 13, 44-52
12.06.2003 | Čítanosť(3253)
Mt 13, 24-30


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet