5.február 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Tento rozumový odklon od viery v Boha je pravidelne následkom mravného úpadku. Vplyvom nejakej vášne sa dospeje k túžbe, aby nebolo Boha a vplyvom tejto túžby sa utvrdí v presvedčení, že Boha niet.

~Duplessy~

06.12.2003 - Miron
čítanosť1565 reakcie0
(Share 337 0)


Téma: Lk 12, 16-21

Myšlienky... 241/2003

AI      Stalo sa už pravidlom, že významné časopisy a televízne stanice ponúkajú akúsi spoločenskú rubriku, v ktorej mapujú život najbohatšej vrstvy spoločnosti. Títo ľudia sa vôbec netaja svojim úspechom, ba niekedy ho dávajú najavo až príliš okázalým spôsobom. Pri všetkej pompéznosti a bohatstve však ich správanie pôsobí smutno-smiešnym dojmom.
      Každému človeku je vlastná túžba mať sa dobre. Túto túžbu do srdca človeka vložil Boh, aby sme sa usilovali o večnú blaženosť. Ak človek uspokojí túto túžbu materiálnymi statkami a nestará sa o večnosť, potom je jeho život ohraničený tým, čo si zvolil. Pohybuje sa v začarovanom kruhu starosti o majetok a nie je schopný vnímať, že existuje niečo cennejšie mimo jeho majetku. Preto žije napriek svojmu majetku úbohý život.
      Zaiste nepatríme k tým najbohatším ľuďom našej spoločnosti, ale napriek tomu niečo podobné sa môže stať i nám. Nezáleží či máme vo vrecku milióny alebo len haliere, pretože majetok má nad nami len takú moc, akú mu sami dáme.
KE      Preto posolstvo dnešného podobenstva je aktuálne pre každého z nás.
DI      Boháč z dnešného evanjelia nenadobudol svoje bohatstvo ľahko. Bol poľnohospodárom. Ak mu pole prinieslo bohatú úrodu, to znamená, že musel tú pôdu dobre pripraviť. Pohnojiť, dobre poorať a skypriť. Potom musel zasiať dobré zrno, zrelé klasy zožať a vymlátiť. Za jeho bohatstvom stále tvrdá práca. Kristus mu nezazlieva toto bohatstvo, zaslúžil si ho. Zazlieva mu však, že dovolil, aby mu toto bohatstvo zabránilo myslieť na večnosť. Hovorí: „Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si nahromadil, čie bude? Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, ale pred Bohom nie je bohatý.“
      Kto sa raz pripútal len k zemi, ten musí počítať s faktom, že raz všetko stratí.
PAR      Keď sa sv. Bernard rozhodol vstúpiť do kláštora, zriekol sa všetkého dedičstva v prospech svojho brata Richarda. Keď opúšťal rodičovský dom, jeden z priateľov povedal Richardovi: „Pozri, Richard, tento kaštieľ, lesy, polia... to všetko je teraz tvoje.“ Richard mu na to povedal: „To nie je spravodlivé delenie! Mne zostáva zem a Bernardovi sa dáva nebo. Preto aj ja idem s Bernardom!“ A odišli obidvaja do kláštora. (František Dancák, Dal nám príklad, 9. dodatok, Kružlov 1981, s. 10.)
      Nie všetci sme povolaní k rehoľnému životu, ale všetci sme povolaní k svätosti a k večnému životu v nebi. Preto je potrebné nájsť správny vzťah k hmotným statkom, aby neohrozili naplnenie tohto nášho povolania.
MY      Našou úlohou je teda nájsť a pevne v sebe zakotviť zmysel pre správne poradie hodnôt. Pekne to povedal jeden katolícky filozof: „Keď miluješ krištáľ, nezabudni, že je to iba sklo!“ Je potrebné dať veciam tú hodnotu, ktorú skutočne majú.
      Múdro si počína ten, kto na všetko v živote pozerá z hľadiska viery, večnosti. Takýto človek nielenže usiluje o večnosť, ale dokáže aj hmotné statky využiť ako prostriedok k naplneniu tohto cieľa.
ADE      Možno, že sa nás niekedy zmocňuje závisť pri pohľade na život najbohatších ľudí spoločnosti ako nám ho približujú masmédia. Možno nás to aj vyburcuje k väčšej pracovnej aktivite. Ale nezabudnime: múdro budeme konať iba vtedy, keď naša námaha bude prospievať k spáse. Amen.

      Inšpirácie – Lk 12, 13-21
12.06.2003 | Čítanosť(3224)
Lk 12, 49-59
12.06.2003 | Čítanosť(3020)
Lk 12, 32-48
12.06.2003 | Čítanosť(2969)
Lk 12, 1-12


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet