26.máj 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Keď niekoho milujeme, snažíme sa oboznámiť sa aj s najmenšími podorbnosťami jeho života a povahy, aby sme sa mohli s ním čím viac zblížiť. A z takéhoto dôvodu musíme rozjímať o Kristových dejinách od jeho narodenia v jasličkách až po jeho smrť a vzkriesenie.

~Bl. Josemaria Escrivá ~

27.04.2004 - Miron
čítanosť2188 reakcie0
(Share 423 0)


Téma: O dobrom pastierovi / Jn 10, 1-30

Myšlienky... 55/2004

AI      Človek dnešných dní túži vedome či nevedome po istote. Chce stáť, ako sa hovorí, pevnými nohami na zemi. Istota ponúka pocit bezpečia a stálosti. Žiaľ, táto doba neponúka veľa istôt. Akoby chcela znervózniť človeka. Silou mocou mu vnucuje presvedčenie, že nič nie je isté. Nie je isté, či zajtra budeme mať prácu, či budeme mať čo jesť, či nám vyjde obchod alebo iné plány, či budeme zdraví. Je preto pochopiteľné, že sa voči takejto neistote človek bráni apatiou a skepsou. Ale to nepridáva životu na hodnote, skôr z nej uberá.
KE      A práve nám, unaveným neistotou doby, adresuje Ježiš slová istoty. Hovorí: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky“ (Jn 10, 27-28).
DI      Dobre chápeme, čo znamenajú tieto slová. Ježiš je skutočne jedinou istotou človeka. Aj keby okolo nás zúrili vojny, nepokoje alebo choroby, aj keby nás prenasledovali alebo mučili, aj keby sme sa dostali do tých najzložitejších životných situácií, nikto a nič nám nevezme túto istotu. Ježiš všetkým dáva záruku bezpečia.
      Z Ježišových úst túto záruku počuli aj Židia. Veď oni boli tými ovečkami, ktorým sa ako prvým malo ohlasovať evanjelium. Oni však odmietli Ježišovu radostnú zvesť. To bola najväčšia tragédia vyvoleného národa. Nespoznali svojho Mesiáša, svojho dobrého Pastiera.
      A neboli to len členovia vyvoleného národa, ktorí odmietli Krista. Evanjelium sa hlása dve tisíc rokov a v každej dobe sa môžeme stretnúť s podobnými tragédiami, keď Boh išiel v ústrety človekovi a človek sa mu vyhol. Veď koľko je ľudí, ktorí sa narodili v kresťanských rodinách a pritom ich s Kristom spája len zápis o krste v matrike? Mali možnosť spoznať Krista, azda ho aj určitú dobu počúvali, ale nakoniec ho odmietli. Aká životná tragédia. Odmietli toho, kto udáva správny smer. Toho, ktorý bol ochotný pre každého človeka riskovať, stratiť slávu, ba i život, len aby nikto nezahynul na veky. Ale i v živote každého jedného z nás sú chvíľkové odmietnutia Boha. Je to veľké nebezpečenstvo, lebo môžeme stratiť správny smer života.
PAR      Ako je možné, že dochádza k takýmto tragédiám? Na vine je ľudská ľahostajnosť. Kristus sa prihovára človeku a často dostáva takúto odpoveď: „Áno, viem, že si Kristus, Boh, ale prosím Ťa, buď trošku tolerantnejší. Žiadaš odo mňa toľké veci a pritom vieš, koľko mám práce, čo všetko musím vybaviť a zariadiť. Vidíš predsa, koľko času mi zaberajú deti, priatelia a rôzne nutné spoločenské udalosti. Buď predsa rozumný!“ Ale Boh nechce byť rozumný ako by si to človek predstavoval. Lebo dobre vie, čo je pre človeka najpotrebnejšie. Preto hovorí človeku: „To všetko, za čím sa naháňaš, je márnosť. Nenájdeš v tom skutočné šťastie a istotu.“
      Človek aj tuší pravdivosť Božieho napomínania, ale zároveň nie je ochotný niečo zmeniť v živote. Volí jednoduchšiu taktiku. Zamení Boha za mnoho iných bôžikov: peniaze, požívačnosť, kariéra, úspech, atď. Títo bôžikovia moderného človeka vôbec neznepokojujú, ba priam viac a viac ho poháňajú na pomýlenej ceste, ktorú si človek sám vybral.
      A nie je toto, drahí bratia a sestry, aj náš prípad? Neumlčujeme Boží hlas v sebe pre neochotu vlastnej nápravy? Hovoríme, že by sme chceli ísť za Kristom? Keď chceme mať viac peňazí, tak neváhame a ideme makať. Keď chceme niečo dokázať, tak sme ochotní obetovať všetok voľný čas. Ale keď ide o Krista, prečo ostávať iba pri tom - „chcel, chcela by som?“ Prečo za Ním neideme?
      Uvedomme si, že sme vo veľkom nebezpečenstve. Lebo bez dobrého Pastiera zídeme z cesty a zablúdime. Boh naše zablúdenie bude rešpektovať, lebo sme sa slobodne rozhodli. Ale nech by sme sa rozhodli akokoľvek, nemusíme mať obavy, že Kristus ostane sám. On bude mať stále stádo, ktoré bude počúvať jeho hlas. Veď Boh môže prebudiť Abrahámove deti hoc aj z kameňa. A On to aj robí. Často sa stáva, že viera sa prebúdza tam, kde by sa to nepredpokladalo.
MY      Pozrite sa. Istý mladý muž, dnes už kňaz, sa narodil v neveriacej rodine. Až po maturite prostredníctvom veriacich priateľov spoznal Krista. Ako dospelý prijal krst. Rodičia tým neboli nadšení, ale tolerovali to. Začal štúdium na vysokej škole. Zároveň sa snažil študovať aj v Kristovej škole. Spoznával Boha a cítil, že Boh sa ho stále viac a viac zmocňuje. Cítil jeho obrovskú lásku a chcel na ňu odpovedať. Rozhodol sa obetovať svoj život službe Bohu. Takmer pred promóciami ukončuje štúdium a hlási sa na teológiu. Pritom to bol výborný študent. Rodičia sa ho takmer zriekli. Dva roky trvalo, kým sa s jeho rozhodnutím ako tak zmierili. Veď bývalá škola mu umožňovala nájsť si výnosné zamestnanie a zaručovala mu aj určité spoločenské postavenie. On sa však vzdal všetkých týchto pozemských istôt, aby získal jedinú pravú a skutočnú istou – Ježiša Krista.
ADE      Dobrý Pastier stále hľadá svoje ovečky a volá ich k sebe. Dnes sa prihovára aj tebe, brat, sestra. Niektorí za Ním pôjdu, iní Ho zasa odmietnu. Každý sa rozhoduje sám. Tak sa rozhodni s celou vážnosťou povedz: „Pane, Ty si jediná istota človeka. Nie, chcem, ale už idem za Tebou, nech ma to stojí čokoľvek.“ Amen.

      Inšpirácie: Jn 10, 1-21
      Kartotéka: Jn 10
04.02.2008 | Čítanosť(4904)
Téma: Jn 10, 28
12.06.2003 | Čítanosť(3060)
Jn 10, 1-21
12.06.2003 | Čítanosť(2838)
Jn 10, 22-42


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet