26.máj 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Pochopme, že ten, na ktorého sme len teraz hľadeli v jeho božskej prirodzenosti, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, uponížil sa a stal sa poslušným až na smrť.

~sv. Augustín~

19.06.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1212 reakcie0
(Share 264 0)


Téma: Kto vás prijíma, mňa prijíma – kto Máriu prijíma, mňa prijíma / Mt 10, 37-42

Homília

      Svätý Otec Ján Pavol II. vybral sa 27. 10. 1986 do Assisi, aby sa s predstaviteľmi rôznych vyznaní a cirkví sveta modlil za pokoj vo svete. Ráno pred stretnutím v Assisi najprv sa stretol pri svätej omši, ktorú slúžil pre rehoľné sestry, takzvané „klauzurované“. Sú to sestričky, ktoré vedú prísny život, nevychádzajú z kláštora a celý život venujú len modlitbe a odprosovaniu za hriechy sveta. Svätý Otec ich v homílii prosil o modlitbu, aby sa toto stretnutie nieslo v duchu spravodlivosti a pokoja. Prečo to urobil? Prečo sa neobrátil s prosbou o modlitbu napríklad na tých veriacich, ktorí si plnia svoje povinnosti, ale len toľko, koľko sa im nariadi. Svätý Otec pozná z vlastného života veľkosť modlitby a verí vo vyslyšanie modlitby tých, na ktorých sa vzťahujú slová dnešného evanjelia.
      „Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal“ (Mt 10,40).
      Pochopiť a žiť tieto slová Ježiša, nám chce pomôcť aj svätý Pavol apoštol v Liste Rimanom.
      Hovorí, že v každom človeku je dvojaký život. Žije naše telo, ale žije aj naša duša. Keď sme prišli na svet, naša duša bola obťažená dedičným hriechom. Je to smutné dedičstvo po našich prvých rodičoch. Pán Ježiš ale ustanovil sviatosť krstu, aby sme cez túto sviatosť našli otvorenú cestu k jeho láske. Potom cez každú ďalšiu sviatosť, ktorú prijímame, prijímame ďalšie milosti, ktoré nám zaslúžil svojím utrpením a smrťou Pán Ježiš. Tie milosti nedostávame ako darček, ktorý si možno skryť, uchovať len pre seba. Pán Ježiš nám ich dáva, aby prinášali ovocie. Pre nás z toho plynie povinnosť, aby sme sa podelili s inými s tým, čo sme dostali od Boha prostredníctvom Cirkvi. Každý kresťan, ktorý sa kdekoľvek na svete nachádza, prináša so sebou Ježišov život, pravdu, milosť a jeho dary. Ježišov žiak je od prirodzenosti rozdávateľom Božích darov a ako kresťan to má robiť nezištne a radostne. Ježiš si praje, aby sme sa mu celkom oddali. Dali mu svoj život, všetko, čo si tak kŕčovite držíme, skrývame. Praje si, aby sme sa vedeli rozdávať, aby sme boli darom jeden pre druhého. On nás učí prijímať všetko ako dar a rozdávať iným. Áno, naša plná dlaň bohatstva, otvorená a žičlivá smerom k bratom, má zvíťaziť nad lakomstvom. Áno, tak sa má splatiť časť daru, aby vtedy, keď sa premení časť tohoto sveta, bude pokračovať vo večnosti ako jediný dar: Boh sa odovzdáva svojim deťom, deti sa oddajú svojmu Otcovi a zároveň dajú sa sebe navzájom. Kresťan, nech žije kdekoľvek, má vnášať jeho pravdu a spravodlivosť. Kresťan je vyslancom Ježišovho evanjelia. Šíriteľ Ježišovej lásky musí niesť s Ježišom kríž, na ktorom vylial na Golgote svoju krv, lebo nás miloval. Tak musíme ísť napred cez storočia a ľudské pokolenia. Lebo: „Kto vás prijíma, mňa prijíma“ (Mt 10,40). To nie je vôbec ľahká úloha, ale inej cesty nemáme, ak sa chceme volať Ježišovými učeníkmi.
      Pred vyvezením do tábora v úzkej, tiesnivej cele väzenia v Lodži spolu s inými zatknutými bol i kňaz. Jeden z väzňov veľmi urážal Pána Boha. Všetci boli z jeho slov nešťastní. Náhle sa otvorili dvere cely a strážnik väzenia vhodil kňazovi do rúk bochník chleba. Priniesol ho pohnutý súcitom vo svojej duši. Kňaz začal rozlamovať a rozdávať chlieb väzňom. Zrazu boli ako hladní vlci. V rukách kňaza zostal len jeden kúsok voňavého chleba. Kňaz si uvedomil, že ten, čo sa rúhal Bohu, nedostal nič. Rozlomil tento svoj diel na dve časti a podišiel k tomu nešťastnému človekovi. Podal mu jednu časť. Muž zobral chvatom chlieb a zahryzol doň. Keď ho zjedol, po chvíli prichádza ku kňazovi a podá mu ruku so slovami: – Dal si mi dobrý príklad... Ďakujem, odpusť! – Odvtedy sa stali priateľmi. Už nikdy viac sa tento človek nerúhal.
      Kresťania musia byť účastníkmi nového života. Sú povinní rozdeľovať sa s darmi, ktoré dostávajú od Boha. Ináč nie sú kresťania činu. Pán Ježiš nás preto upozorňuje na takýto štýl života, v ktorom je jeho vôľa i učenie evanjelia. Boha musíme milovať viac ako otca, matku, muža, ako svojich blížnych. Ba čo viac, pre nich ho nesmieme opustiť, ale musíme ho milovať viac ako seba samých. To znamená, že skutočný kresťan je povinný byť druhým Kristom, alebo ináč vyjadrené, obliecť sa v Krista. Našou povinnosťou je prijať každého, kto prichádza v jeho mene. Každému, kto potrebuje pomoc, máme pomôcť. Len vtedy neničíme Božie dary, ktoré sme dostali. Zadarmo sme dostali a zadarmo dávajme. Náš život by mal byť službou v mene Pána Ježiša ľudom i svetu. Náš každodenný život nás urobí opravdivo šťastnými, a aj vo vnútri pocítime opravdivú radosť. Vtedy sa náš kríž stane opravdivo sladkým a ľahkým bremenom, ak ho nesieme s Ježišom a pre Ježiša.
      Túto skutočnosť v praxi života môžeme vidieť na novom blahoslavenom, ktorého Svätý Otec Ján Pavol II. dňa 14. 6., v posledný deň svojej tretej cesty do vlasti, vyhlásil za blahoslaveného. Je ním biskup Michal Kozala.
      V rokoch druhej svetovej vojny bol väzňom v Dachau. Každý deň hrdinsky znášal utrpenie, ktoré bolo často nad ľudské sily. Pomáhalo mu v tom jeho kresťanské cítenie, jeho živá viera a milosť Cirkvi ho urobila hodným mučeníctva. Bol jednoduchý chlapec. Neskoršie vstupuje do seminára. Na konci prvej svetovej vojny je vysvätený za kňaza. Mal predpoklady na ďalšie štúdiá, ale pre smrť otca chcel byť blízo matky. Bol horlivým kňazom. Miloval svojich farníkov. Predstavení ho poslali za profesora na strednú školu. Aj tam si rýchlo získal srdcia mladých ľudí. Po smrti svojej matky znova pôsobí ako farár. Ale len krátko, lebo pre jeho vlohy je menovaný za rektora seminára v Gniezde. Po desiatich rokoch ho pápež Pius XII. v roku 1939 menuje biskupom. 13. augusta prijíma svätenie na biskupa. Nik nevedel, že jeho účinkovanie biskupa bude tak krátke a ťažké. Nastáva druhá svetová vojna. Stúpenci gestapa sa postarali o odstránenie krížov zo škôl a o ich zneuctenie. Biskup Kozala podal protest. Zato bol uväznený. V januári 1940 spolu s 22 kňazmi a 22 bohoslovcami odhadzuje sneh, keď v záveji uviazne vlak. Mráz pod –20 stupňov. Biskup je od SS nielen vysmievaný, ale i telesne týraný. Všetko znáša pokojne. Z väzenia riadi svoju diecézu. 3. mája 1941 si nemeckí dôstojníci v Inovroclave tajne podali 8 kňazov na hru. Zbili ich a stýrali. Najviac biskupa. Väzni o ňom povedali: – Imponoval nám svojím hlbokým duchom. Hoci trpel, bol pre nás stále povzbudením. V Dachau 25. mája 1941 dostal biskup číslo 24 544. Z nedostatku potravín veľmi schudol. Ťažko sa udržal na nohách. Nejeden raz si na ňom vojaci vylievali svoju zlosť. Krv mu tiekla z nosa i z úst. Hoci sám potreboval pomoc, staral sa o svojich spoluväzňov, svojich kňazov, ktorých pripravoval na smrť. Kňazi–väzni sa mu chceli odvďačiť tým, že mu dávali časť svojich potravín. On ich nikdy neprijal. 26. januára 1942 mu jeho vlastný brat – kňaz naposledy zatlačil oči. Hoci jeho telo bolo spálené v krematóriu, jeho duch nezomrel. Hneď pri svojom zajatí a uväznení povedal svojmu priateľovi slová: – Obetujem svoj život za Cirkev, za národ, za slobodu! –
      Kresťan, nech je kdekoľvek, má sa v Ježišovom mene rozdeľovať nielen slovom, ale najmä činom, lebo len vtedy je skutočným apoštolom, či už vo svete svetskom, alebo cirkevnom. Slováci a Slovensko sa vždy vedeli rozdeliť. Toto nie sú slová pokrytectva. Sú pravdivé a hovoria pravdu. Slovensko zostane verné Ježišovi i Cirkvi. On vie, že naše srdcia sú otvorené jeho slovám. Máme takú dobrú učiteľku, ktorú si uctíme po celom Slovensku – Pannu Máriu. Mária Sedembolestná, nauč nás vziať svoj kríž a nasledovať tvojho Syna. Amen.

      Inšpirácie: Mt 10, 24-42
      Kartotéka: Mt 10
12.06.2003 | Čítanosť(4437)
Mt 10, 16-23
12.06.2003 | Čítanosť(3869)
Mt 10, 24-42
12.06.2003 | Čítanosť(3179)
Mt 10, 1-15


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet