29.máj 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Najväčším nebezpečenstvom pre pastiera alebo vodcu je jeho presvedčenie, že má vždy pravdu, že Boh za ním stojí vo všetkých jeho rozhodnutiach.

~JEAN VANIER~

24.04.2004 - Miron
čítanosť1057 reakcie0
(Share 290 0)


Téma: Dôležitosť duchovného čítania / Čítanie

Myšlienky... 52/2004

AI      Všetko má svoj čas. Táto stará múdrosť nič nestratila zo svojej pravdy ani v našom veku. Zdalo by sa, že ju chápeme, ale napriek tomu sa voči nej mnohokrát previňujeme. Buď chceme čas predbehnúť a konať to, na čo sme ešte nedozreli, alebo ostávame veľký kus pozadu v nádeji, že zameškané možno raz doženieme.
      Od prváčika na základnej škole nikto nežiada znalosť násobilky, ale u maturanta by neznalosť násobenia vyvolalo pohoršenie. Pribúdajúcim vekom sa očakávajú zodpovedné vedomosti.
KE      V duchovnom živote je to podobné. Človek má rásť, zdokonaľovať sa, duchovne zrieť úmerne svojmu veku. Len tak dokáže stále viac a lepšie chápať Božie pravdy o živote, smrti a večnosti.
DI      V evanjeliu sa často stretneme so situáciou, keď učeníci nechápu svojho učiteľa. Sú neustále s ním a predsa nedokážu v niektorých prípadoch vniknúť do jeho myslenia, do jeho slov a podobenstiev. Sú pri jeho zázrakoch a prejavoch Božej moci. Na vlastné oči vidia napĺňanie starých proroctiev, ale predsa mnohokrát akoby nechápali to, čo sa okolo nich deje. Kristus predpovedal nielen svoju smrť, ale i svoje zmŕtvychvstanie. Napriek tomu apoštoli po ukrižovaní sú zlomení, bez nádeje. Biskup Ketteler povedal: „Každý je schopný prijať tie pravdy, na ktoré dorástol.“ Apoštoli v tej dobe neboli schopní pochopiť v plnej miere pravdy, ktoré im Kristus zvestoval. Až po zostúpení Svätého Ducha im akoby padajú lupienky z očí a vnímajú všetko, čo ich naučil.
PAR      Nepodobáme sa mnohokrát na tým apoštolom? Hľadíme na Ježiša, počúvame jeho slová a predsa tak málo chápeme. Každý je schopný prijať tie pravdy, na ktoré dorástol. Nemôžeme byť spokojní, keď duchovná zrelosť mešká za fyzickou. Fyzickú zrelosť dosiahneme bez toho, aby sme sa o ňu usilovali, ale duchovnú zrelosť získame vlastným úsilím len za pomoci Svätého Ducha.
      Ako to uskutočniť? Musíme najprv položiť základ. Tým je slobodné rozhodnutie pre Boha, boj s hriechom a solídny sviatostný i modlitbový život. Na tomto základe môžeme začať budovať svoju duchovnú zrelosť.
      Čo robiť ďalej, to nám povie Sväté písmo, kde sa nám prihovára sám Boh. Sv. Hieronym hovorí: „Nech je Sväté písmo stále v tvojich rukách a nech je stálym predmetom tvojho rozjímania.“
      Duchovné čítanie je dôležité. Okrem Svätého písma je potrebné čítať poučné náboženské knihy, ktoré dávajú základné vedomosti duchovného života. Tieto poučné knihy treba striedať s čítaním dobrých životopisov, aby sme ich napĺňanie videli na konkrétnom konaní toho ktorého svätca. Čítanie má ovplyvniť rozum aj srdce. Preto je potrebné čítať pomaly a nechať pôsobiť slová na dušu. Nesmieme sa uspokojiť s tým, že bude zdokonalený len náš rozum. Je veľmi dobré, ak z čítania prechádzame plynulo do rozjímania. Vtedy nám duchovné čítanie bude veľmi užitočné a veľmi pomôže k duchovnej zrelosti.
MY      Dejiny veľkých osobností Cirkvi dokazujú užitočnosť duchovného čítania. Sv. Ignác z Loyoly bol rytierom, vojakom. Aj keď bol oddaný viere a Cirkvi, predsa bol príliš spätý so svetskou rytierskou službou. Pre zranenie nohy však musel ostať ležať. Chcel si skrátiť čas čítaním. Jediné, čo mu bolo ponúknuté, bolo štvorzväzkove dielo Život Krista a zbierka životopisov svätých. Sv. Ignác teda začal čítať tieto knihy. Postupne pochopil, že jestvuje aj duchovné rytierstvo, ktoré doteraz nepoznal a ktoré je oveľa náročnejšie a ušľachtilejšie ako telesné.
      To bol začiatok duchovnej cesty veľkého svätca, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.
ADE      Človek časom dozrieva. Fyzicky i vedomostne. Usilujme sa využiť všetky prostriedky k duchovnému rastu, aby sme v duchovnej zrelosti nezaostávali za fyzickou. Amen.

      Kartotéka: Čítanie
20.06.2003 | Čítanosť(1296)
Téma: Čítanie / Slovo
25.06.2003 | Čítanosť(765)
Téma: Čítanie / Masmédia
25.06.2003 | Čítanosť(713)
Téma: Čítanie / Masmédia
25.06.2003 | Čítanosť(684)
Téma: Čítanie / Masmédia


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet