21.október 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Radosť vychádza z objaveného zmyslu utrpenia, utrpenia ponúknutého z lásky.

~Ján Pavol II.~

09.06.2004 - Miron
čítanosť4036 reakcie0
(Share 661 2)


Téma: Slávnostné klaňanie sa prečistím tajomstvám tela a krvi Pána nášho Ježiša Krista – Najsvätejšej Eucharistie / Jn 6, 48-54

Myšlienky... 62/2004

AI      V spoločnosti nachádzame rôzne miery, podľa ktorých hodnotíme seba i druhých. Napríklad pravidlá slušného správania. Ak ich ovládame, rýchlo dokážeme ohodnotiť človeka, s ktorým sa stretneme. V práci máme normy, podľa ktorých zas vieme ohodnotiť, či sme pracovali usilovne alebo sme sa flákali.
      Skúsme preto hľadať určité miery v duchovnom živote, podľa ktorých by srne mohli ohodnotiť svoj vzťah k Bohu. Niekto si pre svoj duchovný život dá tú najmenšiu mieru: som pokrstený, modlím sa, chodím do chrámu, som teda kresťan. Ale tí, ktorí úprimne hľadajú Boha tušia, že sú to príliš nízko položené miery. Preto ďalej hľadajú a pýtajú sa.
      Takto hľadalo aj mladé dievča, ktoré sa spýtalo svojho duchovného otca: „Podľa čoho spoznám, aký je skutočne môj vzťah k Bohu?“ Kňaz jej dal zaujímavú odpoveď: „Všimni si svoj vzťah k Eucharistii. Podľa toho spoznáš aký je tvoj vzťah k Bohu.“
KE      Dnes, keď oslavujeme sviatok najsvätejšej Eucharistie môžeme podľa tejto rady spoznať v akom stave je náš vzťah k Bohu.
DI      Eucharistia je putom lásky. Alebo trochu inak. Prijímanie Eucharistie je odpoveďou lásky človeka na Božiu lásku. Skúsme si to priblížiť týmto obrazom. Ak sa muž a žena do seba „zahľadia“, jedným z prejavov ich lásky je túžba byť spolu. Táto túžba je taká silná, že dokáže premôcť i rôzne prekážky, ktoré bránia jej naplneniu. Ak by sme hľadali ďalšie prejavy lásky medzi mužom a ženou, našli by sme vzájomnú úctu, túžbu páčiť sa tomu druhému, ale aj úsilie spoznávať a napĺňať predstavy svojho partnera.
      Ak milujeme Boha, objavujeme v tejto láske podobné prejavy. Túžba byť spolu, hľadať a napĺňať Božiu vôľu. Eucharistia je naplnením tejto túžby. Zreteľne chápeme, že na vzťahu k Eucharistii sa odráža náš vzťah k Bohu.
PAR      Od kvality tohto vzťahu závisí nielen kvalita nášho osobného života, ale aj kvalita života spoločnosti. Ten, kto prijíma Eucharistiu, stáva sa „nositeľom Boha“ napĺňa jeho vôľu vo svojom živote a toto ovplyvňuje celé jeho okolie.
      Pozrite sa. K sv. Jánovi Vianney, farárovi z Arsu, raz prišla žena, ktorá ho zahrnula rôznymi sťažnosťami. Žalovala sa, že vo farnosti, v ktorej žije, sú ľudia veľmi skazení, kradnú, žijú nemravne, vraždia svoje nenarodené deti, opíjajú sa, nenávidia jeden druhého. Pýtala si radu, čo by mohla urobiť pre záchranu ich farnosti.
      Sv. Ján Vianney uznal, že je tam zlá atmosféra, ale dodal, že nie je beznádejná. Spýtal sa jej, koľko ľudí pristupuje k sv. prijímaniu denne, mesačne...
      Žena odpovedala, že časté sv. prijímanie nie je v ich farnosti vo zvyku. Azda len na Veľkú noc, ale to tiež nie je žiadna sláva.
      Svätý farár jej poradil, aby aspoň ona začala často pristupovať k sv. prijímaniu a aby sa vôbec nestarala, čo na to budú hovoriť ostatní.
      Po roku sa táto žena prišla poďakovať. Povedala, že akonáhle začala pristupovať k sv. prijímaniu každý deň, rýchlo sa k nej pripojila celá jej rodina a postupne sa pripojili aj iní. Po roku je viac tých, ktorí pristupujú častejšie k sv. prijímaniu, než tých, ktorí tak nekonajú. Celá natešená nakoniec dodala, že mravné pomery v ich farnosti sa nebadane, ale podstatne zmenili k lepšiemu. (František Dancák, Dal nám príklad, 7. dodatok, Kružlov 1979, s. 31.)
MY      Cítite, akým veľkým darom je pre nás Eucharistia? Len ťažko môžeme odhadnúť silu jej pôsobenia. Ale s istotou môžeme povedať, že Eucharistia je pre nás prameňom sily k praktickému životu viery.
ADE      Mierou nášho vzťahu k Bohu je vzťah k Eucharistii. Nech poznanie tejto miery nás vedie k neustálemu prehlbovaniu vzťahu k Bohu. Amen.

      Inšpirácie: Inšpirácie - Jn 06, 22-65
      Kartotéka: Eucharistia / Jn 6
13.03.2007 | Čítanosť(6640)
Téma: Prvé sväté prijímanie
20.06.2003 | Čítanosť(4537)
Téma: Eucharistia / Jn 6, 51
22.08.2003 | Čítanosť(3140)
Téma: Eucharistia / Jn 6, 60-69
20.04.2004 | Čítanosť(3129)
Téma: Eucharistia
25.06.2003 | Čítanosť(2532)
Téma: Eucharistia
12.06.2003 | Čítanosť(9803)
Jn 6, 22-65
12.06.2003 | Čítanosť(3022)
Jn 6, 1-15
12.06.2003 | Čítanosť(2851)
Jn 6, 16-21


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet