20.september 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

     „Kto si počína ľahostajne, je blízko pádu.”

~sv. Ján z Kríža ~

27.10.2003 - Miron
čítanosť1107 reakcie0
(Share 287 0)


Téma: Lk 8, 4-15

Myšlienky... 226/2003

AI      Ľudské slovo nemá v našej spoločnosti veľkú moc. O to sa veľmi zaslúžila ešte nedávna doba. Boli nám servírované rozličné prejavy a výzvy, ktorým nikto neveril a možno, že o nich pochybovali aj tí, ktorí ich písali. Slovo sa znehodnotilo. Práve preto k písanému alebo počutému slovu pristupujeme pochybovačne a kriticky. Škoda len, že mnohokrát zaujímame podobný postoj k Božiemu slovu i keď vyznávame, že je plné večnej pravdy.
KE      Evanjelium nám môže pomôcť uzdraviť chybné postoje k Božiemu slovu. Ježiš nám rozpráva o štyroch skupinách ľudí, ktoré rozdelil podľa ich vzťahu k semenu, ktorým je Božie slovo (porov. Lk 8, 4-15).
DI      Zaiste by každý z nás patril do tej štvrtej skupiny. Ale preto je potrebné niečo urobiť. Sväté písmo je list poslaný z neba každému z nás. Boh nám píše ako starostlivá matka, aby nám, ktorí kráčame domov - do neba, podrobne vysvetlil cestu a upozornil na všetky nebezpečenstva. Okrem toho nám dáva návod, ako prežiť túto púť do večnosti v šťastí a optimizme.
      Ježišove slová nás niekedy mocne zasahujú, inokedy k nám vôbec nevniknú. Ak sa chceme pri nich zdržať, rýchlo vyblednú a za nimi rýchlo prídu iné myšlienky. Sme jednoducho naučení čítať noviny. Uponáhľane prechádzame článkami a nedokážeme slová správne vnímať a prijímať. Takto sa nestaneme tou dobrou zemou na prijatie Božieho slova.
      Samotné čítanie Svätého písma pomáha tak málo, ako pomáha čítanie knihy o športe k telesnej zdatnosti. Potrebujeme sa zastaviť pri každom Božom slove na takú dlhú dobu, kým mu neuveríme. Veď si len prestavte aké veľké zmeny by u nás nastali, keby sme uverili týmto Ježišovým slovám: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden“ (Mt 10, 37). Je to predsa ohromná veta, ktorá sa však pri zbežnom čítaní nestane životnou skutočnosťou. Až keď pri nej pobudneme, uveríme jej a začneme v jej zmysle konať, až vtedy toto semeno Božieho slova v nás začne klíčiť.
PAR      V charizmatickom hnutí Focoláre sa prakticky uskutočňuje toto pozastavenie sa pri Božom slove a jeho prijatie. Na každý mesiac sa vyberá určitá veta zo Svätého písma. Toto Slovo života, spolu s komentárom a vysvetlením textu, je akoby učebnou látkou na celý mesiac. Členovia hnutia Focoláre sa snažia počas mesiaca osvojiť si danú vetu zo Svätého písma tak, aby sa stala črtou ich života. To znamená, aby sa v každej situácií zachovali podľa zmyslu tohto Slova života. Takto zakúšajú silu evanjelia v mnohých skúsenostiach, o ktoré sa pri stretnutiach delia s ostatnými pre povzbudenie.
MY      Vypočujme si skúsenosť jednej matky. „Minulý september dvaja moji synovia začali chodiť do školy a ten tretí do materskej škôlky. Ráno bolo pre mňa vždy ťažké. Vychystať takmer naraz troch až príliš živých chlapcov bolo pre mňa namáhavé. Prežívala som pri tom priam stresové chvíle. Neuvedomovala som si, že sa moja nervozita prenáša na moje deti.
      V tejto situácií mi pomohlo Slovo života, ktoré znelo: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40) Snažila som sa podľa toho aj žiť. A tak, keď som zaväzovala synovi šnúrky na topánke, usilovala som sa to robiť s takou láskou, akoby som to robila Ježišovi. Syn sa mi pozrel do očí a spýtal sa: „Prečo nie si nahnevaná?“ Nevedela som, či som správne rozumela: „Čo hovoríš?“
      On zopakoval svoju otázku. Uvedomila som si, čo to znamená. Syn si zvykol, že mojou životnou črtou bola nervozita. Naplnilo ma to veľkou vďačnosťou voči Bohu. Ukázal mi totiž, že ak sa snažím naplno prežívať jeho slová, prichádza pozitívna zmena. A túto zmenu zaregistroval môj syn.“
ADE      Ak teda chceme patriť do tej štvrtej skupiny ľudí, u ktorých Božie slovo prináša bohatú úrodu, zotrvajme podobne pri Ježišových nohách dovtedy, kým si Božie slovo úplne neosvojíme.

      Inšpirácie – Lk 8, 4-15
12.06.2003 | Čítanosť(3587)
Lk 8, 16-21
12.06.2003 | Čítanosť(3568)
Lk 8, 26-39
12.06.2003 | Čítanosť(3109)
Lk 8, 40-56


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet