29.máj 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Vyhýbaj sa rozkošiam, usiluj sa o zdržanlivosť. Nech tvoje telo privyká na prácu a duša na skúšky a pokušenia... Na každé diabolské pokušenie maj pripravený výrok z Božieho slova.

~sv. Bazil Veľký~

12.04.2004 - Miron
čítanosť1064 reakcie0
(Share 260 0)


Téma: Utorok svetlého týždňa / Lk 24, 12-35

Myšlienky... 38/2004

AI      Život človeka je plný stretnutí. Niektoré sú dôležité, iné celkom bežné a niektoré ani nevnímame. Ale každé stretnutie na nás určitým spôsobom vplýva. Niektoré nás potešia, iné zarmútia, niektoré nám vlejú optimizmus, iné zasa pesimizmus. To všetko vplýva na náš život a posúva ho tam či inam. Celkom prirodzene však túžime len po takých stretnutiach, ktoré náš život obohacujú.
KE      Stretnutie s Kristom je tým najdôležitejším stretnutím v našom živote, pretože nielen nesmierne obohacuje pozemský život, ale dáva nadej aj na večný život.
DI      Dnešné evanjelium nám zachytáva takéto stretnutie človeka s Kristom. Pozrime sa na tie najdôležitejšie okamžiky.
      Do Emauz putujú dvaja učeníci. Sú skleslí na duchu, bezradní. Kristus bol ukrižovaný a zomrel. Tým sa akoby rozptýlili ich nádeje. Stratili zmysel života.
      Cestou sa k ním pripojil vzkriesený Kristus. Nepoznali ho. Ujíma sa ich a začne im vysvetľovať Písma. Hoci im srdce horelo, predsa ho ešte nespoznali. Až večer, keď s nimi sedel pri stole a lámal chlieb, sa im otvorili oči a spoznali ho.
      Pozrite, aká zmena sa s nimi stala. Nebadať na nich ani stopu po smútku, skleslosti či bezradnosti. Rýchlo vstali a ponáhľali sa do Jeruzalema, aby apoštolom zvestovali, že videli Pána.
      Stretnutie s Kristom oživilo ich nádej a vrátilo im zmysel života.
PAR      Stretnutie s Kristom mení život človeka. Zmení aj náš život, ak budeme túžiť po tomto stretnutí.
      Boh je vždy blízko nás. Čaká však kým neurobíme prvý krok. Rešpektuje našu slobodu, no aj tak nám pomáha k tomuto prvému kroku svojou milosťou.
      Ako má vyzerať ten prvý krok? Je celkom jednoduchý. Je potrebné dovoliť Ježišovi, aby nás oslovil skrze Božie slovo. Jednoducho si otvoriť Sväté písmo a počúvať, čo nám Kristus hovorí. Ak reakciou na tieto slová bude viera a ochota nasledovať ich, tak je to začiatok stretnutia s Kristom, ktoré sa završuje účasťou na Eucharistii v spoločenstve Cirkvi.       Nebudeme Krista vidieť telesnými očami, nebudeme sa ho môcť dotýkať, ale budeme cítiť jeho blízkosť.
      Je ešte jeden znak nášho stretnutia s Kristom: zmena života. Emauzskí učeníci po stretnutí s Kristom sa zmenili. To isté sa odohrá i v nás.
MY      V stredoveku sa ľudia hádali o to, či sa zem točí okolo slnka alebo slnko okolo zeme. Tento zdĺhavý spor o hmotný stred sveta vyriešil nakoniec Galilei.
      Dvadsiate storočie má podobnú hádku. Prieči sa o duchovný stredobod. Kto je stredobodom človeka a jeho počínania? Je to otázka veľmi dôležitá. (František Dancák, Dal nám príklad, 10. dodatok, Kružlov 1982, s. 8.)
      Duchovným stredobodom človeka a jeho počínania je Boh.
ADE      Nuž túžme po stretnutí s Kristom, usilujme sa o toto stretnutie spôsobom, ktorý nám ukázal v dnešnom evanjeliu, aby sa tak Boh stal stredobodom nášho života i konania. Amen.

      Inšpirácie: Lk 24, 13-35
      Kartotéka: Emauzy / Pascha / Stretnutie / Vzkriesenie / Lk 24
12.06.2003 | Čítanosť(2322)
Lk 24, 36-52
12.06.2003 | Čítanosť(2143)
Lk 24, 13-35
12.06.2003 | Čítanosť(2129)
Lk 24, 1-12


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet