26.máj 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Modli sa uprostred všedných dní. Neprestávaj premáhať únavu a ľahostajnosť. Modli sa osobne. Snaž sa urobiť aj z každodennej modlitby osobnú modlitbu, v ktorej prichádzaš z nepokoja okolo teba a v tebe k sebe samému, zo vzrušeného chvatu ku pokoju, z tiesne do sveta širokých priestorov viery a od seba samotného k Bohu - nie len k slovám modlitby, ktoré si sa naučil ako dieťa.

~Karl Rahner~

19.04.2004 - Miron
čítanosť1509 reakcie0
(Share 305 0)


Téma: Spása / 1 Kor 15, 1-5 / Gal 1, 6-9

Myšlienky... 45/2004

      Populárny britský časopis pred pár rokmi uverejnil článok s názvom Vytvorte si vlastné osobné náboženstvo. Autorka článku píše: „Nemôžem pochopiť ako môže rásť duchovný potenciál ľudí, ktorí sú uzatvorení v nejakom spoločenstve, ktoré sa od iných líši niektorými znakmi. Nepochybujem, že Ježiš Kristus je Boží Syn, ale myslím si, že je mnoho iných synov a dcér Božích...“ V závere dodala: „Ja sa považujem za taký „teologický koláč“ – vyberiem si z rôznych náboženstiev to, čo ma oslovuje, čo považujem za hodnotné pre život a toto všetko vytvára a formuje môj vnútorný svet.“ (www.esermons.com)
      Úvahy, ako je táto, nás už nedokážu šokovať, pretože skrze média často zaznievajú podobné rady poznačené podobným synkretizmom. Nie je to však záležitosť modernej doby. Už v prvotnej Cirkvi sa objavujú podobné problémy. Galatskí kresťania si vyslúžili ostré pokarhanie svätého apoštola Pavla, pretože prijímali náuku nepravých hlásateľov evanjelia. Títo hlásali, že k dosiahnutiu spásy nie je potrebná len viera v Ježiša Krista, ale aj prijatie Mojžišovho zákona so všetkými jeho ustanoveniami a záväzkami. Svätý Pavol sa jednoznačne postavil proti tomuto prekrútenému učeniu i jeho hlásateľom (Gal 1, 6-9). Učenie evanjelia stručne vyjadril v Liste Korinťanom: „Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim“ (1 Kor 15, 1-5).
      Nemôžeme si „vytvoriť“ vlastnú cestu k spáse. Nenájdeme iného spasiteľa okrem Ježiša Krista.
      „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa“ (Jn 14, 6).

      Inšpirácie: 1 Kor 15, 1-19 / Gal 1, 1-10
      Kartotéka: Spása / Synkretizmus / 1 Kor 15 / Gal 1
20.06.2003 | Čítanosť(2200)
Téma: Kríž / Spása / Jn 3, 16
19.10.2006 | Čítanosť(852)
Téma: Hriech / Spása
25.06.2003 | Čítanosť(723)
Téma: Spása
12.06.2003 | Čítanosť(2120)
1 Kor 15, 01-19
12.06.2003 | Čítanosť(1886)
1 Kor 15, 20-34
12.06.2003 | Čítanosť(1871)
1 Kor 15, 35-58


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet