29.máj 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Boh chce radšej teplým vánkom prebudiť srdce, než ho zničiť búrkou a zemetrasením.

~A. Deissler~

19.06.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1322 reakcie0
(Share 345 0)


Téma: Mt 13, 47-50

Myšlienky... 67/2004

       O povolaní prvých dvoch apoštolov Šimona a jeho brata Ondreja nám hovorí Sväté písmo, že ich Ježiš videl na brehu Galilejského mora „ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi“ (Mt 4, 18). Vtedy im povedal: „ Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí“ (Mt 4, 19). Oni počuli jeho volanie, nechali svoje siete a išli za ním. Podobne pozval aj ďalších dvoch bratov - Jakub a Jána (Mt 4, 21).
       Apoštoli boli zväčšia rybári. Lov rýb bol ich denným zamestnaním. Na vlastné oči videli, ako sa do siete zachytávajú rôzne druhy rýb. K tejto rybárskej sieti hodenej do mora prirovnal Ježiš nebeské kráľovstvo. Apoštoli túto prácu dobre poznali. Veď neraz aj oni tak robia, keď „vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von“ (Mt 13, 48).
       „Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami“ (Mt 13, 49-5O).
       Ježiš Kristus toto podobenstvo hovorí apoštolom a zaoberá sa v ňom hlavne úlohou apoštolov a ich nástupcov. Apoštolské poslanie porovnáva s prácou rybára. Rybárstvo symbolizuje prácu vynaloženú na spásu ľudí. Ako sa do siete dostávajú ryby zlé i dobré, tak aj apoštoli a ich nástupcovia zahrňujú Kristovým učením všetkých ľudí. Takto sa aj do siete nebeského kráľovstva dostávajú ľudia dobrí i nehodní. Konečná podoba Božieho kráľovstva bude vytriedením dobrých, ktorí sa dali zachrániť Božou milosťou. K tomu však dôjde až na konci vekov (porov. Mt 19, 28).
       Údel spravodlivých sa tu nespomína. Je tu však jasný z podobenstva. Údel zlých je ten istý ako údel kúkoľa medzi pšenicou (Mt 13, 24-30). Čím je tam čas žatvy, tým je v tomto podobenstve triedenie rýb. „Hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami (Mt 13, 5O). Večné zavrhnutie je tu jasným Kristovým učením. Je preto naivným a osudným sebaklamom pokúšať sa o podvodné zamlčanie existencie pekla. Ježiš aj tu pripomína, aké dôležité je tu rozhodnutie pre Boha, alebo proti nemu.
       Čo je to vlastne peklo? Čo o ňom vieme? Je to vlastne odlúčenie od Boha (porov. KKC, lO57). „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!“ (Mt 25, 41).
       Podobenstvo nás tiež učí, že máme prijímať všetkých, ktorí sa hlásia ku Kristovi. Naším poslaním nie je súdiť, ale svedčiť. Až konečné posúdenie bude riešením otázky, kto do nebeského kráľovstva patrí a kto nie (porov. KKC, 1060).
       Nie je teda ani našim poslaním, aby sme posudzovali ľudí, ktorí prichádzajú do Kristovej Cirkvi. Nemáme právo odsudzovať ani toho najväčšieho hriešnika. Ak Ježiš prirovnáva Božie kráľovstvo k rybárskej sieti, potom Kristova Cirkev je z jeho vôle v podstate misijnou spoločnosťou. Preto každý duchovne vyspelý kresťan má byť Kristovým rybárom alebo aspoň pomocníkom úradných rybárov Cirkvi. Ako? Dobrým príkladom! A k dobrému príkladu pripojiť aj modlitbu, aby Kristova krv, ktorá bola vyliata za všetkých, priniesla svoje hojné ovocie, aby bolo čím menej tých, ktorí budú hodení „do ohnivej pece“ (Mt 13, 50).
       Nuž a čo sa týka nás, nedôverujme si príliš. Dnes stojíme pevne, zajtra môžeme padnúť. Dávid bol človek svätého života a padol. Nech sa preto z našich úst vznáša modlitba za stálosť v dobrom a za vernosť v Božej službe. Len tak máme istotu a záruku, že zo siete, ktorá sa každým dňom približuje k brehu večnosti, nás Boží anjeli vyberú medzi dobrých.

      Inšpirácie: Mt 13, 44-52
      Kartotéka: Mt 13
14.06.2010 | Čítanosť(3148)
Téma: Mt 13, 36
12.06.2003 | Čítanosť(4058)
Mt 13, 1-23
12.06.2003 | Čítanosť(3478)
Mt 13, 44-52
12.06.2003 | Čítanosť(3190)
Mt 13, 24-30


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet