21.október 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Keď milujete Boha, postarajte sa, aby aj vaši blížni, a najviac domáci a známi ho milovali. Preto ich poučte, presvedčte, napomínajte a proste, koľko len môžete.

~sv. Augustín~

12.06.2004 - Miron
čítanosť3084 reakcie0
(Share 481 0)


Téma: Povolanie prvých učeníkov / Mt 4, 18-23

Myšlienky... 63/2004

AI      V tejto príjemnej ročnej dobe Cirkev prežíva tak ako každý rok veľkú radosť. Kňazskými vysviackami vstupujú do služby Božiemu ľudu noví kňazi. Je to veľká radosť, pretože viaceré neobsadené farnosti dostanú svojich duchovných otcov.
Prijatie pozvania k duchovnej službe je veľkým tajomstvom, ktoré sa nedá rozumom vysvetliť. Je to odpoveď srdca na Božiu lásku.
KE      Dnešné evanjelium nám hovorí o povolaní prvých učeníkov.
DI      Jednoduché vykreslenie tohto okamihu môže azda privádzať myšlienku, že apoštoli pred tým nič nerobili, len netrpezlivo čakali, kým príde Kristus a povolá ich. No nie je to pravda. Kristovo pozvanie ich zastihlo pri práci. Hlavu mali zaiste plnú plánov do budúcnosti. Možno, že len chvíľu pred príchodom Krista si naplánovali, čo budú robiť večer. Možno mali dohodnuté nejaké stretnutie. A do všetkých týchto plánov vstúpil Kristov hlas, ktorý ich pozval k nasledovaniu. V tej chvíli sa vzdali všetkých svojich plánov, opustili všetko a išli za Kristom. Čo sa však v tej chvíli odohralo v ich srdci, o tom evanjelium nehovorí, ale s určitosťou môžeme povedať, že išlo o ťažký duchovný boj, v ktorom zvíťazil Kristus.
PAR      Tento pozývajúci Kristov hlas zaznieval po celé stáročia a zaznieva aj dnes. Pozýva skrze ľudí, prostredníctvom rodičov, priateľov, kňazov. Ale i pri modlitbe, bohoslužbe a čítaní Svätého písma. Pápež Pavol VI. hovoril o povolaní ku kňazstvu takto: „Svet je plný hlasov. Medzi nimi môže mladý človek, ktorý cíti povolanie, rozoznať a počuť hlas zvláštneho dôrazu, záhadný, ktorý si nemožno spliesť s iným. Hlas prísny a zároveň príjemný a mocný: hlas Krista.“
      Osemdesiat ročný jezuitský kňaz O. Henri Caffarele spomína takto na okamih svojho povolania: „Vo veku 20 rokov v jednom okamihu sa Ježiš stal pre mňa Niekým. Nie, nič nápadného. Ale vtedy, v tom okamihu som pochopil, že som milovaný, že milujem a že je to medzi nami na celý život. Všetko bolo rozhodnuté.“
      No stáva sa, že človek nie je pripravený prijať toto pozvanie. Niekedy sa pod toto „nepočutie“ Kristovho hlasu podpíše zlá výchova v rodine, nedôslednosť v duchovnom živote i túžba po radostiach tohto sveta.
      Každý kresťan by sa mal pýtať sám seba: „Nie som aj ja povolaný?“ Každý rodič by mal ponúknuť svoje dieťa k duchovnej službe a potom načúvať Božiu odpoveď.
MY      V jednom kresťanskom časopise, už si nepamätám názov, som čítal o jednej talianskej farnosti. Starý kňaz, ktorý spravoval túto farnosť zomrel a pre nedostatok kňazov ostala neobsadená. Farníci neišli naliehať na otca biskupa. Zvolili inú taktiku. Začali sa v chráme každý deň modliť za duchovné povolania. Rodičia ponúkli svoje deti Bohu, aby ich povolal k duchovnej službe.
      Táto taktika sa ukázala veľmi úspešná. V priebehu dvoch desaťročí z tejto farnosti vzišlo veľké množstvo kňazských a rehoľných povolaní.
      Príklad tejto talianskej farnosti mal by i nás pohnúť k prosbám o duchovné povolania z našej farnosti.
ADE      Nuž modlime sa každý deň, aby Boh vzbudil v našich rodinách povolania ku kňazskému a zasvätenému životu. Modlime sa tiež, aby každý pozvaný začul Pánov hlas a s ochotou naň odpovedal. Modlime sa, aby nám Pán dal silu odstrániť všetky bariéry, ktoré v našej farnosti bránia rastu duchovných povolaní. Amen.

      Inšpirácie: Mt 4, 18-22
      Kartotéka: Kňaz / Povolanie / Mt 4
20.06.2003 | Čítanosť(2275)
Téma: Povolanie / Mt 9, 9
11.07.2003 | Čítanosť(3863)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
25.06.2003 | Čítanosť(1802)
Téma: Bohatstvo / Povolanie
12.06.2003 | Čítanosť(9174)
Mt 4, 12-17
12.06.2003 | Čítanosť(3774)
Mt 4, 18-22
12.06.2003 | Čítanosť(3162)
Mt 4, 1-11


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet