3.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Naša biedna duša často zíde z cesty tým, že jej iní tlieskajú za dobré skutky a ona nachádza väčšie potešenie v tom, že ju nazývajú šťastnou, než v tom, že akou je... A to, čo malo slúžiť ako dôvod na chválu Boha, sa namiesto toho mení na príčinu nášho vzdialenia sa od neho.

~sv. Gregor Veľký~

27.11.2003 - Miron
čítanosť1334 reakcie0
(Share 295 0)


Téma: Lk 8, 26-39

Myšlienky... 235/2003

AI      Masmédia nám v posledných rokoch priniesli rôzne pohľady na existenciu diabla. Je ich celá škála. Začína sa popretím jeho existencie, cez bagatelizovanie alebo prílišné zdôrazňovanie jeho moci, až po jeho prijatie i oslavu.
      My však môžeme nechať bokom tieto senzáciechtivé správy, pretože máme jasné poznanie o existencie diabla ako aj o jeho moci. Toto poznanie je dôveryhodné, pretože pramení z Božieho zjavenia.
KE      I dnešné evanjelium nám prináša správu o zlých duchov, ktorí boli porazení prítomnosťou Ježiša Krista.
DI      Zlí duchovia zohrávajú vo svete podstatnú rolu, hoci skrytú. „Knieža tohto sveta“ využíva celú svoju moc predovšetkým cez svoj vplyv na jednotlivé osoby. Je pokušiteľom, zvodcom, zlým radcom. Oslepuje a korumpuje. Je „otcom“ klamárov, zločincov a tých, ktorí nemilujú svojich blížnych.
      Na existenciu diabla sa však vždy treba pozerať vo svetle zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Boh zvíťazil. Diabol ostal porazený. Spolu s Ježišom máme moc nad diablom, pretože sme článkami jeho mystického tela.
PAR      Diabol víťazí nad človekom len vtedy, ak človek s jeho pokušením slobodne súhlasí. Každé slobodné rozhodnutie pre nejaký zámer, ktorý vo svetle Božieho zjavenia môžeme pomenovať ako hriech, je slobodný súhlas s diablom.
      Aby sme obstáli, musíme si obliecť Božiu výzbroj, ktorou je: viera, nádej, láska, pravda, vernosť, evanjelium pokoja a Božie slovo. Kto pestuje svoje priateľstvo s Bohom, kto usiluje o vernosť Ježišovi, kto sa nebojí odriekania, odvahy, ten sa nemusí báť pokušenia zlého ducha. Premáha ho silou svojho Pána, Ježiša Krista.
MY      Jeden pán pociťoval krízu vo svojom duchovnom živote. Oddelil si preto čas na modlitbu a pôst. Po troch dňoch samoty cítil Božiu prítomnosť zvláštnym spôsobom. Keď sa to stalo, práve kľačal na kolenách. Prenikla ho taká bázeň a úžas, že padol na zem. Tak ostal a po chvíli sa pocit Božej prítomnosti stratil.
      Ostal však ďalej so sklonenou hlavou a pevne zatvorenými očami. Odrazu „uvidel“ pred sebou stáť muža. Bola to tá najkrajšia bytosť, akú kedy videl, obklopená žiarou svetla. Prenikla ho silná túžba uctievať tento nádherný zjav. Dokonca začul i slová: „Ak sa mi budeš klaňať, dám ti dar uzdravovania. Bude ťa poznať celý svet.“ Pocítil obrovské nutkanie prijať tento návrh. Pokušenie bolo také silné, že lomcovalo celým jeho telom. Nakoniec sa v hĺbke jeho duše sformovalo jedno slovo - Ježiš. S námahou vyslovili jeho pery toto slovo a potom ho povedal ešte raz a nahlas. V momente, keď toto slovo prešlo jeho perami, videnie nádhernej bytosti sa stratilo. (Bob Mumford, Ako čeliť pokušeniu, s. 79.)
ADE      Pokušenia zo strany zlého ducha majú svoju silu. Raz sú slabšie raz silnejšie. Nemusíme sa ich báť, pretože nemajú nad nami takú moc, ako to vykresľujú pisatelia článkov v rôznych pochybných časopisoch. S Ježišom Kristom vždy zvíťazíme. Odprosme ho preto za všetky doterajšie zrady, ktorých sme sa dopustili a poprosme o prijatie pod jeho víťaznú vlajku.

      Inšpirácie – Lk 8, 26-39
12.06.2003 | Čítanosť(3519)
Lk 8, 26-39
12.06.2003 | Čítanosť(3508)
Lk 8, 16-21
12.06.2003 | Čítanosť(2987)
Lk 8, 40-56


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet