26.máj 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Aby kazateľ dosiahol tú Božiu pomoc, ktorá vie vykonať všetko, musí si navyknúť Boha o to vrúcne prosiť, najmä v hodine najsvätejšej obety. Ešte skôr než vyjde na kazateľnicu a začne kázať, nech sa z hĺbky svojho srdca modlí za seba a za svojich poslucháčov, aby Svätý Duch, bez ktorého by každá reč kazateľa bola neúspešná, hovoril k poslucháčom...

~P. Segneri ~

19.06.2004 - Miron
čítanosť1631 reakcie0
(Share 336 0)


Téma: Mt 6, 22-33

Myšlienky... 68/2004

AI      Človek sa neraz stretáva s chvíľami, kedy musí urobiť závažné rozhodnutie. Či už ide o voľbu školy, zamestnania či manželského partnera. Uvedomuje si, že tieto rozhodnutia natrvalo ovplyvnia jeho budúcnosť, preto volí s najväčšou vážnosťou.
KE      Dnešné Ježišove slová, ktoré sme pred chvíľkou počuli, nás stavajú pred rovnako vážne rozhodnutie, ktoré môže ovplyvniť nielen náš pozemský život, ale hlavne večnosť.
DI      V podstate môžeme ľudstvo rozdeliť na dve skupiny. Na ľudí, ktorí žijú bez Boha a na ľudí, ktorí sa chcú podobať svojmu Stvoriteľovi. Toto rozdelenie určuje najvyššia hodnota, ktorú uznávajú.
      Človek, ktorý nepozná Boha, alebo k svojej viere pristupuje ľahostajným spôsobom, poznáva ako najvyššiu hodnotu seba samého, svoj život. Snaží sa ho chrániť, zaistiť. V rôznych veciach hľadá záruku svojho života. Všetko sa snaží ovládať tak, aby to slúžilo jeho životu, Ľudí i veci chápe ako nástroj, ktorý mu má pomôcť čo najlepšie si zariadiť svoj život. Takýto postoj sa potom prejavuje navonok v rôznych formách: smilstvom, chamtivosťou, klamstvom a podobne. Sv. Pavol charakterizuje podstatu tohto postoja ako modloslužbu.
      Človek, ktorý miluje Boha, poznáva v ňom vyššiu hodnotu, než je vlastný život. Uvedomuje si, že je Bohom stvorený a udržiavaný z jeho lásky. Preto chce to, čo chce Boh. Priateľstvo s Bohom je to najdôležitejšie, o čo usiluje.
PAR      Zaiste cítime, ktorý z týchto postojov je správnejší a lepší. Ale je možné, že v mnohých z nás zúri boj medzi srdcom a „zdravým rozumom“. Srdce sa prikláňa na stranu priateľstva s Bohom a „zdravý rozum“ nás presviedča hľadať najvyššiu hodnotu vo veciach tohto sveta. Takto sa však nedá žiť. Je potrebné vážne rozhodnutie, ktoré predpokladá Ježiš Kristus, keď hovorí: „Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone“(Mt 6, 24).
      Naviazanosť na pozemské hodnoty sa podobá určitému otroctvu. Otrok je ten, kto nemá slobodu. Môže konať len to, čo mu jeho pán prikáže. Ľahko to badáme v živote, keď nás práca, záľuby alebo radovánky dokážu vzdialiť od pestovania priateľstva s Bohom.
      Boh všetko stvoril pre nás. Dal nám bohatstvá tejto zeme. Daroval nám rozum, aby sme ich mohli čo najlepšie využívať. Môžeme a máme tieto dary užívať, aby sme si zabezpečili svoj pozemský život do takej miery, koľko potrebujeme a pokiaľ to neohrozuje naše priateľstvo s Bohom. Rozhodnutie k takému životu je prejavom viery i dôvery v Božiu prozreteľnosť.
MY      Prijmite na povzbudenie skúsenosť jedného manželského páru. Žili na dedine a mali malé hospodárstvo, ktoré pozostávalo z kŕdľa sliepok a jednej ošípanej. Keď sa zoznámili s charizmatickým hnutím Fokoláre, začali intenzívnejšie budovať svoj vzťah k Bohu. Rôzne stretnutia v rámci tohto hnutia im prinášali veľké povzbudenie a učili ich úprimne žiť podľa evanjelia.
      Netrvalo dlho, kým si uvedomili, že práve toto ich malé hospodárstvo im niekedy zabraňuje zúčastniť sa na podobných stretnutiach. Preto urobili rázne rozhodnutie. Sliepky išli do mrazničky spolu s ošípanou. Cítili radosť, pretože teraz už neboli viazaní starosťou o hospodárstvo a mohli sa nerušene zúčastňovať všetkých stretnutí.
      No hneď po prvom stretnutí ich čakalo prekvapenie. Keď sa vrátili domov, na dvore ich čakal malý kŕdeľ sliepok. Susedka, ktorá sa tiež usilovala žiť v duchu spirituality tohto hnutia, si myslela, že im sliepky podochli, preto sa s nimi podelila o svoje. Manželský pár pochopil, že Boh od nich nechce takéto totálne zrieknutie. Pochopili, že majú vlastniť len toľko, čo skutočne potrebujú a čo ich neodvádza od pestovania priateľstva s Bohom.
ADE      Vysporiadanie sa s dilemou mať alebo byť je vážnym rozhodnutím. Ak sa rozhodneme pre Boha, výrazne tým ovplyvníme nielen svoj budúci pozemský život, ale hlavne svoju večnosť. Amen.

      Kartotéka: Mt 6
12.06.2003 | Čítanosť(6257)
Mt 6, 25-34
12.06.2003 | Čítanosť(4164)
Mt 6, 16-24
12.06.2003 | Čítanosť(4051)
Mt 6, 9-15


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet