26.máj 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Človek sa musí vždy a všade snažiť žiť, akoby bol Boh viditeľne prítomný... Takáto ostražitosť vyžaduje, aby sme naplno a rozhodne zamerali našu myseľ na Pána.

~Svätý Bonanventura ~

08.04.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť3416 reakcie0
(Share 495 0)


Téma: Kristovo zmŕtvychvstanie je naša nádej / Veľká Noc / Pascha / Vzkriesenie / Mt 28, 1– 10

Homília

      Všetci si uvedomujeme, že prežívame neopakovateľný večer. Viac ako po iné dni roka cítime v srdciach vieru, ktorá sa právom prejavuje v slovách aleluja a v speve veľkonočného aleluja. Pôstna doba je za nami. Ak sme ju prežili tak, ako od nás očakával Ježiš, tým viac cítime dnes radosť z Kristovho zmŕtvychvstania. Hriech je smrťou Krista odčinený. Ježiš nášho nebeského Otca za nás odprosil. Rastie v nás túžba nestratiť priateľstvo so zmŕtvychvstalým Ježišom.
      Je to aj vôľa zmŕtvychvstalého Pána Ježiša. Tak ako šiel naproti ženám v deň svojho zmŕtvychvstania, aby im oznámil najradostnejšiu udalosť z histórie ľudstva, aj nám ide dnešnou liturgiou v ústrety a hovorí: „Pozdravujem vás!.. Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom“ (Mt 28,9–10), že sa aj s nimi chcem stretnúť, ako som sa stretol s apoštolmi a inými po svojom zmŕtvychvstaní.
      Pred chvíľou slová: „Vy sa nebojte!“ (Mt 28,5) oznamuje ženám anjel. Slová prezrádzajú veľku lásku Pána Ježiša, ktorý sa ponáhľa k ľuďom, aby im oznámil najväčšie posolstvo radosti. On sám má záujem čo najskôr sa stretnúť so svojimi učeníkmi. Slová chápeme tak, že má aj dnes záujem čo najskôr sa stretnúť s každým z nás, ktorí sme uverili v jeho zmŕtvychvstanie. Hoci apoštoli počuli z úst samého Majstra, že on vstane z mŕtvych, nerozumeli tým slovám (por. Mk 16,14). Musia osobne prežiť stretnutie s Ježišom, aby pochopili význam udalosti. Prázdny hrob nebol pre nich ten najsilnejší argument. Veď telo mohol niekto ukryť inde (por. Jn 20,2). Z apoštolov prvý uveril Ján (por. Jn 20,8). Zmŕtvychvstalý Ježiš prejavuje svoju lásku k ľuďom aj tým, že sa sám začne zjavovať. „Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz... “ (1 Kor 15,6). Po zmŕtvychvstaní sa Ježiš „mnoho dní zjavoval tým, čo s ním prišli z Galiley do Jeruzalema... “ (Sk 13,31). Na začiatku knihy Skutkov apoštolských evanjelista Lukáš napísal: „Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve“ (Sk 1,3). Teda až do svojho nanebovstúpenia. Máme mnoho dôkazov, že Ježiša po zmŕtvychvstaní videli mnohí a dotýkali sa ho. Už v prvý deň po zmŕtvychvstaní sa ukázal apoštolom. „Stal si doprostred a povedal im: Pokoj vám!“ (Jn 20,20). Ďalej pri zázračnom rybolove (por. Jn 21,9–13). Videli ho v jeho vlastnom tele (por. Lk 24,37n.). A predsa, to telo už bolo iné. Nepodliehalo prirodzeným zákonom. Prechádzal cez zatvorené dvere (por. Jn 20,19). Jedol s nimi ako človek (por. Lk 24,30n.).
      Ľudia nemali možnosť ho tak vidieť, ako keď ho videli na ceste s krížom alebo zomrelého na kríži. Mnohí ho po jeho zmŕtvychvstaní videli. Ako posledný po nanebovstúpení sa so Zmŕtvychvstalým stretne Šavol, apoštol Pavol (por. 1 Kor 15,8). Strážnici pri hrobe, keď vstával z mŕtvych, nevideli samého Ježiša. „Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh“ (Mt 28, 3). Preto nemohli presne opísať priebeh zmŕtvychvstania. Jedine evanjelista Matúš píše o alúzii zmŕtvychvstania, keď si posluhuje najlepšie zrozumiteľným slovom, zachovávajúc terminológiu čerpajúcu zo Starého zákona (por. Mt 28, 2).
      Pravda o zmŕtvychvstalom Ježišovi sa stáva prameňom viery od chvíle zoslania Ducha Svätého. Vtedy Peter prehovoril: „Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci“ (Sk 2,24n.).
      A máme aj iné dôkazy toho, čo dnešná liturgia nám predkladá, že Ježiš skutočne vstal z mŕtvych.
      Rozpráva sa o ktoromsi perskom kráľovi, ktorý bol veľmi bohatý a na zemi mu nič nechýbalo, že chcel byť stále mladý. Sledoval ako stárne. Stáva sa slabším a chorým. Nikto mu však nevedel poradiť a pomôcť, hoci sľuboval veľkú odmenu. Neexistuje elixír na večnú mladosť pre človeka na zemi.
      A predsa, dnes sa nám ponúka čosi, čo nikto z ľudí nemôže druhému darovať ani prisľúbiť. Je to Ježiš, ktorý svojím zmŕtvychvstaním tým, ktorí mu zostávajú verní, sľubuje po smrti večný život, teda večnú mladosť. Ježiš však vyžaduje od nás, ktorí sme uverili v jeho zmŕtvychvstanie a túžime po večnom živote, vernosť v plnení jeho príkazov a zachovávaní jeho slov. Nepomôže nám násilie na Ježišovi, aby nás aj bez toho vzal do svojho kráľovstva. Nepomôže nám biť sa v prsia, že bol som pokrstený, občas som chodil do kostola a keď som mal čas a chuť, plnil som, čo prikázal. Ježiš svojím zmŕtvychvstaním hovorí jasne. Tak ako som ja vstal z mŕtvych, vstanete aj vy, ale chcem vašu vernosť. Vernosť v boji proti hriechu. Vernosť v láske. Vernosť v plnení mojich slov a príkazov.
      Uvedomujeme si, že s Ježišom sa nemôžeme dohadovať. On, ktorý je „cesta, pravda a život“ (Jn 14,6), má na to právo. A pre nás je výhodné a čestné, keď prijímame radostné posolstvo o jeho zmŕtvychvstaní tak, ako si to on praje. História, veda a akýkoľvek pokrok neuberie na význame udalosti, ktoré si dnes pripomíname. On Ježiš–Boh je večne mladý, ako je naveky aktuálne jeho zmŕtvychvstanie. Kto chce odporovať dnes vzkriesenému Kristovi? Ak by niekto chcel, nech sa najprv započúva do udalosti, ktorú rozpráva rehoľná sestra v knihe K. Wójtowicza Príbehy.
      Stalo sa to v poslednom roku vojny. Mladý obersturmfuhrer vyberal si nemocnicu, kde by mu manželka porodila dieťa. Keď si prezeral izby, kde slúžili rehoľné sestry, všetko sa mu páčilo, okrem kríža nad posteľou. Preto dal príkaz sestre, čo mala službu: – Ten kríž musí ísť dole! Predsa nechcem, aby sa moje dieťa hneď po príchode na svet pozeralo na tohto Žida! – Prekvapená sestra odpovedala asi tak, že vec oznámi predstavenej. Vtom esesman odišiel. Hneď na druhý deň ráno predstavená telefonuje esesmanovi: – Gratulujem vám! Vaša pani vám porodila syna. Pani sa cíti výborne i vaše dieťa je zdravé a silné. Chcem poznamenať iba to, že sa splnilo vaše želanie... dieťa sa narodilo slepé! –
      Uvedomujeme si, ako je veľmi dôležité, aby sme zmŕtvychvstalého Krista nestratili. Nechceme si ho dať nielen zobrať, nechceme ho stratiť, nechceme ho vymeniť za nič na svete. Práve naopak, dnes prosíme, aby sme si Krista vo svojich hlinených nádobách uchránili a dosiahli raz účasť na jeho sláve.
      Kristus vstal z mŕtvych. Uvedomujeme si túto realitu zvlášť v tejto chvíli, keď slávime vigíliu zmŕtvychvstania Pána Ježiša. V tak veľkých chvíľach ako je dnešná, poprajme si navzájom a vyprosujme od zmŕtvychvstalého Pána potrebnú vieru pre náš život. Amen.

      Inšpirácie: Mt 28, 1-20
      Kartotéka: Pascha / Vzkriesenie / Mt 28
19.10.2006 | Čítanosť(3009)
Téma: Nádej / Vzkriesenie
25.11.2005 | Čítanosť(2478)
Téma: Kristus / Vzkriesenie
02.03.2005 | Čítanosť(2017)
Téma: Vzkriesenie
12.06.2003 | Čítanosť(10988)
Mt 28, 1-20
27.03.2006 | Čítanosť(2254)
Pascha


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet